Translation of "again" to Dutch language:


  Dictionary English-Dutch

Again - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

And then you cut again, again, again, again, again, again, again, again, again, and you still get small cauliflowers.
Als u opnieuw snijdt, opnieuw, opnieuw, opnieuw, opnieuw, opnieuw, opnieuw, opnieuw, opnieuw, dan krijgt u nog steeds kleine bloemkooltjes.
Again, again, again.
Opnieuw, opnieuw, opnieuw.
This comes out repeatedly, again, again, again.
Dit komt eruit, herhaaldelijk, opnieuw, opnieuw, opnieuw.
You go again and again and again.
Je gaat op en neer, op en neer.
Oh, again, again!
Oh, nog eens, nog eens!
Sometimes repeatedly again, again, again, the same repetition.
Soms herhaaldelijk, opnieuw, opnieuw, opnieuw. Dezelfde herhaling.
Up again, up again
Up again, up again
They circle the great truths again and again and again.
Ze circuleren de grote waarheden keer op keer.
Come on, darling. Champagne, and again and again and again.
Kom op, champagne, en nog één, en nog één.
I tried again and again.
Ik heb keer op keer geprobeerd.
He watched again and again.
Hij bekeek de scènes telkens weer opnieuw.
I asked again and again.
Ik heb het opnieuw en opnieuw gevraagd.
Home again, home again, jiggetyjig
Naar huis, naar huis Jiggety jig
Home again, home again, jiggety...
Naar huis, naar huis Jiggety
I'm being blackmailed again. Again?
Ik word opnieuw afgeperst.
Thank you again and again.
Duizendmaal dank.
Fish again? Not fish again.
Nee, het is die van gisteravond.
Again and again I tried.
Echt waar.
You do it again and again.
Dat doe je nog eens en nog eens.
Thanks again for rescuing me, again.
Nogmaals bedankt dat je me opnieuw gered hebt.
Again and again the same stupidity.
Steeds weer dezelfde stommiteit.
We make them again and again.
We maken ze steeds weer opnieuw.
Take it again? Once again, boys!
Nog een keer.
Scandals crop up again and again.
Er komen voortdurend schandalen aan het licht.
They questioned me... again and again.
Ze hebben me steeds weer nieuwe vragen gesteld. Opnieuw en opnieuw.
And then do it again and do it again and do it again.
Doe het nog eens en nog eens en nog eens.
Embezzlement, bribery of public officials, outright theft, tax evasion, misstatements of profits and they do it again, and again, and again and again, and pay billions of dollars in fines and they do it again, and again, and again...
Hij bestaat al wat langer maar om de een of andere reden is hij nu ontzettend populair geworden. Die mythe stelt dat bedrijven die de belasting hebben ontweken. die een groot deel van hun kapitaal in het buitenland hebben. waarvan hun winst niet eens bepaald kan worden.
I go over it again and again.
Ik denk er steeds maar aan.
We've upgraded time and again and again.
Telkens weer.
I read the letter again and again.
Ik lees de brief keer op keer
And we do that again and again.
En dat blijven we herhalen.
My love that hurts again and again
Mijn liefde die pijn alweer pijn doet, alweer.
Why, I do it again and again.'
Waarom, ik doe het opnieuw en opnieuw.
Seeing him again, I'm getting greedy again.
Nu ik hem weer zie, word ik weer hebberig.
They'll only come back again and again.
Ze zullen telkens terug komen.
This has been demonstrated again and again.
De komende verkiezingscampagne biedt een onvervangbare gelegenheid om deze vraagstukken in de open baarheid te brengen.
This must be repeated again and again!
Dit moeten wij steeds weer blijven benadrukken!
We should stress this again and again.
Ook dat moeten we blijven benadrukken.
There's a lot of opportunities to make it powerful again and again and again.
Er zijn veel kansen om het telkens weer opnieuw te versterken.
This is going to come up again and again and again in the text.
Dit gaat telkens opduiken over en over en over in de tekst.
Again.
Opnieuw.
Again.
Nog eens.
Again
Opnieuw
Again!
Opnieuw!
Again?
Dat was de enige les waarbij ik niet in slaap viel.

 

Related searches: Again And Again - On-again, Off-again - Repeated Again And Again - Try Again And Again - Again And Again Anew - Again Again - Appear Again And Again - Do It Again And Again - Over Again And Again - Is Again And Again -