Translation of "agog" to Dutch language:


  Dictionary English-Dutch

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

We were all agog.
Vol verwachting klopte ons hart.
When it comes to drawing up guidelines and I can tell the Commission that I am agog to see what will happen when they do there will be a lot of hard work to be done it will not be easy, and I hope it does not turn out to be a bureaucratic monster.
Bij het opstellen van de richtsnoeren en ik kan de Commissie vertellen dat ik daar erg benieuwd naar ben zult u grote inspanningen moeten verrichten. Het is namelijk geen eenvoudige opgave en ik hoop in ieder geval dat het uiteindelijke resultaat geen bureaucratisch gedrocht zal zijn.

 

Related searches: Agog - To Be Agog - Agog To Learn -