Translation of "afford" to Dutch language:


  Dictionary English-Dutch

Afford - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Can't afford it.
Die zijn te duur voor mij.
Can't afford it.
Te duur.
Some say we can't afford to. I say we can't afford not to.
Volgens sommigen kunnen we ons dat niet veroorloven. Ik zeg dat we het ons niet kunnen veroorloven het niet te doen.
He cannot afford it.
Hij kan het zich niet veroorloven.
I couldn't afford to.
Ik kon dat niet bekostigen.
He couldn't afford it.
Dat kon hij niet betalen.
I can't afford that.
Dat geld heb ik helemaal niet.
Kings couldn't afford this.
Koningen zouden dit niet kunnen betalen.
I could afford that.
Ik kon het me veroorloven.
You couldn't afford it.
Dat kunt u zich niet veroorloven.
We can't afford to...
We kunnen ons niet veroorloven...
You can afford it.
Je hebt centen genoeg.
I can't afford to.
Te duur.
I can afford it.
Ik heb geld.
Tom can't afford a yacht.
Tom kan zich geen jacht veroorloven.
We just can't afford it.
We kunnen er alleen niet makkelijk bij.
My friends couldn't afford em
Mijn vrienden konden ze niet betalen.
I can't afford to get...
Ik kan niet zomaar...
Cannot afford to be lenient.
We kunnen het niet veroorloven mild te zijn.
St. Dominic's can't afford it.
Dominicus kan dat niet.
Mr. Johnson can afford it.
Mr Johnson heeft geld genoeg.
Plus, we can't afford it
Ze willen haar gewoon zoals ze is.
How much can you afford?
Hoeveel kunt u missen?
We cannot afford to wait.
Zolang mogen we niet wachten.
We cannot afford to fail.
Dit mag niet mislukken.
We cannot afford further delays.
Wij kunnen ons geen verder uitstel veroorloven.
Yeah. You can afford it.
Jij hebt ook geld genoeg.
They could afford a dozen.
Waarom geven ze me geen assistent?
Then she can afford me.
Dan kan ze me onderhouden.
We can afford seven, eh?
We kunnen er ons zeven veroorloven, hé ?
We couldn't afford a loss
We kunnen ons geen verlies veroorloven.
We can't afford a mistake.
We kunnen ons geen fout veroorloven.
I can't afford to get...
Ik kan me niet...
How can she possibly afford...?
Hoe kan ze dat betalen ?
But they can afford it.
Maar die missen het niet.
Besides, you couldn't afford them.
U kunt ze trouwens niet betalen.
You can't afford this car.
Deze auto is veel te duur voor u.
Nor to afford a bed.
En ik kan ook geen onderdak betalen.
It's a luxury solution for us who can afford it, if you want to afford it.
Het is een luxe oplossing voor wie het zich kan veroorloven, als je het je wilt veroorloven.
Some say we can't afford to.
Volgens sommigen kunnen we ons dat niet veroorloven.
A little favor we can't afford.
Maar dat is niet de bedoeling.!
I can't afford a new car.
Ik kan mij geen nieuwe auto veroorloven.
He can't afford a new car.
Hij heeft geen geld voor een nieuwe auto.
He can't afford a new car.
Hij kan zich geen nieuwe auto veroorloven.
He can't afford to get married.
Hij kan het zich niet veroorloven om te trouwen.

 

Related searches: Afford - Cannot Afford - Can Afford - Can't Afford - We Cannot Afford - Afford Time - Ill Afford - Could Afford - Afford To Pay - We Can Afford -