Translation of "aloud" to Dutch language:


  Dictionary English-Dutch

Aloud - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Read it aloud.
Hardop te lezen.
Read it aloud.
Lees het hardop.
Read it aloud.
'Hardop te lezen.
Say it aloud.
Zeg het hardop.
Read the book aloud.
Lees het boek hardop.
We must dream aloud,
We moeten hardop dromen,
Romeo he cries aloud,
Romeo roept hij hardop,
Read it aloud, Penny.
Lees maar hardop.
And I'll read aloud.
Dan zal ik voorlezen.
Not a syllable passed aloud.
Geen enkel woord werd tusschen hen gewisseld.
D Artagnan and Athos laughed aloud.
D Artagnan en Athos schaterden het uit van lachen.
Again I summoned them aloud,
Toen heb ik hen waarlijk met een harde stem opgeroepen.
Again I summoned them aloud,
Daarop heb ik hen in het openbaar uitgenoodigd,
Again I summoned them aloud,
Toen riep ik hen in het openbaar op.
Porthos! cried Athos, and laughed aloud.
Porthos! riep Athos, en hij begon te lachen.
Then he gathered and cried aloud,
Toen verzamelde hij (zijn tovenaars) en riep uit.
Then he gathered and cried aloud,
Hij verzamelde de toovenaren, en riep luid
Then he gathered and cried aloud,
En hij riep een bijeenkomst samen en deed een afkondiging
Father read it aloud to me.
Vader las het aan me voor.
I preached to them aloud, in public.
Daarop heb ik hen in het openbaar uitgenoodigd,
I preached to them aloud, in public.
Toen riep ik hen in het openbaar op.
I preached to them aloud, in public.
Toen heb ik hen waarlijk met een harde stem opgeroepen.
Then surely I called to them aloud
Daarop heb ik hen in het openbaar uitgenoodigd,
Then surely I called to them aloud
Toen riep ik hen in het openbaar op.
Then surely I called to them aloud
Toen heb ik hen waarlijk met een harde stem opgeroepen.
So I have called to them aloud
Daarop heb ik hen in het openbaar uitgenoodigd,
So I have called to them aloud
Toen riep ik hen in het openbaar op.
So I have called to them aloud
Toen heb ik hen waarlijk met een harde stem opgeroepen.
I read books aloud with great pleasure.
Ik lees boeken met veel plezier voor.
I swear! I just said it aloud.
Ik praatte niet expres.
What they are is never spoken aloud.
Wat die dan zijn, wordt niet hardop gezegd.
Then verily, I called to them openly (aloud)
Toen riep ik hen in het openbaar op.
Then he gathered his people and cried aloud,
En hij riep een bijeenkomst samen en deed een afkondiging
Then verily, I called to them openly (aloud)
Daarop heb ik hen in het openbaar uitgenoodigd,
Then he gathered his people and cried aloud,
Hij verzamelde de toovenaren, en riep luid
Then verily, I called to them openly (aloud)
Toen heb ik hen waarlijk met een harde stem opgeroepen.
Then he gathered his people and cried aloud,
Toen verzamelde hij (zijn tovenaars) en riep uit.
And lo! I have called unto them aloud,
Toen heb ik hen waarlijk met een harde stem opgeroepen.
And lo! I have called unto them aloud,
Toen riep ik hen in het openbaar op.
And lo! I have called unto them aloud,
Daarop heb ik hen in het openbaar uitgenoodigd,
Bondage is hoarse and may not speak aloud
Bondage is hees en mag niet hardop spreken
Mr. Thomas Marvel jumped a foot and howled aloud.
De heer Thomas Marvel sprong een voet en huilde hardop.
The last of the Scrutineers reads the name aloud.
Er komt dan witte rook uit de schoorsteen.
How am I to get in?' she repeated, aloud.
Hoe ben ik om te krijgen in 'herhaalde ze, hardop.
I believe I can guess that,' she added aloud.
Ik geloof dat ik kan dat denk, voegde ze eraan toe hardop.

 

Related searches: Aloud - Read Aloud - Thinking Aloud - Read Out Aloud - Reading Aloud - Speak Aloud - Say Aloud - To Be Aloud - Say It Aloud - Read It Aloud -