Translation of "agonised" to Dutch language:


  Dictionary English-Dutch

Agonised - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Charlton agonised over how to break the news to Ramsey, and eventually said Great times ... absolute privilege ... getting older ... slowing down ... not sure I am up to it any more ... time to step down.
In de finale tegen West Duitsland had hij bijna gescoord, maar Martin Peters was net eerder bij de bal en tekende de 2 1 aan.
And if Allah wills, He can seal your heart by His mercy and protection and Allah wipes out falsehood and proves the truth by His Words indeed He knows what lies within the hearts. ( So that you may not be agonised by what they do).
God wist de onzin uit en bevestigt de waarheid met Zijn woorden. Hij weet wat er binnen in de harten is.
And if Allah wills, He can seal your heart by His mercy and protection and Allah wipes out falsehood and proves the truth by His Words indeed He knows what lies within the hearts. ( So that you may not be agonised by what they do).
Indien het Gode behaagde, kon hij uw hart dichtzegelen, en de leugen volkomen vernietigen en de waarheid in zijne woorden staven want hij kent de binnenste deelen der menschelijke borst.
And if Allah wills, He can seal your heart by His mercy and protection and Allah wipes out falsehood and proves the truth by His Words indeed He knows what lies within the hearts. ( So that you may not be agonised by what they do).
Allah wist de valsheid uit en Hij bevestigt de Waarheid met Zijn Woorden. Voorwaar, Hij is Alwetend over wat zich in de harten bevindt.

 

Related searches: Agonised Over - To Be Agonised - I Agonised -