Translation of "agitation" to Dutch language:


  Dictionary English-Dutch

Agitation - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Agitation
Slapeloosheid, hallucinaties, verwardheid, paroniria Agitatie
Agitation
Slapeloosheid Agitatie (10,4 ) Verminderd libido Angstgevoe lens Abnormaal orgasme Abnormale dromen Slaapstoornis
(3) Agitation
(3) Roeren schudden
agitation, nervousness Common
ge agitatie, nervositeit Vaak
Agitation, irritability, restlessness
Zeer vaak angst Vaak agitatie, prikkelbaarheid, rusteloosheid
Psychiatric Disorders agitation
Psychiatrische stoornissen agitatie
Agitation Sleep disorder.
Agitatie Slaapstoringen
Common agitation, insomnia
Psychische stoornissen Vaak opwinding, slapeloosheid
Psychomotor hyperactivity agitation
Psycho motorische hyperactiviteit agitatie
hyperactivity or agitation
hyperactiviteit of opgewon denheid
hyperactivity or agitation
hyperactiviteit of opgewondenheid
That was political agitation.
Dat is opruien.
Convulsion, agitation, tremor, hyperkinesia
Convulsie, agitatie, tremor, hyperkinesie Oogaandoeningen
agitation, irritability, or restlessness
agitatie, prikkelbaarheid of rusteloosheid
Delirium Nervousness Hallucination Agitation
Delirium Nervositeit Hallucinaties Agitatie
Agitation, anxiety, depression, tremor
Agitatie, angst, depressie, tremoren
Agitation Tremor Tachycardia Cyanosis
Agitatie Tremor Tachycardie Cyanose
headache. agitation, somnolence, dizziness.
hoofdpijn agitatie, somnolentie, duizeligheid
(with continuous gentle agitation)
(onder voortdurend zachtjes schudden)
Insomnia, hallucinations, confusion, paroniria Agitation
Slapeloosheid, hallucinaties, verwardheid, paroniria Agitatie
Avoid prolonged or vigorous agitation.
Voorkom lange en heftige bewegingen.
Avoid prolonged or vigorous agitation.
Niet langdurig of krachtig bewegen.
Insomnia, hallucinations, confusion, nightmares, agitation
Slapeloosheid, hallucinaties, verwarring, nachtmerries, agitatie
Insomnia, hallucinations, confusion, nightmares, agitation
Slapeloosheid, hallucinaties, verwarring, nachtmerrries, agitatie
hyperkinesia, hallucinations, agitation and hypotension.
De bijwerkingen kunnen naar verwachting gerelateerd zijn aan het farmacodynamisch profiel van een dopamine agonist, waaronder misselijkheid, overgeven, hyperkinesie, hallucinaties, agitatie en hypotensie.
hyperactivity, agitation, confusion, disorientation, hallucinations
hyperactiviteit of opgewondenheid, verwardheid, desoriëntatie, hallucinaties
Nervousness, somnolence, depression, agitation, anorexia
Nervositeit, slaperigheid, depressie, agitatie, anorexie
Agitation Irritability Confusional state Depression
Agitatie Prikkel baarheid Verwarde toestand Depressie
Cleveland! she cried, with great agitation.
Naar Cleveland! riep zij zenuwachtig.
Agitation, apathy, behaviour disorder, depression, hallucination
Agitatie, apathie, gedragsstoornis, depressie, hallucinatie
9 hyperkinesia, hallucinations, agitation and hypotension.
De bijwerkingen kunnen naar verwachting gerelateerd zijn aan het farmacodynamisch profiel van een dopamine agonist, waaronder misselijkheid, overgeven, hyperkinesie, hallucinaties, agitatie en hypotensie.
Uncommon euphoria, amnesia, insomnia, hallucinations, agitation.
Vaak sedatie, zenuwachtigheid, verminderde eetlust.
Insomnia AnxietySleep disorder Agitation Libido decreased
Desoriëntatie Abnormale dromen Apathie Tandenknar sen Orgasme abnormaal
Insomnia AnxietySleep disorder Agitation Libido decreased
Slapeloosheid Desoriëntatie Angstgevoe Abnormale lens dromen Slaapstoornis Apathie sen Tandenknar Agitatie sen Verminderd Orgasme libido abnormaal
difficulty in sleeping (insomnia), restlessness (agitation), confusion
duizeligheid, hoofdpijn, slapeloosheid (insomnia), rusteloosheid (agitatie), verwarring
Do not use prolonged or vigorous agitation.
Voorkom lange en heftige bewegingen.
Depression, insomnia, anxiety, emotional lability , agitation, nervousness
Depressie, slapeloosheid, angst, emotionele labiliteit ,
Depression, insomnia, anxiety, emotional lability , agitation, nervousness
Depressie, slapeloosheid, angst, emotionele labiliteit , agitatie, nervositeit
Depression, insomnia, anxiety, emotional lability , agitation, nervousness
Depressie, slapeloosheid, angst, emotionele labiliteit , agitatie, nervositeit
paraesthesia, hypoaesthesia, agitation, insomnia, vasodilatation, dizziness, anxiety
hypoesthesie, agitatie, slapeloosheid, vasodilatatie, duizeligheid, angst
paraesthesia, hypoaesthesia, agitation, insomnia, vasodilatation, dizziness, anxiety
paresthesie,
mood disorders, anxiety (including nervousness and agitation)
stemmingswisselingen, angst (waaronder nervositeit en agitatie)
Insomnia Anxiety Sleep disorder Agitation Libido decreased
heid (10,9 ) pijn Jeuk Zwakheid Rillingen Immuunsysteemaandoeningen Lever en galaandoeningen
Insomnia AnxietySlee p disorder Agitation Libido decreased
Voortplantingsstelsel en borstaandoeningen Menopausale symptomen Gynaecologi sche bloedingen Psychische stoornissen 1
Agitation, depersonalisation, emotional lability 23 4.9 Overdose
4.9 Overdosering

 

Related searches: Agitation - Agitation Rate - Mechanical Agitation - Thermal Agitation - Air Agitation - Agitation Speed - Gentle Agitation - Vigorous Agitation - Under Agitation - State Of Agitation -