Translation of "acre" to Dutch language:


  Dictionary English-Dutch

Acre - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Acre
Acrebrazil.kgm
acre
acreunit description in lists
Acre
Acre
acre
acre
acre,acres
acre,acres
acre,acres
acre,acresunit format
Sedum Acre Extract is an extract of the herb of the stonecrop, Sedum acre, Crassulaceae
Sedum Acre Extract is een extract van de muurpeper, Sedum acre, Crassulaceae
An acre of potatoes costs 600 to produce the return per acre is now only 400.
(Applaus van de banken van het midden)
An acre is a unit of measurement Accra, the capital of Ghana, and Acre, a Brazilian state.
Een acre is een meeteenheid Accra, de hoofdstad van Ghana, en Acre, een Braziliaanse staat.
Hapoel Acre Football Club (, Moadon Kaduregel Hapoel Akko ) is an Israeli football club based in Acre, Israel.
Hapoel Akko is een Israëlische voetbalclub uit de stad Akko (ook wel Acre ).
Baldwin I of Jerusalem captures Acre.
Boudewijn I van Jeruzalem verovert Akko.
But, mister, a dollar an acre.
Een dollar per halve hectare.
It's so little 2 an acre.
Het is zo weinig, twee dollar per halve hectare.
They paid five cents an acre.
Ze betaalden vijf cent voor een halve hectare.
I paid 15 an acre for it.
Mij kostte het 15 dollar.
It runs through the Brazilian states of Acre and Amazonas before eventually running into the Purus River at Boca do Acre.
De Acre mondt uit in de rivier de Purus, nabij Boca do Acre (Portugees voor mond van de Acre ) in de deelstaat Amazonas.
In October 1174, Miles was assassinated in Acre.
In oktober 1174, werd Miles vermoord in Akko.
I'm gonna raise myself a bale an acre.
Nee, een baal per veld verbouwen.
Then the tanks and bulldozers came, spreading death and destruction, devouring acre by acre, until they stopped in front of Naeemaís house.
Toen kwamen de tanks en bulldozers, dood en vernietiging verspreidend, hectare na hectare verslindend, totdat ze voor Naeema's huis stopten.
How many apple trees to an acre in Oregon?
Hoeveel appelbomen per akker in Oregon?
Acre Railway Station (, Taḥanat HaRakevet Ako ) is an Israel Railways passenger station serving the city of Acre (Akko) and the surrounding towns and villages.
Station Akko (Hebreeuws תחנת הרכבת עכו, Taḥanat HaRakevet Ako ) is een treinstation in de Israëlische plaats Akko.
I went from Haifa to Acre, by taxi of course.
Ik reisde van Haifa naar Akko, met de taxi natuurlijk.
One international acre is defined as exactly 4046.8564224 square metres.
De internationale acre is gedefinieerd als 4046,8564224 m² (40,4686 are).
(formerly Thorpe Acre Hallam) changed their name to Loughborough FC.
(voormalig Thorpe Acre Hallam FC) de clubnaam veranderde in Loughborough FC.
He is the only white man to cover every acre.
Hij is de enige blanke die daar elk plekje kent.
We're payin' 1 an acre, just like to everybody else.
We betalen iedereen een dollar per halve hectare.
I've never owned an acre of land, never wanted to.
Ik heb nooit een stuk land bezeten, dat wilde ik niet.
You couldn't live with an acre less than you've got.
U kunt niet met minder rondkomen dan wat u heeft.
That is to say, microalgae contributes between 2,000 and 5,000 gallons per acre per year, compared to the 50 gallons per acre per year from soy.
Microalgen geven tussen 20.000 en 50.000 liter per hectare per jaar vergeleken met de 500 liter per hectare per jaar van soja.
That is to say, microalgae contributes between 2,000 and 5,000 gallons per acre per year, compared to the 50 gallons per acre per year from soy.
Die hoge grafiek toont wat microalgen kunnen opleveren. Microalgen geven tussen 20.000 en 50.000 liter per hectare per jaar vergeleken met de 500 liter per hectare per jaar van soja.
And I started a small garden. Less than half an acre.
Ik begon een kleine moestuin van nog geen kwart hectare.
Acre () is a state located in the northern region of Brazil.
Acre is een van de 26 deelstaten van Brazilië.
Guy besieged the town for two years (see Siege of Acre).
Guy belegerde de stad voor twee jaar (zie Beleg van Akko (1189 1191).
This was a very large mall on a hundred acre superblock.
Dit was een heel groot winkelcentrum op een terrein van 40 hectare.
However, many other coastal towns such as Acre and Jaffa also suffered.
Andere kuststeden zoals Akko en Jaffa kregen er echter ook mee te maken.
And five megawatts per 10 acres, that's half a megawatt per acre.
En vijf megawatt per 10 hectare, dat is half een megawatt per hectare.
By the end of the year, Saladin had taken Acre and Jerusalem.
Gelijktijdig zag Saladin het respectloos omgaan met de moslimgebruiken.
The Campeonato Acriano is the football league of the state of Acre, Brazil.
Het Campeonato Acreano is het staatskampioenschap voetbal van de Braziliaanse staat Acre.
The most common use of the acre is to measure tracts of land.
Deze maat werd voornamelijk gebruikt voor de vlaktemaat van landbouwgrond.
A square enclosing one acre is approximately 69.57 yards, or on a side.
Franse acre Een Franse acre staat gelijk aan vier vergées of 50 ares.
We had our own half acre farm that we had to grow everything.
We hadden onze eigen boerderij met een halve are grond waar we alles op verbouwde.
I wouldn't give half an acre of Texas for the whole Montana Territory.
Ik zou niet geven een halve hectare van Texas voor de hele Montana Territory.
Xapuri () is a municipality located in the southeast of the Brazilian state of Acre.
Xapuri is een gemeente in de zuidoostelijke Braziliaanse staat Acre.
The three acre (12,000 m²) park attracted 625,000 visitors in its first year alone.
Het park was 12.000 m² groot en trok alleen al in het eerste jaar 625.000 bezoekers.
Rio Branco (, White River ) is a Brazilian municipality, capital of the state of Acre.
Rio Branco (Nederlands Witte Rivier ) is de hoofdstad en de grootstestad van de staat Acre in Brazilië.

 

Related searches: Acre Upon Acre - Acre - Per Acre - Acre Site - Acre Feet - Square Acre - An Acre Of Land - An Acre - Bushels Per Acre - Acre Foot -