Translation of "what do you find most rewarding" to Danish language:


  Dictionary English-Danish

Find - translation : Most - translation : Rewarding - translation : What - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

First question Tell me, what do you find most frightening?
Sig mig først, hvad er De mest bange for?
What do I find most disturbing?
Hvad bekymrer mig mest?
My dear Colonel, thank you for a most rewarding evening.
Min kære Oberst, jeg takker for en meget udbytterig aften.
What do you find fulfilling?
Hvad synes du er tilfredsstillende?
They should be most rewarding. General, if...
Det må være lønsomt.
What do you want most?
Hvad ønsker du dig?
What do you hope to find here?
Hvad håber du at finde her?
What defect do you find in them?
Hvilken brist har de?
What do you like the most?
Hvad kan du bedst lide?
What do you expect to find out here ?
Hvad, tror De vi vil finde herude?
Anyway, what do we find most annoying on a day to day basis?
Hvad irriterer os i øvrigt mest i dagligdagen?
What do you love the most? man
Hvad elsker du højest? mand
If you qualify, and we think that you can, we're prepared to offer you the most lucrative and rewarding work.
Hvis du kvalificerer dig, og det tror vi, vil vi tilbyde dig noget af det mest indbringende arbejde.
What do you expect to find in Tom's basement?
Hvad forventer du at finde i Toms kælder?
Then you find out what those men actually do.
finder man ud af, hvad de mænd rent faktisk gør.
What do you like most apples or bananas?
Hvad kan du bedst lide, æbler eller bananer?
In what spot do you think I'd do the most good?
Hvor tror du, jeg kunne være til mest nytte?
How do I find the words to tell you what you are?
Hvordan skal jeg finde ord til at beskrive, hvad du er?
What do you like most in the whole world?
Hvad kan du lide allerbedst i hele verden?
What do we find?
Hvad ser vi så?
What do we find?
Hvad ser vi?
What do we find now?
Hvad ser vi nu?
But what do we find?
Men hvad ser vi? At vore delegationer, som tog til Etiopien i juli 1981 og juni 1983, intet har mærket.
But what do we find?
Hr. Thorn afslørede for os, hvad der skete i Dublin.
But what do we find?
Men hvad ser vi? Rådet har egentlig gjort det modsatte.
What do we find instead?
Hvad ser vi?
Yet what do we find?
Men hvad ser vi?
And what do we find?
Jo, i form af skriftlige stemmeforkla
What do we find today?
Hvad konstaterer man så nu? Forbundsrepublikken Tysk land, der er en model på demokrati, står nu for tur som offer for indvandring fra u landene og tvinges til at gribe til drastiske midler.
What do I find conceivable?
Hvad tror jeg er muligt?
But what do we find?
Men hvad ser vi?
And what do they find?
Dg hvad har man fundet?
I cannot find it in my heart to blame you for what you do.
Jeg kan ikke bebrejde dig for det, du gør.
I expect what we should do is find you some young man.
Vi bør nok finde en ung mand til dig.
Do you want to tell me now? Tell you what? What it is you're trying to find out.
Hvad De prøver at finde ud af.
Konstantin Adamopoulos Trust. And what do you suffer from the most?
At ville tjene mere, vil for de fleste være lige så selvfølgeligt som i dag.
And finally, what do you most need at these next summits?
Og endelig, hvad har De mest brug for i forbindelse med de næste topmøder?
What do we do when we find fraud?
Hvad gør vi, når vi opdager svig?
Very. And I find what you're wearing most becoming.
Og din dragt er meget klædelig.
Find out what they're gonna do.
Hvad er de i færd med?
What do you suppose they're carrying? It would be easy to find out.
Hvad mon de har i vognen?
What did you find?
Hvad fandt du?
What did you find?
Hvad fandt De?
What did you find?
Hvad var det, du fandt?
And truly, to be a part of something so much larger than yourself is the most rewarding experience you can possibly have.
Og det at være en del af noget så meget større end en selv er den mest belønnende oplevelse du overhovedet kan have.

 

Related searches: What Do You Find Most Rewarding - I Find Most Rewarding - Find Rewarding - Find Something Rewarding - Find It Rewarding - I Find It Very Rewarding - I Find It Rewarding - Find It Very Rewarding - Most Rewarding - The Most Rewarding Part -