Translation of "you shook me all night long" to Danish language:


  Dictionary English-Danish

Long - translation : Night - translation :
Nat

Shook - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

You kissed me all night long.
Og du kýssede mig natten lang.
All night long, you devoted yourself to her!
Du tog dig kun af hende!
Yes, all night long.
Ja, i løbet af natten.
It shook me nerves.
Det gav mig svage nerver.
Let's dance all night long!
Lad os danse hele natten!
Tom cried all night long.
Tom græd hele natten.
Tom cried all night long.
Tom har grædt hele natten.
We partied all night long.
Vi festede hele natten.
They danced all night long.
De dansede hele natten.
I'm gonna sit me up all night long and look at that electric light.
Jeg vil holder mig vågen, så jeg kan kigge på det.
I thought about you all day long, and prayed for you every night.
Jeg tænkte på dig dagen lang og bad for dig om natten.
All night long I kept thinking
Hele natten lå jeg og tænkte...
I decided to study all night long.
Jeg besluttede mig for at studere hele natten lang.
Often he lay there all night long.
Ofte lå han der hele natten lang.
Staring at a seedling all night long?
Har du siddet og gloet på en plante hele natten?
I feel all shook up.
Jeg er helt rystet.
Kept me awake all night.
Jeg sov ikke i nat.
Tom didn't speak a word all night long.
Tom sagde ikke et ord hele aftenen.
He shook his head sceptically without looking at me.
Han rystede på hovedet skepsis uden at se på mig.
You're all shook up, aren't ya baby?
Du er helt rystet, hvad, skat?
Keeping me awake all night like this...
Det ligner ikke noget at holde mig vågen hele natten.
I shook him off long before I ever went to your place.
Jeg rystede ham af mig, længe inden jeg kom hjem til dig.
You called me sir last night.
Du kaldte mig sir i går.
You work all night?
Skal du arbejde hele natten?
Good night to you all, and to all, a good night.
Godaften, alle sammen, må I have en god aften.
You all live long, dull, uninteresting lives. What do you want with me?
I lever alle, lange, kedelige og uinteressante liv.
Yes, sir, it was a lucky night for me the night you proposed marriage to me.
Det var en heldig nat, da du friede til mig.
Did you call me up last night?
Ringede du mig op i går aftes?
You brought me here last night, remember?
Du tog mig med i går.
You really had me fooled last night.
Du snød mig i aftes.
Why did you telephone me last night?
Hvorfor ringede du til mig i går?
Last night you promised Spartacus to me!
I gar lovede du mig Spartacus!
Were you up all night?
Var du oppe hele natten?
That's a long time. It's too Long for this cliff. And you're asking me to do it at night.
Det er for lang tid for den her klippe og l beder mig gøre det om natten.
Well, you told me about her last night.
Du snakkede om hende i går.

 

Related searches: You Shook Me All Night Long - Shook A Shook - Shook Me All Night Long - All Shook Up - I'm All Shook Up - Shook Me All - Shook - Shook Up - Shook His Head - Shook Hands -