Translation of "adverse reaction" to Dutch language:


  Dictionary English-Dutch

Adverse - translation : Adverse reaction - translation : Reaction - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Adverse reaction
Systeem orgaanklasse Infecties en parasitaire aandoeningen
Adverse Reaction
8 Bijwerkingen in klinische onderzoeken
Adverse Reaction
72 Bijwerkingen in klinische onderzoeken
Adverse reaction
oogontsteking hematoom opvliegingen bleekheid
Adverse reaction
Oogaandoeningen Bloedvataandoeningen
Adverse reaction
Patiënten
Adverse reaction
De frequentie van bijwerkingen bepaald uit post marketing gegevens met metformine
Adverse reaction
Bijwerking
Adverse Reaction
Bijwerking
Adverse Reaction
groter dan placebo
Adverse Reaction
Infecties en parasitaire aandoeningen
ADVERSE REACTION
BIJWERKINGEN
Adverse reaction
bijwerking
Adverse Reaction Event
Bijwerking
Adverse Drug Reaction
Frequentie categorie
Adverse Drug Reaction
Oseltamivir
Adverse Drug Reaction
Preventie
8 Adverse reaction
Maag darmstelselaandoeningen Maag darmklachtena
23 Adverse reaction
Maag darmstelselaandoeningen Maag darmklachtena
Adverse reaction frequencies
Frequentie van bijwerkingen
6 Adverse Reaction
Oogaandoeningen
Adverse Drug Reaction
Bijwerking
Adverse Drug Reaction
Bijwerkingen
Adverse Drug Reaction
is
Adverse reaction event
Bijwerking
Adverse Drug Reaction Frequency
Bijwerking Frequentie
Adverse reaction All grades
Bijwerking Alle graden
Frequency Adverse All reaction
Bijwerking
Adverse reaction frequency categories
De frequentiecategorieën betreffen geen factoren zoals een variërende onderzoeksduur, reeds bestaande aandoeningen en patiëntkenmerken op uitgangsniveau.
Adverse Drug Reaction Hypertension
Bijwerkingen Hypertensie
Adverse Reaction myocardial infarction, myocardial
Bijwerking myocardinfarct, myocard ischemie pancytopenie, neutropenie, lymfadenopathie
Adverse Drug Reaction Rash Erythema
Bijwerkingen Huiduitslag, erytheem Trombo embolische voorvallen waaronder pulmonair embolisme
8 Adverse reaction metallic taste
metaalsmaak
23 Adverse reaction metallic taste
metaalsmaak
Adverse reaction Grade 2 4
Bijwerking Graad 2 4
Adverse Drug Reaction Nausea Vomiting
Bijwerking Misselijkheid Braken
Body system adverse reaction terms
Termen voor orgaansysteem bijwerking
System Organ Class Adverse reaction
Diarree Buikpijn Dyspepsie Nausea Flatulentie Zenuwstelsel aandoeningen
System Organ Class Adverse reaction
Systeem orgaanklasse Bijwerking
Adverse Drug Reaction Rash Erythema
Bijwerkingen Huiduitslag, erytheem
Adverse Reaction cough, nasopharyngeal pain
hoest, nasofaryngeale pijn
Adverse Reaction System Organ Class
Bijwerking Systeem orgaanklasse
Adverse drug reaction case reports
Melding van bijwerkingen van geneesmiddelen
Frequency of adverse reactions identified from literature data Adverse reaction
Frequentie van bijwerkingen afkomstig uit literatuurgegevens Bijwerking
ACUITY trial adverse drug reaction data
ACUITY klinische studie gegevens van bijwerkingen

 

Related searches: Adverse Reaction - Adverse Drug Reaction - Suspected Unexpected Serious Adverse Reaction - Serious Adverse Reaction - Adverse Tissue Reaction - Severe Adverse Reaction - Serious Adverse Drug Reaction - Adverse Food Reaction - Suspected Adverse Drug Reaction - Fatal Adverse Reaction -