Translation of "abolishment" to Dutch language:


Did you mean : abashment ?

  Dictionary English-Dutch

Abolishment - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

In any event there had been no complete abolishment of the aid element since 1998.
In elk geval was tot in 1998 het steunelement niet volledig teniet gedaan.
They arrived in Innsbruck in the 18th century, having left the charterhouse Allerengelberg in Schnals due to its abolishment.
De brieven zijn in de 18e eeuw vanuit het kartuizerklooster Allerengelberg in Schnals naar Innsbruck gebracht.
Schmitt was the last person to be executed in Belgium before the formal abolishment of the death penalty in 1996.
Philipp Schmitt was de enige Duitse nazi die na de Tweede Wereldoorlog wegens oorlogsmisdaden in België werd geëxecuteerd.
With the abolishment of the Hetmanate, the city became an ordinary administrative center of the Russian Empire and a capital of local administrative units.
Nadat het Hetmanaat was opgeheven, werd de stad een gewoon bestuurlijk centrum in het Russische Rijk en de hoofdstad van plaatselijke bestuurlijke eenheden.
It is not true, therefore, that economic freedom and the opening up of the markets are sending peoples to their ruin in this respect, the initiative of unilateral abolishment of customs barriers is politically fundamental.
Het is niet waar dat de economische vrijheid, de openstelling van de markten de volkeren ruïneert. Daarom is het initiatief tot unilaterale afbraak van de douanebarrières politiek gezien van fundamenteel belang.
An improved system was implemented for the year 2003 and a further improved version with the abolishment of the export fee component was agreed in the 10th Florence forum in July 2003 to cover the year 2004.
Voor het jaar 2003 is een verbeterd systeem ingevoerd en tijdens het tiende Forum van Florence in juli 2003 is overeenstemming bereikt over een nog verder verbeterde versie voor het jaar 2004, waarin de uitvoer vergoeding is geschrapt.

 

Related searches: Abolishment - Abolishment Of Slavery - Trade Abolishment - Abolishment Of The Death Penalty - Abolishment Of Agreement - Abolishment Of The Visa Regime - De Facto Abolishment - Abolishment Of Duties - Abolishment Of Nuclear Energy - Abolishment Of Fees -