Translation of "aboriginal" to Dutch language:


  Dictionary English-Dutch

Aboriginal - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Canadian Aboriginal
Autochtoon Canadees
Canadian Aboriginal
Canadees Aboriginal
Aboriginal affairs
Gezondheidsgerelateerde professionele diensten diensten van artsen en tandartsen, verloskundigen, verpleegkundigen, fysiotherapeuten en paramedisch personeel, psychologen en dierenartsen.
Unified Canadian Aboriginal Syllabics
Verenigde Canadese Aboriginal Syllabics
Unified Canadian Aboriginal Syllabics
Autochtoon Canadese lettergrepen
Unified Canadian Aboriginal Syllabics
Verendigde Canadese Aboriginal Syllabics
Unified Canadian Aboriginal Syllabics Extended
Verenigde Canadese Aboriginal Syllabics (uitbreiding)
Unified Canadian Aboriginal Syllabics Extended
Autochtoon Canadese lettergrepen, uitgebreid
As our Aboriginal mate said,
Zoals onze Aboriginal vriend zei
Preferences for Canada's Aboriginal Peoples
Preferenties voor de Aboriginals van Canada
Canadian fishing licences include Canadian commercial fishing licences and Canadian aboriginal fishing licences issued to aboriginal organisations.
Artikel 22
any measure adopted or maintained with respect to Aboriginal peoples, nor to set asides for aboriginal businesses existing aboriginal or treaty rights of any of the Aboriginal peoples of Canada protected by section 35 of the Constitution Act, 1982 are not affected by this Chapter and
http www.marcan.net en on index.php
The Rukai () are one of Taiwan's aboriginal peoples.
Rukai (魯凱族) is een stam van Taiwanese aboriginals.
an aboriginal organisation located in the territory of Canada.
Artikel 23
Several aboriginal languages have official status in the Northwest Territories.
Diverse inheemse talen hebben een officiële status in de Northwest Territories.
He's an Australian Aboriginal elder, and he's also an artist.
Hij is een Australische Aboriginal oudere, hij is ook kunstenaar.
The Métis ( ) are one of the recognized Aboriginal peoples in Canada.
De Métis (Frans voor mesties) zijn een bevolkingsgroep in Canada en de Verenigde Staten.
Canada's national symbols are influenced by natural, historical, and Aboriginal sources.
Nationale symbolen De nationale symbolen van Canada zijn beïnvloed door natuurlijke, historische en Aboriginalbronnen.
Some Aboriginal art seems abstract to modern viewers Aboriginal art often employs geometrical figures and lines to represent landscape, which is often shown from a birds eye view.
Soms lijkt een Aboriginalkunstwerk abstract door de ogen van moderne kijkers Aborigines maken vaak gebruik van geometrische vormen en figuren om bijvoorbeeld een landschap uit te beelden.
And the Athabasca River drains downstream to a range of Aboriginal communities.
liggen onafgeschermd op de oevers van de Athabascarivier. De Athabascarivier bevloeit stroomafwaarts een gebied van aboriginalgemeenschappen.
So the culture, the northern aboriginal culture, traditionally has been highly seasonal.
De cultuur, de oorspronkelijke cultuur van het noorden, is dus traditioneel erg seizoensgebonden.
Over 90 of the territory is now legally recognised as Aboriginal land.
Ongeveer 90 van het territorium behoort toe aan de aboriginalgemeenschap van Wreck Bay.
The Dreamtime laid down the patterns of life for the Aboriginal people.
Belangrijke punten in het landschap vervullen belangrijke functies in de mythologie.
My father was aboriginal, so we grew up in a mixed culture.
Ja, mijn moeder was blank en mijn vader was Aboriginal, dus wij groeiden op in een gemengde cultuur.
And then aboriginal women in Africa would come and say, This is it!
En Afrikaanse inboorlingen zeiden Dit is het!
On both trips Kane sketched and painted Aboriginal peoples and documented their lives.
Tijdens beide reizen tekende en schilderde Kane de oorspronkelijke volkeren en documenteerde hun leven.
Australia Day perpetuates our founding myths and enslaves our Aboriginal brothers and sisters.
Australia Day is een voortzetting van de mythen over onze stichting en maakt onze Aboriginal broers en zusters tot slaven.
A man called Yami Lester, an Aboriginal man, was running a health service.
Yami Lester, een Aboriginal, leidde een dienst gezondheidszorg.
And then aboriginal women in Africa would come and say, This is it!
En Afrikaanse inboorlingen zeiden Dit is wat we nodig hebben als taal.
...Truth be told there are hundreds of missing mostly aboriginal women all across Canada.
...Om je de waarheid te zeggen zijn er honderden vermiste meestal inheemse vrouwen in heel Canada.
Kane found the argument compelling and decided to similarly document the Canadian Aboriginal peoples.
Kane raakte overtuigd van Catlins' argumenten en besloot eveneens tot het documenteren van de Canadese inheemse volkeren.
Demographics The total population of Tennant Creek is approximately 3000, of which around 1500 are Aboriginal.
Ongeveer 25 kilometer ten noorden van Tennant Creek ligt het westelijke uiteinde van de Barkly Highway.
The film follows the Aboriginal girls as they walk for nine weeks along of the Australian rabbit proof fence to return to their community at Jigalong, while being pursued by white law enforcement authorities and an Aboriginal tracker.
De film volgt de meisjes terwijl ze gedurende negen weken te voet 2400 km langs de Australische rabbit proof fence , een afsluiting tegen de konijnen die het land in twee deelt, trekken naar Jigalong.
SIR Bob Geldof says Australia is economically stupid for importing labour while Aboriginal talent goes to waste.
Sir Bob Geldof heeft gezegd dat Australië economisch gezien stom bezig is omdat ze arbeid importeren, terwijl er geen gebruik wordt gemaakt van de talenten van Aboriginals. Hij sprak tijdens een ontbijt voor de beweging GenerationOne van de West Australische mijnbouwondernemer Andrew Twiggy Forrest.
A person fishing under the authority of a Canadian aboriginal fishing licence must be a Canadian national.
Invoer in deelzendingen
Cultural Significance The site is known as Tnorala to the Western Arrernte Aboriginal people, and is a sacred place.
De krater wordt door de Western Arrente Aboriginals Tnorala genoemd en is voor hen een heilige plaats.
Anangu Pitjantjatjara Yankunytjatjara (APY) is a large Aboriginal local government area located in the remote north west of South Australia.
Anangu Pitjantjatjara Yankunytjatjara is een Local Government Area (LGA) in Australië in de staat Zuid Australië.
Legislated definition In June 2005, the Tasmanian Legislative Council introduced an innovated definition of aboriginality into the Aboriginal Lands Act.
In juni 2005 introduceerde de Tasmanian Legislative Council een definitie waaronder iemand als Tasmaniër erkend kan worden.
The political relation between the aboriginal and intrusive cultures resulted in quick and smooth cultural morphosis into Corded Ware culture.
De relatie tussen de inheemse en binnendringende culturen resulteerde in een snelle en soepele culturele overgang naar de Indo Europese touwbekercultuur.
Finally I would like to raise the separate matter of the status of the EU s only aboriginal people, the Sami.
Ten slotte wil ik apart de positie van het enige inheemse volk in de Europese Unie, de Samen, ter sprake brengen.
History Prior to European settlement, the Gladstone region was home of the Baiali (or Byellee), Goereng and Goreng Goreng Aboriginal tribes.
Geschiedenis Voor de Europese kolonisatie was de Gladstone regio het leefgebied an de Baiali (of Byellee) en Goreng goreng Aboriginals.
Parliament would do credit to these rights and its democratic ambition by recognising aboriginal peoples, as has been possible since a United Nations permanent body on aboriginal issues was set up, and by establishing a delegation to deal with these issues, which is what we voted for in 1992.
Het Europees Parlement kan deze rechten en zijn democratische ambitie gestand doen door erkenning te tonen voor autochtone volkeren, bijvoorbeeld binnen de permanente instantie voor autochtone kwesties van de VN, en door overeenkomstig onze stemming van 1992 een delegatie voor deze autochtone volkeren te benoemen.
In the late 18th century, there were between 350 and 750 distinct Aboriginal social groupings, and a similar number of languages or dialects.
Achtergrond Eind 18e eeuw waren er tussen de 350 en 750 verschillende Aborginalgroepen, en een gelijk aantal talen of dialecten.
Where else but from Nantucket did those aboriginal whalemen, the Red Men, first sally out in canoes to give chase to the Leviathan?
Waar anders dan uit Nantucket heeft die aboriginal whalemen, de Red Men in de eerste uitval in de kano's de achtervolging in te geven aan de Leviathan?
During this period the process of sinicization accelerated among the non Chinese arrivals in the north and among the aboriginal people in the south.
Door gebruik te maken van de term Zuidelijke en Noordelijke Dynastieën wordt dit probleem van de legitimiteit vermeden.

 

Related searches: Aboriginal - Aboriginal People - Aboriginal-language - Aboriginal Communities - Aboriginal Land - Aboriginal Culture - Aboriginal Identity - Aboriginal Title - Aboriginal Children - Aboriginal Rights -