Translation of "afterthought" to Dutch language:


  Dictionary English-Dutch

Afterthought - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Not a Cinderella afterthought of agriculture.
Een stiefzusje van de Commissie voor land bouw hoeven wij niet.
As an afterthought, tell them I want your resignation now.
En dat ik je op staande voet ontsla.
But within the EU budget it is nothing more than an afterthought.
Binnen de EU begroting is het echter niet meer dan een postscriptum.
Perhaps this programme, with its delays and miserly budget, is just an afterthought in the overall endeavour?
Of heeft dit programma met de vertragingen en zijn zakgeldbegroting want meer is het niet soms enkel een cosmetische functie?
The wiki was introduced so others could make suggestions on edits as almost an afterthought, a back room.
De wiki werd geĆÆntroduceerd zodat anderen bewerkingen konden verbeteren zo'n beetje achteraf, een overlegruimte.
As an afterthought, the Commission acknowledges that the present work is a first stage confined to higher education.
De Commissievoorstellen hebben vooralsnog alleen betrekking op het hoger onderwijs.
This should be one of the many foundations rather than just an afterthought to the construction of the European Community.
En dit debat is dringender en van groter actueel belang wegens de rol van onderwijs en opleiding en het belang daarvan in de huidige economische en sociale situatie.
Time after time development policy is forgotten or is an afterthought when the major policies of this European Union are considered.
Wanneer de belangrijke beleidsvormen van de Europese Unie aan de orde komen, raakt het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid telkens weer in het vergeethoekje of wordt er alleen op de valreep nog even aandacht aan besteed.
I have also been struck by the fact that the financial perspective has been left until last, as if it were an afterthought.
Mijnheer de voorzitter, het is mij opgevallen dat u de financiƫle vooruitzichten tot het laatst hebt bewaard alsof u die nog in extremis hebt toegevoegd.
The last thing we need is a fabricated row about the pipeline, brought in as an afterthought long after the contracts have been signed.
In het debat van vrijdag aanstaande over de actuele en urgente kwesties zullen wij ons overigens met deze aspecten bezighouden.
Amendment No 23 looks like it was an afterthought and while we are not against it, it should not replace the existing Paragraph 22.
Het lijkt erop alsof amendement 23 een toevoeging achteraf is. Wij zijn er weliswaar niet tegen, maar het moet niet als vervanging voor de huidige paragraaf 22 dienen.
We ought to stop and think whether it is right for our parliamentary debate on this issue to be treated as if it were a kind of afterthought.
Wij zouden eens diep in onszelf moeten kijken en nadenken over het feit of onze parlementaire discussie over dit thema tussen neus en lippen moet worden afgehandeld.
However, our duty and this is the task which we take upon ourselves in reducing working time from the human angle is to see that man does not become an afterthought in the economic process.
Maar onze taak is, en dat is de taak die wij met het doorvoeren van menselijke arbeidstijdverkorting op ons nemen, ervoor te zorgen dat niet de mens aanstonds als rest post in het arbeidsproces overblijft.
3.3.5 The representative bodies of society are largely ignored as actors in the consultation stage, starting with those represented in the EESC and not to mention the political level, which is practically absent or glossed over as an afterthought.
3.3.5 De maatschappelijke intermediaire instanties worden grotendeels genegeerd als referentiepunten voor de raadplegingsfase, te beginnen met zij die vertegenwoordigd zijn in het EESC, om nog maar te zwijgen over de politiek waarover niet of nauwelijks wordt gesproken, alsof het een bijzaak betrof.
Hence I do not think it is possible to revert to this argument as an afterthought in the negotiations which will still have to be conducted on questions which are, let us say, not essential or matters for definition in the agreements which have already been concluded.
Het is daarom aan de Raad om alsnog al het mogelijke in het werk te stellen om te waarborgen dat de Spaanse en Portugese collega's die zich volgend jaar bij ons zullen voegen, zo spoedig mogelijk het rechtstreekse democratische mandaat meekrijgen, waarover wij allen in dit Parlement het voorrecht hebben te beschikken.
I would earnestly request that you organise this meeting again this time and also ensure that we have a debate and that it is not just an occasion for a chat or seen as a bit of an afterthought, as the Council is wont to do, but that it really is an occasion for serious dialogue.
Ik zou u dringend willen vragen ook deze keer weer zo' n bijeenkomst te organiseren en ervoor te zorgen dat we tot een gesprek komen. Het moet niet bij een ingelast babbeltje blijven zoals de Raad dat wel meer doet, maar het moet echt een serieuze bespreking worden.

 

Related searches: Afterthought - As An Afterthought - An Afterthought - Be An Afterthought - Not An Afterthought - Was An Afterthought - Rather Than An Afterthought - Remain An Afterthought - Mere Afterthought - Is Little More Than An Afterthought -