Translation of "afterwards" to Dutch language:


  Dictionary English-Dutch

Afterwards - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Afterwards.
Achteraf wel.
Afterwards.
Straks.
ra afterwards.
toenamen dan verwacht.
And afterwards?
Toezicht blijft noodzakelijk, ja, er moet zelfs de nodige twijfel zijn.
We'll talk afterwards.
We spreken later verder.
We'll talk afterwards.
We zullen daarna even praten.
I'll explain afterwards.
Ik zal het later uitleggen.
What happened afterwards?
Wat gebeurde er daarna?
What happened afterwards?
Wat is er daarna gebeurd?
Less trouble afterwards.
Geeft achteraf minder problemen.
Afterwards we'll talk.
We praten later wel.
He will come afterwards.
Hij zal nadien komen.
He will come afterwards.
Hij komt daarna.
He regretted it afterwards.
Hij had er later spijt van.
Afterwards, the witnesses testified.
Daarna getuigden de getuigen.
Afterwards, the witnesses testified.
Nadien legden de getuigen een verklaring af.
I'll tell you afterwards.
Ik vertel het je later wel.
I felt bad afterwards.
Ik voelde me slecht achteraf.
Tom died shortly afterwards.
Tom stierf kort daarna.
Tom regretted it afterwards.
Tom had er later spijt van.
'Sentence first verdict afterwards.'
'Zin eerste . Verdict na afloop'!
Picked her up afterwards.
Ik ging haar ophalen.
We also talked afterwards.
Uiteraard.
Afterwards, just a bum.
Daarna een landloper.
And afterwards, a girl.
En daarna, was er een vrouw.
Afterwards, take you shopping.
Daarna gaan we winkelen.
There'll be refreshments afterwards.
Ik heb hem.
But afterwards, oh, oh...
Maar daarna... oh, oh...
Afterwards, Parliament will decide.
Het Parlement zal zich vervolgens over dit voorstel uitspreken.
Listen, and speak afterwards.
Eerst luisteren, dan praten.
What should we do afterwards?
Wat zullen we daarna doen?
Afterwards We drowned the others.
Toen lieten Wij de anderen verdrinken.
Afterwards We drowned the others.
Wij verdonken toen de anderen.
afterwards, We drowned the rest.
En daarom verdronken wij de overigen.
Afterwards We drowned the others.
Daarna verdronken wij de anderen.
afterwards, We drowned the rest.
En vervolgens verdronken Wij degenen die achterbleven (in de zondvloed).
afterwards, We drowned the rest.
Daarna lieten Wij toen de achtergeblevenen verdrinken.
Come and see me afterwards.
Kom daarna bij me langs.
What shall we do afterwards?
Wat zullen we daarna doen?
I'm driving her home afterwards.
Ik breng haar achteraf naar huis.
I'm driving him home afterwards.
Ik breng hem achteraf naar huis.
How did you feel afterwards?
Hoe voelde je je daarna?
Where will we go afterwards?
Waar gaan we achteraf naartoe?
Refreshments will be served afterwards.
Er worden daarna versnaperingen gediend.
Afterwards she married Ptolemy III.
Ze hertrouwde met Ptolemaeus III.

 

Related searches: Afterwards Afterwards - Afterwards - Shortly Afterwards - Right Afterwards - Immediately Afterwards - Soon Afterwards - And Afterwards - Only Afterwards - Directly Afterwards - Straight Afterwards -