Translation of "affliction" to Dutch language:


  Dictionary English-Dutch

Affliction - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

And affliction is combined with affliction
En het eene been met het andere been zal worden verbonden.
And affliction is combined with affliction
en de benen over elkaar gelegd zijn,
And affliction is combined with affliction
En de benen (in doodsangst) over elkaar liggen.
when his legs are brought together when affliction is combined with affliction
En het eene been met het andere been zal worden verbonden.
when his legs are brought together when affliction is combined with affliction
en de benen over elkaar gelegd zijn,
when his legs are brought together when affliction is combined with affliction
En de benen (in doodsangst) over elkaar liggen.
dreading some great affliction.
Zij zullen denken, dat er eene verpletterende ramp over hen zal worden gebracht.
dreading some great affliction.
die wel vermoeden dat hun iets ontzettends wordt aangedaan.
dreading some great affliction.
Zij weten zeker dat een verpletterende ramp over hen zal worden gebracht.
Yes, it's an affliction.
Ja, dat is het.
That would be a grievous affliction.
Dit is een pijnlijke bestraffing.
That would be a grievous affliction.
Dit zal eene martelende plaag wezen.
That you call upon apart from God if God desires affliction for me, shall they remove His affliction?
Als Allah voor mij rampspoed wenst, zijn zij (de afgoden) het dan die de ramp van Hem kunnen wegnemen?
We shall facilitate the path to affliction
Dien zulle wij den weg tot de ellende vergemakkelijken.
We shall facilitate the path to affliction
hem leggen Wij een moeilijke taak op.
We shall facilitate the path to affliction
Wij zullen voor hem het moeilijke vergemakkelijken.
No affliction visits anyone except by Allah s leave.
Er is niemand die een ramp overkomt, of deze gebeurt met het verlof van Allah.
No affliction visits anyone except by Allah s leave.
Er vindt geen onheil plaats zonder dat het met Gods toestemming is.
I suppose it's some kind of an affliction?
Ik veronderstel dat het een soort kwelling van je is?
Say 'What think you? That you call upon apart from God if God desires affliction for me, shall they remove His affliction?
Zeg En hebben jullie wel gezien wat jullie in plaats van God aanroepen? Als God voor mij tegenspoed wenst, kunnen zij dan Zijn tegenspoed voor mij wegnemen?
It has been, it is a most cruel affliction.
Het wàs, en het _is_ een zware beproeving.
No affliction falls except by the permission of Allah.
Er is niemand die een ramp overkomt, of deze gebeurt met het verlof van Allah.
No affliction falls except by the permission of Allah.
Er vindt geen onheil plaats zonder dat het met Gods toestemming is.
Criminals, who exploit the refugees' affliction, must be punished.
Criminelen die de moeilijkheden van de vluchtelingen uitbuiten, moeten worden bestraft.
When affliction visits a man, he calls Us on his side, or sitting, or standing but when We have removed his affliction from him, he passes on, as if he never called Us to an affliction that visited him.
En wanneer de mens tegenspoed treft roept hij Ons aan, op zijn zij of zittend of staand, maar wanneer Wij zijn tegenspoed voor hem opgeheven hebben gaat hij verder alsof hij Ons niet had aangeroepen wegens tegenspoed die hem had getroffen.
When affliction visits a man, he calls Us on his side, or sitting, or standing but when We have removed his affliction from him, he passes on, as if he never called Us to an affliction that visited him.
En wanneer tegenslag de mens treft, dan roept hij Ons aan, liggend, zittend of staande. En als Wij dan de tegenslag van hem hebben weggenomen, dan vervolgt hij (zijn slechte pad) alsof hij Ons nooit heeft aangeroepen wegens een tegenslag die hem trof.
When affliction visits a man, he calls Us on his side, or sitting, or standing but when We have removed his affliction from him, he passes on, as if he never called Us to an affliction that visited him.
Indien een mensch kwaad overkomt, bidt hij tot ons, liggende op zijne zijde, of zittende of staande, maar indien wij hem van zijne bedroeving verlossen, vervolgt hij zijne vroegere levenswijze, alsof hij ons niet had aangeroepen om hem tegen het kwaad te verdedigen, dat hem was overkomen.
But no sooner than We have removed his affliction, he passes on as though he had never cried out to Us to remove his affliction.
En als Wij dan de tegenslag van hem hebben weggenomen, dan vervolgt hij (zijn slechte pad) alsof hij Ons nooit heeft aangeroepen wegens een tegenslag die hem trof.
We rescued him and his people from the greatest affliction
En wij bevrijdden hem en zijn gezin uit de groote ellende.
We rescued him and his people from the greatest affliction
En Wij redden hem en zijn familie uit de geweldige benardheid
We rescued him and his people from the greatest affliction
En Wij redden hem en zijn volgelingen van de geweldige ramp.
So We answered him, and saved him from the affliction.
Toen verhoorden Wij hem en Wij redden hem iuit de nood.
So We answered him, and saved him from the affliction.
Toen verhoorden Wij hem en redden hem uit de nood.
And delivered them and their people from the great affliction.
En Wij hebben hen beiden en hun volk gered van de geweldige ramp.
And delivered them and their people from the great affliction.
En wij bevrijdden hen en hun volk van eene groote ellende.
AN INQUIRER ASKED for the affliction that is to come
Een vraagsteller vroeg over een bestraffing die vallen zal.
And delivered them and their people from the great affliction.
En Wij redden hen beiden en hun volk uit de geweldige benardheid.
AN INQUIRER ASKED for the affliction that is to come
Iemand vraagt en roept om wraak.
We saved him and his family from the great affliction,
En Wij redden hem en zijn familie uit de geweldige benardheid
Which would envelope mankind. That would be a grievous affliction.
die de mensen zal bedekken dat is een pijnlijke bestraffing.
AN INQUIRER ASKED for the affliction that is to come
Iemand vraagt naar een aanstaande bestraffing.
We saved him and his family from the great affliction,
En Wij redden hem en zijn volgelingen van de geweldige ramp.
He is a warner against the dreadful affliction (that awaits).
Hij is slechts gezonden om u voor eene gestrenge straf te waarschuwen.
We saved him and his family from the great affliction,
En wij bevrijdden hem en zijn gezin uit de groote ellende.
Consider my affliction and my travail. Forgive all my sins.
Kijk eens wat een zorgen ik heb! Voelt U mijn pijn wel? Vergeef mij mijn zonden!

 

Related searches: Affliction - Mental Affliction - Bread Of Affliction - Great Affliction - Furnace Of Affliction - Affliction With - Severe Affliction - Physical Affliction - Means Affliction - High Sense Of Affliction -