Translation of "alcohol" to Dutch language:


  Dictionary English-Dutch

Alcohol - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Cetostearyl alcohol Stearyl alcohol.
Cetostearylalcohol Stearylalcohol
alcohol, expressed as pure alcohol, broken down by fuel alcohol, rum and other alcohol,
alcohol, uitgedrukt in pure alcohol en uitgesplitst in alcoholbrandstof, rum en andere alcohol,
Furfuryl alcohol and tetrahydrofurfuryl alcohol
HOOFDSTUK 37 PRODUCTEN VOOR FOTOGRAFIE EN CINEMATOGRAFIE
Furfuryl alcohol and tetrahydrofurfuryl alcohol
Ferrocerium en andere vonkende legeringen, ongeacht de vorm artikelen uit ontvlambare stoffen bedoeld bij aantekening 2 op dit hoofdstuk
Furfuryl alcohol and tetrahydrofurfuryl alcohol
cortison, hydrocortison, prednison (dehydrocortison) en prednisolon (dehydrohydrocortison)
Alcohol and inhibitors of alcohol metabolism
Alcohol en remmers van het alcoholmetabolisme
wine alcohol or dried grape alcohol,
alcohol van wijn of van rozijnen of krenten,
the quantities of alcohol, broken down into neutral alcohol, raw alcohol and spirits
de hoeveelheden alcohol, uitgesplitst in neutrale alcohol, ruwe alcohol en eau de vie
Saturated monohydric acyclic alcohols (excl. methanol methyl alcohol , propan 1 ol propyl alcohol , propan 2 ol isopropyl alcohol , butanols, pentanol amyl alcohol and isomers thereof, octanol octyl alcohol and isomers thereof, dodecan 1 ol lauryl alcohol , hexadecan 1 ol cetyl alcohol and octadecan 1 ol stearyl alcohol )
alcoholen, acyclisch, eenwaardig, verzadigd (m.u.v. methanol methylalcohol , propaan 1 ol propylalcohol , propaan 2 ol isopropylalcohol , butanolen, pentanol amylalcohol en isomeren daarvan, octanol octylalcohol en isomeren daarvan, dodecaan 1 ol laurylalcohol , hexadecaan 1 ol cetylalcohol en octadecaan 1 ol stearylalcohol )
Saturated monohydric acyclic alcohols (excl. methanol (methyl alcohol), propan 1 ol (propyl alcohol), propan 2 ol (isopropyl alcohol), butanols, octanol (octyl alcohol) and isomers thereof, dodecan 1 ol (lauryl alcohol), hexadecan 1 ol (cetyl alcohol) and octadecan 1 ol (stearyl alcohol))
Vanilline (4 hydroxy 3 methoxybenzaldehyde)
Alcohol
Alcohol
alcohol
alcohol.
ALCOHOL
AGR 571
alcohol
alcoholgebruik
Alcohol.
Zeer zuivere alcohol
Alcohol?
alcohol?
Alcohol
Verordening (EG) nr. 509 2006 van de Raad van 20 maart 2006 inzake gegarandeerde traditionele specialiteiten voor landbouwproducten en levensmiddelen
Avoid consumption of alcohol and alcohol containing medications.
Vermijd het gebruik van alcoholische dranken en alcoholhoudende geneesmiddelen.
Ethyl alcohol or aldehyde fraction of ethyl alcohol, or distilled aldehyde fraction of ethyl alcohol
Ethylalcohol of aldehydefractie van ethylalcohol of gedestilleerde aldehydefractie van ethylalcohol
Dodecan 1 ol lauryl alcohol , hexadecan 1 ol cetyl alcohol and octadecan 1 ol stearyl alcohol
dodecaan 1 ol laurylalcohol , hexadecaan 1 ol cetylalcohol en octadecaan 1 ol stearylalcohol
Dodecan 1 ol (lauryl alcohol), hexadecan 1 ol (cetyl alcohol) and octadecan 1 ol (stearyl alcohol)
vitamine E en derivaten daarvan
Dodecan 1 ol (lauryl alcohol) hexadecan 1 ol (cetyl alcohol) and octadecan 1 ol (stearyl alcohol)
Colofonium en harszuren, alsmede derivaten daarvan essence en olie van colofonium gesmolten harsen
Dodecan 1 ol (lauryl alcohol) hexadecan 1 ol (cetyl alcohol) and octadecan 1 ol (stearyl alcohol)
Actieve kool geactiveerde natuurlijke minerale producten dierlijk zwartsel, afgewerkt dierlijk zwartsel daaronder begrepen
Dodecan 1 ol (lauryl alcohol), hexadecan 1 ol (cetyl alcohol) and octadecan 1 ol (stearyl alcohol)
Aldehydealcoholen
Avoid consumption of alcohol and medicinal products containing alcohol.
Consumptie van alcohol en alcoholbevattende geneesmiddelen dient vermeden te worden.
Avoid consumption of alcohol and medicinal products containing alcohol.
Consumptie van alcohol en alcoholbevattende geneesmiddelen moeten vermeden worden.
Alcohol Alcohol enhances the hypotensive effect of ACE inhibitors.
Alcohol Alcohol versterkt het hypotensieve effect van ACE remmers.
(b) the quantities of alcohol, broken down into neutral alcohol, raw alcohol and spirits distilled from wine,
b) de hoeveelheden alcohol, uitgesplitst in neutrale alcohol, ruwe alcohol en eau de vie,
polyvinyl alcohol
polyvinylalcohol
Contains alcohol.
Bevat alcohol.
Benzyl alcohol.
Hulpstof benzylalcohol.
Alcohol swabs
Alcoholdoekjes
alcohol wipes
alcoholdoekjes
alcohol wipes,
alcoholdoekjes,
Alcohol Swab
Alcohol Doekje
alcohol consumption,
alcoholgebruik,
Benzyl alcohol
Benzylalcohol
Benzyl alcohol
Benzyl alcohol
Benzyl alcohol ..........................................................
Benzylalcohol ..........................................................
FED ALCOHOL
FED ALCOHOL
Alcohol consumption
Alcoholconsumptie
Alcohol derivatives.
Alcoholderivaten.
Alcohol prevention
Alcoholpreventie
Alcohol sales
Alcoholverkoop
Alcohol, mass
Alcohol, massa

 

Related searches: Alcohol - Isopropyl Alcohol - Alcohol Abuse - Ethyl Alcohol - Alcohol Consumption - Denatured Alcohol - Benzyl Alcohol - Alcohol Swab - Alcohol Wipe - Grain Alcohol -