Translation of "affray" to Dutch language:


  Dictionary English-Dutch

Affray - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Since arm from arm that voice doth us affray, Hunting thee hence with hunt's up to the day.
Aangezien de arm van de arm die stem doet ons vechtpartij, Jagen u dus met hunt's up van de dag.
However, he has appealed against the original sentence, and now, along with others involved in the original affray, is awaiting the start of a retrial.
Hij heeft echter beroep aangetekend tegen het oorspronkelijke vonnis en wacht nu, samen met anderen die bij de oorspronkelijke ongeregeldheden waren betrokkenen, op het begin van een nieuw proces.
Madam President, I rise to ask you if you will join with me in expressing your concern to the Turkish judicial authorities about the delays in bringing to trial those persons involved in the affray that took place in Galatasaray, Turkey on the occasion of a football match with Leeds United in April 2000.
Mevrouw de Voorzitter, ik wil u vragen of u met mij uw bezorgdheid wilt overbrengen aan de Turkse gerechtelijke instanties over de vertragingen in de berechting van de personen die in april 2000 betrokken waren bij de ongeregeldheden in Galatasaray in Turkije rond de voetbalwedstrijd met Leeds United.

 

Related searches: Affray -