Translation of "alcoholic" to Dutch language:


  Dictionary English-Dutch

Alcoholic - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

alcoholic beverages
alcoholische dranken
alcoholic drinks,
alcoholische dranken,
alcoholic products
alcoholische producten
ALCOHOLIC STRENGTH
ALCOHOLGEHALTE
Alcoholic solutions
Petroleumharsen, cumaronindeenharsen, polyterpenen, polysulfiden, polysulfonen en andere producten, genoemd in aantekening 3 op dit hoofdstuk, elders genoemd noch elders onder begrepen, in primaire vormen
Alcoholic solutions
polyurethanen
Alcoholic Beverages
Wet nr. 372 2011 Sb., inzake gezondheidszorg en de voorwaarden voor de verstrekking ervan
(b) Alcoholic beverages
b) Alcoholhoudende dranken
(b) alcoholic beverages
b ) alcoholische dranken
( A ) ALCOHOLIC PRODUCTS
a ) alcoholische produkten
( B ) ALCOHOLIC BEVERAGES
b ) alcoholhoudende dranken
b) Alcoholic beverages
b) Alcoholhoudende dranken
Non alcoholic wines
alcoholvrije wijn
Actual alcoholic strength
Effectief alcoholvolumegehalte
Non alcoholic beer (beer with an alcoholic strength not exceeding 0,5 by volume)
alcoholvrij bier (bier met een alcohol volumegehalte van niet meer dan 0,5 vol)
Alcoholic preparations of an alcoholic strength by volume exceeding 0,5 , for making beverages
met een alcoholvolumegehalte van meer dan 32 vol tot en met 40 vol
alcoholic strength by volume
alcohol volumegehalte
alcohol and alcoholic beverages,
alcohol en alcoholhoudende dranken,
alcohol and alcoholic beverages,
alcohol en alcoholhoudende dranken
alcohol and alcoholic beverages,
alcohol en alcoholische dranken,
increasing the alcoholic strength,
verhoging van het alcoholgehalte,
alcohol and alcoholic beverages,
alcohol en alcoholhoudende dranken,
alcohol and alcoholic beverages,
alcohol en alcoholhoudende dranken
alcohol and alcoholic beverages,
alcohol en alcoholische dranken,
alcohol and alcoholic beverages
alcohol en alcoholische dranken
Alcoholic strength by volume
Alcoholvolumegehalte
Alcoholic strength by volume
Alcoholvolumegehalte
alcohols and alcoholic beverages
alcohol en alcoholhoudende dranken
Manufacture of alcoholic beverages
Voorbehoud I PT 50
Manufacture of alcoholic beverages.
EU niveau nationaal regionaal
Manufacturing of alcoholic beverages
financiële bijstand aan ondernemingen 3 die milieutechnologie gebruiken (de Nordic Environment Finance Corporation).
Manufacturing of alcoholic beverages.
Finland behoudt zich het recht voor om maatregelen vast te stellen of te handhaven met betrekking tot uit particuliere middelen gefinancierd lager, middelbaar, hoger en volwassenenonderwijs.
Distribution of alcoholic beverages
Het specifieke doel van dit voorbehoud is afhankelijk van de inhoud van een eventuele toekomstige overeenkomst tussen Canada en Zweden.
Brand marketing has become established worldwide for rival alcoholic drinks and many non alcoholic beverages.
Bij de concurrerende alcoholhoudende dranken en ook bij veel niet alcoholhoudende dranken is merkenmarketing inmiddels internationaal gebruikelijk.
My mother was an alcoholic.
Mijn moeder was een alcoholist.
He's an alcoholic racist asshole.
Hij is een alcoholische racistische klootzak.
(b) alcohols and alcoholic beverages
b) alcohol en alcoholhoudende dranken
one or more alcoholic drinks,
een of meer alcoholische dranken,
RULES RELATING TO ALCOHOLIC STRENGTH
VOORSCHRIFTEN INZAKE DE ALCOHOLGEHALTEN
EXEMPTIONS FOR TRAVELLERS alcoholic strength.
BELASTINGVRIJSTELLINGEN VOOR REIZIGERS
Hear? This alcoholic disdains me!
Die alcoholist minacht me.
wine the actual alcoholic strength,
wijn het effectieve alcoholgehalte,
Alcoholic beverages, tobacco and narcotics
Alcoholhoudende dranken, rookwaar, verdovende middelen
Excluding alcoholic beverages in IE.
De meerderheid van de auditors en hun afgevaardigden moeten Roemeens staatsburger zijn.
Actual alcoholic strength by volume
effectief alcoholvolumegehalte

 

Related searches: Alcoholic And Non-alcoholic Beverages - Both Alcoholic And Non-alcoholic - Alcoholic Or Non-alcoholic Beverages - Beverages, Non-alcoholic Alcoholic - Alcoholic Beverages - Non-alcoholic - Alcoholic Drinks - Alcoholic Liver Disease - Recovering Alcoholic - Non-alcoholic Beverages -