Translation of "accusation" to Dutch language:


  Dictionary English-Dutch

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

I deny madame's accusation.
Ik wijs haar beschuldiging af.
It is a serious accusation.
Dit is eene groote lastering.
This is a serious accusation.
Dat is een ernstige beschuldiging.
This was a very dangerous accusation.
Dat was een erg gevaarlijke beschuldiging.
'Herald, read the accusation!' said the
'Herald, de beschuldiging te lezen,' zei de
That's a serious accusation, my girl.
Daar zeg je nogal wat. Zeker weten?
This is not, uh, an accusation.
Dit is geen beschuldiging.
Yet the accusation is extremely unfair.
Daarnaast is de aantijging zeer onterecht.
God forbid! It is a serious accusation.
U zij geprezen dit is geweldige kwaadsprekerij.
(i) the filing of a criminal accusation
i) het instellen van een strafvervolging
Robert denies the accusation most emphatically, sir.
Maar Robert ontkent met klem, meneer.
What did you say to Alice's accusation?
Hoe reageerde je op de beschuldiging van Alice?
An accusation has therefore been levelled against
Men neme er akte van dat ik deze vraag heb gesteld.
This accusation is completely unfounded and unjustified.
Daar is geen enkel bewijs voor.
The accusation eventually turned out to be false.
De moord bleek uiteindelijk fictief te zijn.
Hasty accusation like long shot on horse race.
Beschuldiging is als gok op paardenrace.
As rapporteur I must firmly reject this accusation.
Als rapporteur van advies van deze commissie moet ik heftig tegen deze verdachtmaking protesteren.
I regard this as a very serious accusation.
Ik geloof dat dit grove beschuldigingen zijn.
He arrived at this end by his persistence in accusation.
Hij bereikte dit doel door zijn volharding in het beschuldigen.
When Elaida fails to prove her accusation, Egwene is released.
Elaida krijgt Egwene er niet onder en noemt haar een Duistervriend.
However, the accusation itself is not of a political nature.
Deze persartikelen zijn niet overgelegd.
I ask you, Lady Elles, to withdraw that accusation. tion.
Ik vraag u dan ook, Lady Elles, uw beschuldiging in te trekken.
You've brought an accusation of murder. Have you any witnesses?
Hebt u ook getuigen?
But could you please defend the chairmen against this accusation?
Maar kunt U alstublieft de fractievoorzitters verdedigen tegen deze beschuldiging ?
God does not love public accusation unless one is truly wronged.
God houdt er niet van dat openlijk over het slechte gesproken wordt, behalve als aan iemand onrecht is aangedaan.
God does not love public accusation unless one is truly wronged.
Allah houdt er niet van dat er openlijk slechte woorden worden gesproken, behalve door wie onrecht aangedaan is.
And because they disbelieved and slandered Maryam with a tremendous accusation.
En (wegens) hun ongeloof en hun uitspraken over Maryam, als geweldige leugens!
And because they disbelieved and slandered Maryam with a tremendous accusation.
En omdat zij niet in Jezus geloofden, en eene ernstige lastering omtrent Maria hebben uitgedacht.
And because they disbelieved and slandered Maryam with a tremendous accusation.
en wegens hun ongeloof, hun geweldige kwaadsprekerij over Marjam,
That the two twin rights, of accusation and petition, are interlinked.
Dat het tweevoudig recht van de burger, het recht op het indienen van een klacht en het petitierecht, onderling met elkaar verbonden zijn.
On that we are agreed, but your accusation I cannot accept.
Daarover zijn wij het dus eens, maar met uw beschuldiging neem ik geen genoegen.
I therefore reject Mr Bangemann's accusation of disloyalty on my part.
Ik moet echter de beschuldiging van gebrek aan fair play, mij voorgeworpen door de heer Bangemann, van de hand wijzen.
Mr McCartin is far too polite to make any such accusation.
De heer McCartin is veel te beleefd om dat soort beschuldigingen te uiten.
Neither do the findings substantiate the American accusation of European corruption.
De bevindingen staven overigens net zo min de Amerikaanse beschuldiging van Europese omkoping.
The accusation being a prostitute of the opposition leader Morgan Tsvangirai.
De beschuldiging prostituee van oppositieleider Morgan Tsvangirai.
The accusation comes from Monsieur de la Tremouille, from the duke himself.
Het nieuws is hem medegedeeld door den heer de la Trémouille, door den hertog in persoon.
False accusation... Bonnet is discreet so that his policy may be successful...
Op 5 april 1944 vertrok hij naar Zwitserland waar hij langere tijd verbleef, ook na de oorlog.
And the question isn't really so much a question as an accusation.
De vraag is niet zozeer een vraag, als wel een beschuldiging.
He made the accusation that Mr Taylor had deliberately passed on information.
Hij heeft de heer Taylor ervan beschuldigd opzettelijk informatie te hebben doorgestuurd.
This is therefore an absurd accusation that has been levelled at me.
Ook wat het tweede punt betreft, ben ik het volledig met de rapporteur eens.
The victim is afraid to fight the accusation no matter how false.
Je bent bang de beschuldiging aan te vechten.
In the Minutes it sounds as though I am making an accusation.
In de notulen lijkt het nu net alsof ik een beschuldiging uit.
Here today, we have made it clear that this accusation is untrue.
Vandaag hebben wij hier duidelijk gemaakt dat dit verwijt geen steek houdt.
The accusation of electioneering applies to autocratic leaders, not to democratic leaders.
De politieke leiders die anderen van gewetenloze stemmenjacht beschuldigen, zijn geen democraten maar autocraten.
Mrs Frassoni started by making an accusation that I think discredits itself.
Mijns inziens houdt de kritiek van mevrouw Frassoni geen steek, maar helaas blijft het daar niet bij.

 

Related searches: Accusation - False Accusation - Accusation Against - Self-accusation - Accusation Of Bias - Serious Accusation - Accusation Of Fraud - Accusation Of Plagiarism - Accusation For - Formal Accusation -