Translation of "your examination" to Danish language:


  Dictionary English-Danish

Examination - translation : Your - translation :
Din

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

You may resume your examination.
Fortsæt.
Self examination of your or your child s skin is recommended.
Egenundersøgelse af Deres din eller Deres dit barns hud anbefales.
Gadograf will be administered immediately before your MRI examination.
Gadograf gives lige inden din MRI undersøgelse.
Gadovist will be administered immediately before your MRI examination.
Gadovist gives lige inden din MRI undersøgelse.
You will be monitored for 30 minutes after your examination.
Du skal overvåges mindst 30 minutter efter undersøgelsens afslutning.
an examination to check the nerves in your arms and legs
Deres læge vil gennemføre følgende tests, før og under behandling med Zavesca
The doctor will decide how much Optimark is needed for your examination.
Lægen vil beslutte, hvor meget Optimark, der kræves til undersøgelsen.
The doctor will decide how much Optimark is needed for your examination.
Lægen vil beslutte, hvor meget Optimark, der kræves til undersøgelse.
Your doctor will decide whether the intended examination is possible or not.
Din læge vil beslutte om den påtænkte undersøgelse er mulig eller ej.
Your doctor will advise you if you should stop feeding for a short time after your ultrasound examination.
Lægen oplyser, om De skal standse amningen i en kortvarig periode efter ultralydundersøgelsen.
Then you got your law degree. Passed the bar examination, but didn't practice.
Jurastudier igen, eksamen, men udøvede ikke faget.
If you are diabetic, your doctor may ask you to have an eye examination.
Hvis De har sukkersyge, kan Deres læge bede Dem om at få foretaget en øjenundersøgelse.
A careful examination will establish whether your ovaries have responded excessively to the treatment.
En grundig undersøgelse vil fastslå om Deres æggestokke har overreageret på behandlingen.
A careful examination will establish whether your ovaries have responded excessively to the treatment.
En grundig undersøgelse vil fastslå om dine æggestokke har overreageret på behandlingen.
Luminity is given to you before or during your ultrasound examination by healthcare professionals such as doctors who are experienced in this type of examination.
Du vil, inden eller under ultralydsundersøgelsen, få Luminity af en læge eller sygeplejerske, som har erfaring med denne type undersøgelser.
If you are di abetic, your doctor may ask you to have an eye examination.
Hvis De har sukkersyge, kan Deres læge bede Dem om at få foretaget en øjenundersøgelse.
The doctor will decide how much VASOVIST is needed for your examination. The dosage is
Doseringen er
Your doctor may decide to perform an examination of the eyes to detect increased brain pressure.
Lægen kan beslutte at foretage en øjenundersøgelse for at finde evt. øget tryk i hjernen.
Your doctor may decide to perform an examination of the eyes to detect increased brain pressure.
Lægen kan beslutte at foretage en øjenundersøgelse for evt. at finde øget tryk i hjernen.
In some cases, your doctor may choose to use two injections to complete the ultrasound examination.
I nogle tilfælde kan lægen vælge at bruge to indsprøjtninger for at gennemføre ultralydsundersøgelsen.
Nurses' examination (1968) specialized nurses' examination (1971).
(1968) speclalsygep specialsygeplejerskeeksamen (1971).
You may choose to have the examination carried out by a doctor in your country of residence .
You may choose to have the examination carried out by a doctor in your country of residence .
examination.
øjenundersøgelse.
examination
øjenundersøgelse.
Examination
Kontrol
examination, ultrasound).
med ultralyd).
THE EXAMINATION ,
undersoegelse ,
Substantive examination
Materiel proevelse
Technical examination
Teknisk afproevning
Examination reports
Afproevningsrapport
EXAMINATION OFFICES
PRØVNINGSMYNDIGHEDER
Re examination
Revision
Examination procedure
Behandlingsprocedure
Examination of
Jeg er endda overbe
TRICHINOSCOPIC EXAMINATION
TRIKINOSKOPISK UNDERSØGELSE
Histological examination
Vævsundersøgelse
Clinical examination ..
Klinisk undersøgelse
examination (10) .
en undersøgelse (10)
PRESENT EXAMINATION
NUVÆRENDE UNDERSØGELSE
OPTISON is injected during the ultrasound examination in order to allow the doctor to assess the function of your heart.
OPTISON indsprøjtes under ultralydsundersøgelsen så lægen kan vurdere din hjertefunktion.
If you notice any side effects relating to the eyes, you should contact your doctor immediately for an eye examination.
Hvis De bemærker nogen form for bivirkninger med forbindelse til øjnene, bør De straks kontakte Deres læge for en øjenundersøgelse.
18 If any of these apply to you, your doctor will decide whether the intended examination is possible or not.
Hvis noget af det ovenstående gælder for dig, vil din læge beslutte, om den påtænkte undersøgelse er mulig eller ej.
Examination of recipient's signing preferences showed no common type of signature matching your available signing keys. Send message without signing?
Undersøgelse af modtagerens signeringspræferencer viste ingen almindelig signaturtype som matcher dine tilgængelige signeringsnøgler. Send brevet uden at signere?
However, I would draw your attention to the problems concerning the examination of draft supplementary budget No 1 for 1984.
Jeg henleder imidlertid Deres opmærksomhed på problemerne i forbindelse med behandlingen af for slag til tillægsbudget nr. 1 for 1984.
If Dr. Hackenbush is not going to continue with the examination, professor may we have your diagnosis, please? With pleasure.
Hackenbush ikke fuldfører undersøgelsen, vil vi bede om Deres diagnose, professor.

 

Related searches: For Your Examination - For Your Own Examination - Your Examination - Examination - Physical Examination - Medical Examination - Under Examination - Examination Board - Health Examination - Examination Report -