Translation of "Accra" to Dutch language:


  Dictionary English-Dutch

Accra - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Accra
Accra
Accra
Accraworld.kgm
Accra
AccraCity in Ghana
We met at Accra.
Ik ken 'm van Accra.
Accra is the capital of Ghana.
Accra is de hoofdstad van Ghana.
Accra The Center for Intellectual Renewal, 2002.
Accra The Center for Intellectual Renewal, 2002.
It was hosted by Accra and Kumasi, Ghana.
Er werd gespeeld in de steden Accra en Kumasi.
It is located east of the capital city Accra, in the region of Greater Accra, and is the capital of the Tema Metropolitan District.
Het ligt in de regio Greater Accra op ongeveer een uur rijden ten oosten van de hoofdstad Accra.
On arriving in Accra, he formed a duo with singer Mary Hyde, with whom he regularly performed in the Star and other hotels in Accra.
In Accra aangekomen vormde hij een duo met de zangeres Mary Hyde met wie hij regelmatig in het Star Hotel en andere hotels in Accra optrad.
Oh, boy. When I die I hope I go to Accra.
Als ik sterf wil ik naar Accra.
But Accra has to be more than a simple stocktaking exercise.
Accra mag echter niet beperkt blijven tot het opmaken van een balans.
The British then captured Accra in 1874, and in 1877, at the end of the second Anglo Asante War, Accra replaced Cape Coast as the capital of the British Gold Coast.
In 1877 werd Accra de hoofdstad van de Britse kolonie Gold Coast, als opvolger van de plaats Cape Coast.
Real Sportive is a Ghanaian professional football club based in Tema, Greater Accra.
Real Sportive is een Ghanese voetbalclub uit Tema.
Geography Agbozume lies on the main road between Accra and the border with Togo.
Het ligt aan de doorgaande weg tussen Accra en de grens met Togo.
Ga is a Kwa language spoken in Ghana, in and around the capital Accra.
Ga is een van de gesproken en geschreven talen in Ghana.
I got my first computer when I was a teenager, growing up in Accra.
Ik kreeg mijn eerste computer toen ik een tiener was in Accra.
Yaw Preko (born 8 September 1974 in Accra) is a former football striker from Ghana.
Yaw Preko (Accra, 8 september 1974) is een voormalig Ghanese voetballer.
Akwei Ransford Addo (born 21 July 1983 in Accra) is a football player from Ghana.
Ransford Akwei Addo (Accra, 21 juli 1983) is een Ghanees voetballer.
Biography Boyd was born in Accra, Ghana, and spent his early life in Ghana and Nigeria.
Biografie Als Schot werd William Boyd op 7 maart 1952 geboren in Accra, de hoofdstad van Ghana.
Accra became the most prominent Ga Dangme town and is now the heartbeat and capital of Ghana.
De meeste Ga wonen in de zuidoostelijke kustgebieden van Ghana, rond de Ghanese hoofdstad Accra.
An acre is a unit of measurement Accra, the capital of Ghana, and Acre, a Brazilian state.
Een acre is een meeteenheid Accra, de hoofdstad van Ghana, en Acre, een Braziliaanse staat.
From 1962 to 1964, Elias taught as Professor of Sociology at the University of Ghana in Legon near Accra.
Van 1962 tot 1964 was hij verbonden aan de Legon University in Accra (Ghana), als hoogleraar sociologie.
And so three months later, just before she returned to the United States, nurses in Accra go on strike.
Drie maanden later, vlak voor haar terugkeer naar de Verenigde Staten, staakten de verpleegkundigen in Accra.
I got my first computer when I was a teenager growing up in Accra, and it was a really cool device.
Ik kreeg mijn eerste computer toen ik een tiener was in Accra. Een echt cool apparaat.
The Commission naturally welcomed with great interest the outcome of the summit of the Economic Committee of West African States in Accra.
Er is een contactgroep opgericht van zes staatshoofden die de regering en de rebellen met elkaar moet verzoenen.
Kwabena Boahen Yes, like I said at the beginning, I got my first computer when I was a teenager, growing up in Accra.
Kwabena Boahen Ja, zoals ik al in het begin zei. Ik kreeg mijn eerste computer toen ik een tiener was in Accra.
The number was played at the opening of the exhibition of the Space Shuttle in Accra on 29 May 1962 by Joe Mensah.
Het nummer wordt bij de opening van de tentoonstelling van de Spaceshuttle in Accra op 29 mei 1962 in Accra door Joe Mensah gespeeld.
The Council also reaffirmed the EU's strong commitment to supporting the implementation of the Linas Marcoussis and Accra Agreements by all appropriate means.
De Raad bevestigde tevens opnieuw met klem de vastbeslotenheid van de EU om de uitvoering van de in Linas Marcoussis en Accra gesloten overeenkomsten met alle passende middelen te ondersteunen.
(7) The Council also reaffirmed the EU's strong commitment to supporting the implementation of the Linas Marcoussis and Accra Agreements by all appropriate means.
(7) De Raad bevestigde tevens opnieuw met klem de vastbeslotenheid van de EU om de uitvoering van de in Linas Marcoussis en Accra gesloten overeenkomsten met alle passende middelen te ondersteunen.
Importing country Issuing organization Ghana Ghana National Procurement Agency Ministries Post Office Private Mail Bag Accra, Ghana Iraq State Establishment for Foodstuff Trading PO box 548
1.2 Invoerend land Instelling van uitgifte Ghana Ghana National Procurement Agency Ministries Post Office Private Mail Bag Accra Ghana Irak State Establishment for Foodstuff Trading PO Box 548 Baghdad
More than a year has passed since the National Transitional Government of Liberia took office following the signing of the Accra Comprehensive Peace Agreement in August 2003.
Er is nu ruim een jaar verstreken sinds het aantreden van de nationale overgangsregering van Liberia na ondertekening van de brede vredesovereenkomst van Accra in augustus 2003.
International commitments toward aid effectiveness were taken by the Parties to the ACP EC Partnership Agreement in Busan, Accra and at the OECD DAC in Paris in 2010.
De partijen bij de ACS EG partnerschapsovereenkomst zijn in Busan, Accra en op de OESO DAC in Parijs in 2010 internationale verbintenissen aangegaan met het oog op de doeltreffendheid van de steun.
pursuing processes adhering to the Paris Declaration on Aid Effectiveness, the Accra Agenda for Action, and other international commitments aimed at improving the delivery and effectiveness of aid.
Artikel 11
in traffic outside Europe, two new destinations were added (Delhi and Shanghai) but Accra was discontinued the frequencies increased by 22 and the seats on offer by 15 .
in het extra Europese verkeer zijn twee nieuwe bestemmingen toegevoegd (Delhi en Shangai), terwijl Accra is geschrapt de frequenties nemen toe met 22 en het aantal aangeboden zitplaatsen met 15
Monrovia was consistently a key link in Pan American's African network, usually an intermediate stop between Accra and Dakar, from which service continued onward to Europe and New York.
Monrovia was constant een sleutelbestemming in het Afrikaanse netwerk van Pan Am, meestal als tussenstop naar Accra en Dakar, van waar naar Europa en New York City gevlogen werd.
It is bordered by Ashanti and Eastern regions to the north, Western region to the west, Greater Accra region to the east, and to the south by the Gulf of Guinea.
Verder grenst Central aan de regio Ashanti in het noorden, Eastern in het noordoosten, Greater Accra in het oosten en Western in het westen.
establishing processes adhering to the principles of the Paris Declaration on Aid Effectiveness, the Accra Agenda for Action, and other international commitments aimed at improving the delivery and effectiveness of aid.
Dialoog inzake het economisch beleid
2.9 The agreements reached at international level and set out in the Paris Declaration, the Accra Agenda for Action (AAA) and the Busan High Level Forum represent significant steps in establishing aid effectiveness.
2.9 De consensus die bereikt is op het internationale vlak en die zijn neerslag heeft gevonden in de Verklaring van Parijs, de Actieagenda van Accra (AAA) en het forum op hoog niveau van Busan, vormt een belangrijke stap in het vaststellen van de doeltreffendheid van de hulp.
Mr President, the Group of the Party of European Socialists welcomes the peace agreement signed a Accra on 18 August 2003 under the authority of ECOWAS, the Economic Community of West African States.
Mijnheer de Voorzitter, de Fractie van de Partij van de Europese Sociaal democraten verwelkomt de vredesovereenkomst getekend te Accra op 18 augustus 2003 onder het gezag van Ecowas, de economische gemeenschap van West Afrikaanse staten.
Our journalists have failed us, when NPP set up an employment agency in their Greater Accra Regional office and used it to get their foot soldiers employed nobody asked questions(find out from Kojo Asante CDD).
Onze journalisten hebben het laten afweten toen de NPP in hun regionaal kantoor in Greater Accra een arbeidsbureau in het leven riep en dit bureau vervolgens gebruikte om hun 'voetvolk' aan een baan te helpen.
Eastern region is bordered to the east by the Lake Volta, to the north by Brong Ahafo region and Ashanti region, to the west by Ashanti region, to the south by Central region and Greater Accra region.
Eastern grenst aan de regio'sBrong Ahafo, Volta, Greater Accra, Centralen Ashanti in respectievelijk het noorden, het oosten, hetzuidoosten, het zuidwesten en het noordwesten.
Tourist attractions include the National Museum of Ghana, the Ghana Academy of Arts and Sciences, the National Archives of Ghana and Ghana's central library, the National Theatre, the Accra Centre for National Culture, the Jamestown lighthouse, and the Ohene Djan Stadium.
Bezienswaardigheden In Accra bevinden zich het nationaal museum, de Ghanese academie voor kunsten en wetenschappen, het nationaal archief en de centrale bibliotheek.
4.1 In the wake of the support provided by the Accra Forum in September 2010, the Civil Society Organisations adopted the Istanbul CSO Development Effectiveness Principles, which were the outcome of a lengthy consultation process in more than 70 countries and sectors.
4.1 Het forum van Accra in september 2010 heeft de maatschappelijke organisaties een hart onder de riem gestoken daarop hebben zij na uitvoerige raadplegingen in meer dan 70 landen en sectoren de beginselen van Istanbul inzake doeltreffende ontwikkelingshulp goedgekeurd.
All donor support to the health sector in developing countries has to respect country leadership in strategy design and ownership of the implementation process, as internationally agreed in 2008 in the Accra Agenda for Action, in order to make the international aid effort more effective.
Bij alle donorsteun aan de gezondheidssector in ontwikkelingslanden moeten, zoals in 2008 in de Actieagenda van Accra internationaal is overeengekomen, het leiderschap van het betrokken land bij het ontwerpen van een strategie en de zeggenschap over het uitvoeringsproces worden geƫerbiedigd om de internationale hulpverlening doeltreffender te maken.
This is what justifies the statement made by the NRC (Accra) one year ago on 30 September 1982 that 150 million Africans are under nourished, in other words, a third of the 450 million inhabitants of the continent are suffering from hunger or malnutrition.
De bevindingen van de NRC (National Research Council) te Acra op 30 september 1982 is dan ook juist 150 miljoen Afrikanen zijn ondervoed, een derde van de 450 miljoen inwoners van het continent lijdt dus honger of krijgt een verkeerde voeding.

 

Related searches: Accra - Greater Accra - Accra Agenda For Action - Accra Agenda - Paris And Accra Agenda - City Accra - Accra Ghana - Post Accra - Im Juni In Accra -