Translation of "all day long" to Dutch language:


  Dictionary English-Dutch

All day long - translation : Long - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

They skied all day long.
Ze hebben de hele dag geskied.
Animal products all day long.
De hele dag dierlijke producten.
You dreamed all day long.
Je droomt de hele dag al.
I'm sleepin' all day long.
Ik slaap de hele dag.
We check the time every day, all day long.
We kijken de hele dag hoe laat het is.
I do it all day long,
Dat doe ik de hele dag.
He's been working all day long.
Hij heeft de hele dag lang gewerkt.
He played tennis all day long.
Hij heeft de hele dag tennis gespeeld.
It kept raining all day long.
Het bleef de hele dag door regenen.
I miss you... all day long.
Ik mis je. De hele dag.
He sits there all day long
Hij zit daar de hele dag.
it whistles it all day long
Heh Het fluit het de hele dag lang en stopt maar niet...
And drink champagne all day long.
En zij drinken champagne de hele dag door.
It pour rain all day long.
Het goot de hele dag. Maar ik...
We get people coming by every day, all day long.
We krijgen de hele dag mensen langs.
That's all I'm trying to do, all day long.
Dat is wat ik probeer de hele dag.
He has been working all day long.
Hij heeft de hele dag lang gewerkt.
People wade through law all day long.
De dijken zijn gebroken. Mensen waden door het recht. De hele dag door.
All day long I have found these
Ik kreeg ze de hele dag door.
It gets the sun all day long.
U hebt de hele dag zon.
It's like they're siphoning money all day long.
Het is alsof ze de hele dag geld aan het overhevelen zijn.
All day long I was aquiver with gruesome forebodings.
Ik werd gedurende den ganschen dag door sombere voorgevoelens gekweld.
Rain mingled with snow was falling all day long.
Eene regenbui met hagel vermengd viel den ganschen dag.
He does nothing but read books all day long.
Hij leest de hele dag alleen boeken.
He was looking for a letter all day long.
Hij was de hele dag op zoek naar een brief.
She does nothing but watch TV all day long.
Ze doet niets anders dan de hele dag tv kijken.
Your arms'll hurt because of ironing all day long.
Je armen gaan pijn doen van de hele dag strijken.
Why did I break the law all day long?
Waarom ik de hele dag de wet overtrad?
He just wanted to stay drunk all day long.
Hij wilde alleen de hele dag dronken zijn.
I work all day long so we can eat.
Ik werk de hele dag, zodat we kunnen eten
We make deceptive flailing gestures all over the place all day long.
We maken gedurende een dag voortdurend dergelijke gebaren.
It rained all day long yesterday, so I stayed home.
Gisteren heeft het de hele dag geregend, dus ben ik thuis gebleven.
I was sick I stayed at home all day long.
Ik was ziek. Ik bleef thuis al de hele dag.
He has to stay inside his office all day long.
Die zit de hele dag binnen, op z'n praktijk.
Lay in bed all day long. Then you get soft.
Jullie liggen de hele dag in bed en presteren niks.
Long day.
Lange dag.
Those dikes have burst. People wade through law all day long.
De dijken zijn gebroken. Mensen waden door het recht. De hele dag door.
I worked all day long, on a Saturday yeah, I know.
Ik moest de hele dag werken, op zaterdag ja, ik weet het.
And there's brooks, too, where the water's smiling all day long.
En er zijn beekjes, waar het water de hele dag glimlacht.
I'd rather look at that all day long, than at this!
Ik kijk liever de hele dag naar zoiets dan naar dit.
Hum... Arite, come on, hep' me 'long, hep' me long, come on. Us ain't got all day.
Nu, hé.. hum.. oké kom op, help eens even, help eens even, kom op.
All day long they twist my words. All their thoughts are against me for evil.
Op U, mijn God. Ik prijs Uw woord. Ik vertrouw op God en ken geen angst, wat zouden mensen mij kunnen aandoen?
I do this all day long. I want to write something else.
Dat doe ik de hele dag. Ik wil iets anders schrijven.
All day long he deals graciously, and lends. His seed is blessed.
Zo iemand bekommert zich om anderen en geeft wat nodig is ook zijn kinderen helpen waar dat nodig is.
For all day long have I been plagued, and punished every morning.
De hele dag word ik gekweld elke morgen voel ik mijn straf.

 

Related searches: All Day A Day - All Day-to-day Decisions. - All Day To Day Operations - August 15 - Assumption Day, November 1 - All Saints' Day - Bridging Day After All Saints Day - All Day Long - It Is Raining All Day Long - Available All Day Long - Party All Day Long - Talk All Day Long -