Translation of "ache" to Dutch language:


  Dictionary English-Dutch

Ache - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

stomach ache
buikpijn
stomach ache
buikpijn
My joints ache.
Mijn gewrichten doen pijn.
Abdominal pain (belly ache)
Abdominale pijn (buikpijn)
Your eyes still ache?
Doen je ogen nog zeer? Nee.
I have a stomach ache.
Ik heb pijn in mijn buik.
stomach ache, diarrhoea, indigestion, wind
Maagpijn, diarree, indigestie, winderigheid
I have a stomach ache.
Mijn buik doet pijn.
Is make your heart ache...
Groen Is je hart laten lijden...
I have a stomach ache!
Ik heb pijn in m'n buik.
My teeth ache with chattering.
Klappertanden.
I had a bad stomach ache.
Ik had een vreselijke maagpijn.
It quite makes my forehead ache!'
Het maakt heel mijn voorhoofd pijn! '
Hyung, you'll get a stomach ache!
Hyung, je zal buikpijn krijgen!
Boy, have I got an ache.
Wat heb ik een pijn.
Beat me till your arms ache.
Sla me tot je armen er pijn van doen.
stomach ache a tingling sensation or numbn
buikpijn een tintelend gevoel of gevoelloosheid
My joints ache when it gets cold.
Mijn gewrichten doen pijn wanneer het koud wordt.
stomach ache, indigestion, constipation, diarrhoea, being sick
maagpijn, indigestie, verstopping, diarree, zich ziek voelen
My jaw hurts and my ribs ache.
M'n kaak en ribben doen pijn.
vomiting blood, stomach ache, pain in the bottom
bloed braken, buikpijn, pijn in uw billen
Königsseer Ache is a river of Bavaria, Germany.
De Königsseer Ache wordt vaak verwisseld met de Königsseeache.
stomach ache, dry mouth, increased saliva, being sick (vomiting),
maagpijn, droge mond, meer speekselvorming, misselijk gevoel (braken),
ed headache, muscle ache, joint pain and chills rigors.
vermoeidheid, hoofdpijn, spierpijn, gewrichtspijn en rillingen stijfheid krijgen.
nausea, diarrhoea, stomach ache, constipation, vomiting, flatulence and dyspepsia.
misselijkheid, diarree, buikpijn, constipatie, braken, flatulentie en dyspepsie.
However, that will certainly not cure my stomach ache.
Daarmee is mijn buikpijn echter nog lang niet over.
Besides, my arms ache. It's too late to say prayers.
Het is te laat voor gebed.
Nausea, diarrhoea, stomach ache, constipation, vomiting, flatulence, dry mouth or throat
Misselijkheid, diarree, buikpijn, constipatie, braken, winderigheid, droge mond of keel
Altheim lies on the Mühlheimer Ache, a tributary of the Inn.
Geografie Altheim heeft een oppervlakte van 23 km².
Fie, how my bones ache! what a jaunt have I had!
Fie, hoe mijn botten pijn doen! wat een uitstapje heb ik gehad!
It's good cornmeal mush, not a tummy ache in a carload.
Het is goede maïsmeel pap, geen vrachtwagen vol buikpijn.
Common side effects are heartburn, indigestion, diarrhoea, stomach ache, nausea and flatulence.
Vaak voorkomende bijwerkingenzijn brandend maagzuur, verstoorde spijsvertering, diarree, buikpijn, misselijkheid en winderigheid.
Common side effects are heartburn, indigestion, diarrhoea, stomach ache, nausea and flatulence.
Vaak voorkomende bijwerkingen zijn brandend maagzuur, verstoorde spijsvertering, diarree, buikpijn, misselijkheid en winderigheid.
No after ache will they receive therefrom, nor will they suffer intoxication
Hunne hoofden zullen geen pijn gevoelen, door dien te drinken, en hun verstand zal niet beneveld worden.
No after ache will they receive therefrom, nor will they suffer intoxication
waarvan zij geen hoofdpijn krijgen en waarvan zij niet beneveld raken,
No after ache will they receive therefrom, nor will they suffer intoxication
Waarvan zij geen hoofdpijn krijgen en niet dronken worden.
The Ötztaler Ache river flows through the valley in a northern direction.
De rivier Ötz, ook wel Ötztaler Ache genoemd, stroomt door het dal.
Their heads shall not ache with it, nor shall they lose their senses.
waarvan zij geen hoofdpijn krijgen en waarvan zij niet beneveld raken,
Their heads shall not ache with it, nor shall they lose their senses.
Hunne hoofden zullen geen pijn gevoelen, door dien te drinken, en hun verstand zal niet beneveld worden.
Their heads shall not ache with it, nor shall they lose their senses.
Waarvan zij geen hoofdpijn krijgen en niet dronken worden.
When I saw them in the hotel room, they made my head ache.
Toen ik ze zag, op m'n hotelkamer... kreeg ik hoofdpijn.
If he gets a stomach ache in the night, that's strictly stag, too.
Als hij vannacht buikpijn krijgt, is dat ook een mannenaangelegenheid.
inflammation (indigestion, stomach ache or vomiting), worsening of inflammation of the stomach or intestine.
Obstipatie, oprispingen, ontsteking van de maag (indigestie, maagpijn of braken), verergering
chest ache caused by a shortage of oxygen in the heart muscle (angina pectoris).
beklemmend, pijnlijk gevoel op de borst ten gevolge van zuurstoftekort (angina pectoris) te verminderen.
Flow The Krimmler Ache is a glacial stream whose flow varies greatly with season.
Water De Krimmler Ache is een gletsjerbeek waardoor de hoeveelheid water sterk varieert.

 

Related searches: Ache - Stomach Ache - Muscle Ache - Dull Ache - Tummy Ache - Ache For - Throat Ache - Foot Ache - Y-ache - Caran D'ache -