Translation of "aggrandizement" to Dutch language:


  Dictionary English-Dutch

Aggrandizement - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Our own sense of self aggrandizement feels that big important problems need to have big important, and most of all, expensive solutions attached to them.
Ons eigen meerderwaardigheidscomplex zegt ons dat grote belangrijke problemen roepen om grote, belangrijke en vooral dure oplossingen.
Large amounts have been spent on wasteful schemes, while some projects appear to have been car ried out primarily for the self aggrandizement of governments or small groups in society and not for the general good.
Wij zien dus duidelijk dat het factoren zijn waarover zij niet mede beslissen die de prijs van hun exportprodukten bepalen Europa kan niet doof of blind blijven voor die situatie en moet zijn steun resoluut opdrijven in het zoeken naar een oplossing voor het schuldenprobleem van die landen.
She knew that his mother neither behaved to him so as to make his home comfortable at present, nor to give him any assurance that he might form a home for himself, without strictly attending to her views for his aggrandizement.
Zij wist, dat zijne moeder noch zorg droeg, hem voor het oogenblik een aangenaam tehuis te verschaffen, noch hem de zekerheid wilde schenken, dat hij zelf zich een gelukkig thuis zou mogen scheppen, zonder zich angstvallig te schikken naar haar inzichten omtrent zijn maatschappelijken vooruitgang.

 

Related searches: Aggrandizement - Self-aggrandizement - Personal Aggrandizement - Territorial Aggrandizement - Imperial Aggrandizement -