Translation of "accumulated" to Dutch language:


  Dictionary English-Dutch

Accumulated - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

NET LOSS (accumulated losses minus accumulated revenue)
NETTOVERLIES (gecumuleerd verlies minus gecumuleerde winst) (A B)
127018 OSS (accumulated losses minus accumulated revenue)
127018 RLIES (gecumuleerd verlies minus gecumuleerde winst) (A B)
124191 OSS (accumulated losses minus accumulated revenue)
124191 RLIES (gecumuleerd verlies minus gecumuleerde winst) (A B)
158533 OSS (accumulated losses minus accumulated revenue)
158533 RLIES (gecumuleerd verlies minus gecumuleerde winst) (A B)
166334 OSS (accumulated losses minus accumulated revenue)
166334 RLIES (gecumuleerd verlies minus gecumuleerde winst) (A B)
170095 OSS (accumulated losses minus accumulated revenue)
170095 RLIES (gecumuleerd verlies minus gecumuleerde winst) (A B)
174331 OSS (accumulated losses minus accumulated revenue)
174331 RLIES (gecumuleerd verlies minus gecumuleerde winst) (A B)
175809 OSS (accumulated losses minus accumulated revenue)
175809 RLIES (gecumuleerd verlies minus gecumuleerde winst) (A B)
33519,0 SS (accumulated losses minus accumulated revenue)
33519,0 LIES (gecumuleerd verlies minus gecumuleerde winst) (A B)
26055,0 SS (accumulated losses minus accumulated revenue)
26055,0 LIES (gecumuleerd verlies minus gecumuleerde winst) (A B)
43511,0 SS (accumulated losses minus accumulated revenue)
43511,0 LIES (gecumuleerd verlies minus gecumuleerde winst) (A B)
79543,0 SS (accumulated losses minus accumulated revenue)
79543,0 LIES (gecumuleerd verlies minus gecumuleerde winst) (A B)
106563,1 S (accumulated losses minus accumulated revenue)
106563,1 IES (gecumuleerd verlies minus gecumuleerde winst) (A B)
110611,1 S (accumulated losses minus accumulated revenue)
110611,1 IES (gecumuleerd verlies minus gecumuleerde winst) (A B)
102881,0 S (accumulated losses minus accumulated revenue)
102881,0 IES (gecumuleerd verlies minus gecumuleerde winst) (A B)
106490,0 S (accumulated losses minus accumulated revenue)
106490,0 IES (gecumuleerd verlies minus gecumuleerde winst) (A B)
59987,0 SS (accumulated losses minus accumulated revenue)
59987,0 LIES (gecumuleerd verlies minus gecumuleerde winst) (A B)
Accumulated Earnings
Gecumuleerde winst
no time accumulated
geen tijd verzameld
Accumulated Exceedance model
Geaccumuleerd overschrijdingsmodel
Accumulated Exceedance model
Model voor de geaccumuleerde overschrijding (Accumulated Exceedance)
And accumulated and hoarded.
Die (rijkdommen) verzamelde en achterhield.
And accumulated and hoarded.
die bijeenbracht en oppotte.
And accumulated and hoarded.
En die rijkdommen verzameld heeft, en deze gierig ophoopt.
Pick the total accumulated opacity
Selecteer de gesommeerde ondoorzichtigheid
Reset the accumulated phone costs
De totale telefoonkosten op nul zetten.
1h, accumulated from April September
1 uur, gecumu leerd van april t m september
1h, accumulated from May July
1 uur, gecumu leerd van mei t m juli
And accumulated wealth and hoarded it.
die bijeenbracht en oppotte.
And accumulated wealth and hoarded it.
En die rijkdommen verzameld heeft, en deze gierig ophoopt.
And accumulated wealth and hoarded it.
Die (rijkdommen) verzamelde en achterhield.
1h, accumulated over five day period
1 uur, gecumu leerd over een periode van vijf dagen
(h) the amount of accumulated earnings.
(h) het bedrag van de gecumuleerde winst.
accumulated reserves and other government assets
opgebouwde reserves en andere overheidsactiva
Who accumulated wealth and hoarded it, counting.
die bezit bijeenbrengt en het telkens telt
Who accumulated wealth and hoarded it, counting.
Die rijkdommen opstapelt, en deze voor de toekomst bewaart.
Who accumulated wealth and hoarded it, counting.
Degene die bezit verzamelt en het telkens telt.
With knowledge we've accumulated up to now.
We weten maar heel weinig.
The snow has accumulated knee deep in Boston.
De sneeuw in Boston raakte tot aan de knieƫn.
It's the connections accumulated more than ten years
Het zijn opgestapelde connecties over de afgelopen tien jaar.
The accumulated additional losses amount to about million.
De gecumuleerde extra verliezen bedragen circa M .
Intracellular ara GTP accumulated with repeated administration of nelarabine.
Intracellulair ara GTP accumuleerde na herhaalde toediening van nelarabine.
Use accumulated color value from all composited visible layers
Kleur gebruiken die is samengesteld uit de kleuren op alle zichtbare lagen
Our dissatisfaction flows from some experiences we have accumulated.
Toch gaan sommige landen uitrekenen hoeveel de inwoners van een land bijdragen tot de communautaire begroting.
Unfortunately, others separate on the basis of accumulated hatred.
Anderen scheiden helaas wel op grondslag van een opgebouwde haat.

 

Related searches: At Cost Less Accumulated Amortization And Accumulated Impair - Accumulated Amortization And Any Accumulated Impairment Loss - Accumulated Depreciation And Accumulated Impairment - Accumulated Depreciation - Accumulated Other Comprehensive Income - Accumulated Losses - Accumulated Deficit - Accumulated Profit - Accumulated Earnings - Accumulated Value -