Translation of "abortifacient" to Dutch language:


Did you mean : antifascist ?

  Dictionary English-Dutch

Abortifacient - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

I do not consider it an abortifacient.
Ik beschouw deze niet als een vruchtafdrijvend middel.
Interferon alfa 2b has been shown to be abortifacient in primates.
Interferon alfa 2b bleek abortief te zijn bij primaten.
Interferon alfa 2b has been shown to be an abortifacient in primates.
Interferon alfa 2b bleek abortief te zijn bij primaten.
At very high doses, anovulatory and abortifacient effects in test animals were observed.
Bij zeer hoge doses werden bij proefdieren anovulatoire en abortieve effecten waargenomen.
Interferon alfa 2b has been shown to have abortifacient effects in Macaca mulatta (rhesus rod
Abortus werd t la
Treatment with interferon alfa 2a resulted in a statistically significant increase in abortifacient activity in rhesus monkeys.
Behandeling met interferon alfa 2a resulteerde in een statisch significante toename van de abortieve aktiviteit bij rhesusapen.
High doses of other forms of interferons alpha and beta are known to produce dose related anovulatory and abortifacient effects in rhesus
Van hoge doses van de andere vormen van interferon alfa en bèta is het echter bekend dat ze dosisafhankelijke anovulatoire en vruchtafdrijvende effecten hebben bij resusapen.
High doses of other forms of interferons alpha and beta are known to produce dose related anovulatory and abortifacient effects in rhesus
Van hoge doses van de andere
It is not an abortifacient because you do not have implantation of the fertilised egg until up to 72 hours after fertilisation.
Het is geen vruchtafdrijvend middel, aangezien het bevruchte eitje zich pas 72 uur na de bevruchting vastzet in de baarmoederwand.
High doses of other forms of interferons alpha and beta are known to produce dose related anovulatory and abortifacient effects in rhesus monkeys.
Van hoge doses van de andere vormen van interferon alfa en bèta is het echter bekend dat ze dosisafhankelijke anovulatoire en vruchtafdrijvende effecten hebben bij resusapen.
High doses of other forms of interferons alpha and beta are known to produce dose related anovulatory and abortifacient effects in rhesus monkeys. na
Mutageniteitsonderzoeken met interferon alfa 2b brachten geen bijwerkingen aan het licht. el
The morning after pill , which, according to the manufacturer, is an abortifacient, is also illegal under Irish statutory law the Offences Against the Persons Act 1861, Sections 58 59.
De 'morning afterpil?, volgens de fabrikant een vruchtafdrijvend middel, is eveneens illegaal krachtens het geschreven Ierse recht, de artikelen 58 en 59 van de Offences Against the Persons Act 1861.
Interferon alfa 2b has been shown to have abortifacient effects in Macaca mulatta (rhesus monkeys) at 90 and 180 times the recommended intramuscular or subcutaneous dose of 2 million IU m2.
Abortus werd
Interferon alfa 2b has been shown to have abortifacient effects in Macaca mulatta (rhesus monkeys) at 90 and 180 times the recommended intramuscular or subcutaneous dose of 2 million IU m2.
Interferon alfa 2b vertoonde vruchtafdrijvende effecten in Macaca mulatta (resusapen) met 90 en 180 keer de intramusculaire of subcutane aanbevolen dosis van 2 miljoen IE m2.
Interferon alfa 2b has been shown to have abortifacient effects in Macaca mulatta (rhesus monkeys) at 90 and 180 times the recommended intramuscular or subcutaneous dose of 2 million IU m2.
Interferon alfa 2b vertoonde vruchtafdrijvende effecten in Macaca mulatta (resusapen) met 90 en 180 keer de intramusculaire of subcutane aanbevolen dosis van 2 miljoen IE m2.

 

Related searches: Abortifacient Pill -