Translation of "ale" to Dutch language:


Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Ginger ale and ginger ale.
Cola met wat? Cola en cola.
Kentish ale and Kentish strong ale
Onder fraude wordt verstaan
Ale.
Bier.
Some ale for our guests. Ale for everybody!
Een pul bier voor onze gasten.
Rye ginger ale.
Een kopstoot.
Maes (Verts ALE).
Maes (Verts ALE).
Lagendijk (Verts ALE).
Lagendijk (Verts ALE).
Landlord, where's our ale?
Waar blijft ons bier, waard?
Ginger ale and what?
Ja, meneer.
Rye ginger ale for you?
Zonder prik. Een kopstoot voor jou?
Schörling (Verts ALE), in writing.
Schörling (Verts ALE), schriftelijk.
Bottle of ginger ale, please.
Een gemberbiertje, graag.
Better get Philip some more ale.
Haal nog maar 's wat ale voor Philip.
Beef, boar's head, casks of ale.
Rundvlees, zwijnenkop, vaten bier.
Plain ginger ale for you, lady.
Ginger ale voor u, mevrouw.
(Applause from the Verts ALE Group)
(Applaus van de Verts ALE Fractie)
(Applause from the Greens ALE Group)
(Applaus van de Verts ALE Fractie)
Sex ((M)ale, (F)emale or space)
Geslacht ((M)Man, (F)Vrouw of spatie)
Rye and water and ginger ale plain.
Een bier en een water.
The Verts ALE Group cannot support it.
De Fractie De Groenen Vrije Europese Alliantie kan het dan ook niet steunen.
No, I've been resting. Ginger ale, please.
Nee, ik deed het even rustig aan.
Shall I bring the ale, Father? Right, m'girl.
Zal ik de ale brengen, vader?
That's pretty hot ginger ale you're mixing up.
Behoorlijk pittige limonade maakje daar.
I can give you soda, beer, ginger ale...
Ik heb fris, bier...
If they bottled him, he'd outsell ginger ale.
Als frisdrank is hij zelfs 'n hit.
Oh, but first, a bit o' heather ale.
Maar eerst een slok heidebier.
Erta Ale is the most active volcano in Ethiopia.
Het is de meest actieve vulkaan van Ethiopië.
My word! Is there anything better than English ale?
Is er iets beters dan Engelse ale?
It should have been ginger ale, or even beer.
Het had misschien ginger ale of bier moeten zijn.
What are you drinking, Miss Harmon? Ginger ale, please.
Wat wilt u drinken, Miss Harmon?
on Amendment No 1 from the Greens ALE Group
Betreffende amendement 1 van de Verts ALE Fractie
on Amendment No 118 from the Greens ALE Group
Betreffende amendement 118 van de Verts ALE Fractie
Before the vote on amendment 330 Turmes (Verts ALE).
(EN) Mijnheer de Voorzitter, dit amendement gaat over technologie evaluatie.
Pale ale. Come on, hop to it, on with it.
Haal eens een biertje.
The Verts ALE Group has therefore submitted Amendment No 20.
Om deze reden heeft de Verst ALE Fractie amendement 20 ingediend.
Yeah. I wish we had something stronger than ginger ale.
Hadden we maar iets sterkers dan gemberbier.
Do you mind if I have more ale? Help yourself.
Mag ik nog een biertje pakken?
He began his meal by drinking half a glass of ale.
Hij begon zijn maaltijd met het drinken van een half glas bier.
Hey, Panama, how about something to go with this ginger ale?
Heb je iets voor bij het gemberbier?
Well. I'll have a ginger ale with a twist of lemon.
Geef dan maar een ginger ale met een citroenschilletje.
The brand name also built upon XXX Sparkling Ale introduced in 1878.
De merknaam borduurt voort op XXX Sparkling Ale dat in 1878 geïntroduceerd was.
Payment was made only for the ale, porter, or sherry which was drunk.
Hij betaalde slechts hetgeen hij dronk, als porto, ale of sherry, zoo hij lust had zich te verfrisschen.
The festival is organised and staffed by the Warwick University Real Ale Society.
De Universiteit van Warwick is lid van de Russellgroep.
For the last time, I'm telling you, ginger ale is cheaper than liquor.
Gemberbier is goedkoper dan drank.
I was trying to open a bottle of ginger ale and it slipped.
Ik wilde een fles gemberbier openmaken.

 

Related searches: Ale - Ginger Ale - Pale Ale - Real Ale - Cask Ale - Brown Ale - Pot Ale - Ale-bench - Dark Ale - Ale Yeast -