Translation of "AIDS" to Dutch language:


  Dictionary English-Dutch

Aids - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

AIDS,
AIDS,
AIDS),
AIDS),
AIDS),
AIDS).
Aids
AIDS
AIDS
AIDS
(b) employment aids and aids for self employment
b) werkgelegenheidssteun en steun voor zelfstandigen
HIV AIDS Lesotho is severely afflicted by HIV AIDS.
Lesotho heeft zwaar te kampen met HIV en AIDS.
(2) Reduce restructuring aids and aids to specific sectors.
(2) De herstructureringssteun en de steun aan specifieke sectoren verminderen.
AIDS wasting
AIDS wasting
State Aids
Onderzoek
Subject AIDS
Betreft AIDS
AIDS COMBINED
TRA 295
Area aids
Areaalsteun
Buoyancy aids
Drijfhulpmiddelen
Children with AIDS
Kinderen met AIDS
AIDS related KS
Met AIDS geassocieerd KS
AIDS KS program
AIDS KS patiƫnten
Children with AIDS
Kinderen met aids Immunomodulatie
Children with AIDS
kinderen met aids Immunomodulatie
Accessibility Reading Aids
Leeshulpmiddelen voor toegankelijkheid
(a) teaching aids
a) opvoedkundig materiaal
(d) navigational aids
(d) navigatiehulpmiddelen
(d) Processing aids
(d) Technische hulpstoffen
29 AIDS, p.
31 Aids, blz.
(a) processing aids
a) technische hulpstoffen
Aids to Navigation
Navigatiehulpmiddelen
AIDS prevention kits.
Aids preventiesets.
Additional State aids
Aanvullende staatssteun
The first drug for HIV AIDS was not developed for HIV AIDS.
Het eerste geneesmiddel voor hiv aids was niet ontwikkeld voor hiv aids.
AIDS is the same kind of thing. It's costly to avoid AIDS.
Aids is ook zoiets. Het is kostbaar aids te vermijden.
(2) Reduce non agricultural State aids and improve its overall composition of aids.
(2) De overheidssteun aan andere sectoren dan de landbouw verminderen en de algemene samenstelling van de steunmaatregelen verbeteren.
AIDS related Kaposi s sarcoma
Aan aids gerelateerd Kaposisarcoom
Children with AIDS Immunomodulation
Kinderen met AIDS Immunomodulatie
AIDS 2004 18(13)
AIDS 2004 18(13)
Children with AIDS Immunomodulation
Kinderen met aids Immunomodulatie
(a) processing aids (5)
a) technische hulpmiddelen (5)
AIDS FOR SPECIFIC USES
STEUN VOOR BEPAALDE VORMEN VAN GEBRUIK
05 03 Direct Aids
05 03 Rechtstreekse steun
Aids to operator organisations
Steun voor organisaties van marktdeelnemers
Aids to producer organisations
Steun voor producentenorganisaties
Budgetary impact of aids
Gevolgen van de steunverlening voor de begroting
'And what about Aids?'
En AIDS dan?!
Training aids and devices
Voor alle duidelijkheid een dergelijke maatregel is in geen geval een voorwaarde voor de deelname of erkenning van aanbieders.
Amount of aids repaid
Terugbetaald steunbedrag
Kristen Ashburn's photos of AIDS
Kristen Ashburns hartverscheurende foto's van aids.

 

Related searches: Aids - Visual Aids - Teaching Aids - Training Aids - Aids In - Navigation Aids - Auxiliary Aids - Hiv Aids - Handling Aids - Aids Digestion -