Translation of "Twins" to Dutch language:


  Dictionary English-Dutch

Twins - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

twins
tweelingenzodiac symbol for Cancer
twins
tweelingen
They're twins.
Wij zijn een tweeling.
She had twins.
Ze had een tweeling.
Twins are clones.
Tweelingen zijn klonen.
They aren't twins.
Ze zijn geen tweeling.
The twins helped.
De tweeling hielp.
The twins sang.
De tweeling zong.
The twins smiled.
De tweeling glimlachte.
I have twins.
Ik heb een tweeling.
Sami had twins.
Sami had een tweeling.
Are you twins?
Zijn jullie tweeling?
Yes, they're twins.
Ja, ze zijn tweelingen.
Twins, speakwhen spoken to.
Esst jetzt und haltet den Mund !
Yes, ma'am. I'm twins.
Ja, mevrouw. We zijn tweelingen.
The player must work for The Crisp Twins, a parody of The Kray Twins.
Jack Parkinson Jack Parkinson is een lid van de Crisps Twins.
The twins look exactly alike.
De tweeling ziet er precies hetzelfde uit.
Jean and Kate are twins.
Jean en Kate zijn een tweeling.
She gave birth to twins.
Ze heeft een tweeling gebaard.
The twins started producing milk.
De tweeling begon melk te produceren.
Twins? Are they both mine?
Zijn ze allebei van mij?
Our twins, Stan and Ollie!
Dat zijn onze tweelingbroers, Stan en Ollie.
Cents. Two cents for twins.
Die twee staat voor tweeling.
Well, they could have twins.
Goed, ze kunnen een tweeling krijgen.
Minnesota Twins (1997 2002) Ortiz made his Major League debut for the Twins on September 2, 1997.
Ortiz maakte zijn debuut in Major League Baseball op 2 september 1997.
The majority of these are twins.
De meeste hiervan zijn tweelingen.
The twins ought to be muzzled.
Man sollte sie knebeln.
My twins turn 7 next week.
Mijn tweeling wordt 7 volgende week.
And how are the little twins?
Hoe gaat 't met de kleine tweeling?
Last night Mrs Moskowitz had twins.
Gisteravond kreeg mevrouw Moskowitz een tweeling.
Then Mrs. Sweeney didn't have twins?
Dus Sweeney heeft geen tweeling.
More than that. We're like twins.
Of meer, eigenlijk... net een tweeling.
some rocks are twins separated at birth.
tweelingen zijn, gescheiden bij de geboorte.
Tom couldn't tell the two twins apart.
Tom kon de tweeling niet uit elkaar houden.
They have three children two are twins.
Ze heeft drie kinderen, waaronder een tweeling.

 

Related searches: Twins - Fraternal Twins - Identical Twins - They Are Twins - Sets Of Twins - Monozygotic Twins - Siamese Twins - Set Of Twins - Deformation Twins - Non-identical Twins -