Translation of "acquire" to Dutch language:


  Dictionary English-Dutch

Acquire - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Acquire Images
Afbeeldingen ophalenName
Acquire Image...
Afbeelding ophalen...
Acquire Image
Afbeelding ophalen
Cannot acquire image...
Ophalen van afbeelding lukt niet...
acquire genetic resources.
aanschaf van genetische hulpbronnen.
cannot acquire job mutex
kan taak mutex niet verkrijgen
Failed to acquire stdio.
Verkrijgen van stdio mislukte.
Failed to acquire random data.
Kan geen willekeurige bits verkrijgen.
cannot acquire state change lock
kan toestand verander slot niet verkrijgen
They continued to acquire skills.
Ze bleven zichzelf ontwikkelen.
SANE device to acquire images from.
SANE apparaat om beeld van te ontvangen
So I will now click Acquire .
So I will now click Acquire.
Depressions are caused to acquire it.
Depressies worden veroorzaakt om dit recht te verwerven.
Helping excluded groups acquire work experience
Prioriteit 4 Innovatie
He wishes to acquire ascendancy over you.
Hij wenst uit te blinken boven jullie.
In the File menu under Acquire Image
In the File menu under Acquire Image
You acquire the relationship with the company.
Je krijgt een overeenkomst met het bedrijf.
The EU must acquire a common constitution.
De EU moet een gemeenschappelijke grondwet krijgen.
Acquire a more comprehensive circle of advisers.
Omringt u door een veelzijdige kring van raadgevers!
The campsite service must acquire at least
Het kampeerterrein moet ten minste het volgende aantal punten ontvangen
Certainly who would hesitate to acquire such renown?
Zeker! Wie zou aarzelen om zulk een roem te verwerven?
And do not confer favor to acquire more
Geef niet in de hoop, daarvoor meer terug te ontvangen.
And do not confer favor to acquire more
Doe niet wel om meer te krijgen.
And do not confer favor to acquire more
En geef niet om meer te ontvangen.
and with abundant spoils which they shall acquire.
en veel buit die zij zullen behalen.
and with abundant spoils which they shall acquire.
En een grote oorlogsbuit die zij namen.
A tool to acquire images using flat scanner
Een hulpmiddel om afbeeldingen op te halen van een vlakke scannerComment
To acquire energy, you have to use energy.
Maar het kost ook energie om energie te winnen.
The EU must acquire a credible foreign policy.
De EU moet een geloofwaardig buitenlands beleid gaan voeren.
See the dedicated Acquire Images manual for more information.
Zie het handboek Afbeeldingen handmatig verkrijgen voor meer informatie.
Acquire images from a CCD camera or webcam device
Beelden vanaf een CCD camera of webcam ophalen
A tool to acquire images using a flat scanner
Een hulpmiddel om afbeeldingen op te halen van een vlakke scannerGenericName
He could acquire property and even own other slaves.
Hij kon wel bezit verwerven en zelfs andere slaven houden.
How clever it was of sheep to acquire shepherds!
Wat knap van die schapen om herders aan te schaffen!
The first is that Europe must acquire technical mastery
De Voorzitter. Het woord is aan de Commissie voor externe economische betrekkingen.
For example, when does a patient acquire his rights ?
De vraag dient beantwoord te worden wanneer de rechten van de patiƫnt beginnen.
To acquire that cachet, we shall require additional resources.
Mevrouw Ewing (RDE). (EN) Ik zou de Commissie willen vragen of de reusachtige omvang van sommige opgelegde geldboeten geen bewijs is van de ernst van de toestand.
Only municipalities and public universities can acquire state forests.
Cabotagevervoer mag alleen worden uitgevoerd door vaartuigen die onder de Duitse vlag of die van een andere EU lidstaat varen.
Only municipalities and public universities can acquire state forests.
Erkenning
Allah has promised you abundant spoils which you shall acquire.
God heeft jullie veel buit toegezegd die jullie zullen behalen.
Allah has promised you abundant spoils which you shall acquire.
Allah heeft jullie een grote oorlogsbuit beloofd die jullie zullen nemen en Hij heeft dat voor jullie bespoedigd.
A Kipi plugin to acquire images using a flat scanner
Een KIPI plugin om afbeeldingen in te scannen
Through the help of Medea, they acquire the Golden Fleece.
Het Gulden Vlies is de gouden schapenvacht van de god Chrysomallos.
So, they seem to be able to acquire very quickly.
Ze lijken dit allemaal heel gemakkelijk te kunnen verwerven.
3.6.4.2 Older people need to acquire or maintain digital skills.
3.6.4.2 Ouderen dienen digitale vaardigheden te verwerven of op peil te houden.

 

Related searches: Acquire - Acquire Knowledge - Acquire Skills - Acquire Information - Acquire Experience - Acquire Data - Acquire From - Acquire Customers - Acquire Shares - Acquire A Company -