Translation of "alumnus" to Dutch language:


  Dictionary English-Dutch

Alumnus - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

He is an alumnus of the Artists Collective, Inc. in Hartford.
La Salle groeide op in Hartford, Connecticut in een pleeggezin.
At Kenyon, she studied with Paul Newman, an alumnus of Kenyon.
Hierna volgde ze onderwijs aan het Kenyon College, waar ze les kreeg van Paul Newman.
He is an alumnus of the College of Humanities and Fine Arts.
Hij is een alumnus van het College of Humanities and Fine Arts .
Stitt also recorded with Duke Ellington alumnus Paul Gonsalves in 1963 for Impulse!
Stitt zou ook opnames maken met Duke Ellington en oud student Paul Gonsalves in de jaren 60.
Shyamalan is an alumnus of New York University s Tisch School of the Arts, in Manhattan, graduating in 1992.
Shyamalan studeerde aan de Tisch School of the Arts van de New York University.
He gave his Nobel medal to New Trier High School in Winnetka, Illinois (USA), of which he is an alumnus.
Steinberger deed zijn Nobel medaille cadeau aan de New Trier High School in Winnetka, waar hij vroeger had gestudeerd.
An alumnus (masculine, plural alumni) or alumna (feminine, plural alumnae) is a former student or pupil of a school, college, or university.
Een alumnus ( mv alumni, vr alumna) is een afgestudeerde, oud student van een universiteit of hogeschool.
One of the few pieces of evidence supporting this is the label of his 1666 violin, which reads, Alumnus Nicolai Amati, faciebat anno 1666 .
Op het label van de Ashby viool van Stradivari staat Antonius Stradiuarius Cremonensis Alumnus Nicolaij Amati, faciebat anno 1666 .
Previously called the Academie van Beeldende Kunsten (Academy of Visual Arts), it has since 1998 carried the name of alumnus Willem de Kooning (1904 1997).
Tot 1998 was de Willem de Kooning Academie bekend als de kunstafdeling van de Academie van Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen.
See also Leibniz Ernst Schröder Ido Boolean algebra (logic) Logicism References Primary literature 1896 De Platonicis mythis Thesim Facultati Litterarum Parisiensi proponebat Ludovicus Couturat, Scholae Normalae olim alumnus .
Verwijzingen Primaire literatuur 1896 De Platonicis mythis Thesim Facultati Litterarum Parisiensi proponebat Ludovicus Couturat, Scholae Normalae olim alumnus .
On August 21, 2009, the Thunderbird Sports Centre was renamed Doug Mitchell Thunderbird Sports Centre in honour of Doug Mitchell, an UBC alumnus, lawyer, and amateur and professional sports leader.
Op 21 augustus 2009 werd het Thunderbird Sports Centre omgedoopt tot het Doug Mitchell Thunderbird Sports Centre ter ere van sportcoach en advocaat Doug Mitchell.
As a brilliant alumnus, he studied in the University of Leiden both medicine and philosophy, and got a degree in both sciences on the same day at the age of 24.
Hij studeerde in zijn woonplaats aan de universiteit en promoveerde in 1746 op dezelfde dag in zowel de wijsbegeerte (filosofie) als in de geneeskunde.
He has appeared in a number of films with John Cusack, who is also from Evanston and is a fellow alumnus of the Piven Theatre Workshop (as are Cusack's sisters Joan and Ann).
Piven speelde een aanzienlijk aantal (met name bij )rollen in Hollywood, vaak in films van zijn vriend John Cusack, zoals Grosse Pointe Blank .
Wendy and several other people leave or are forced off the ride, including Kevin, best friends Ashley Freund and Ashlyn Halperin, alumnus Frankie Cheeks, athlete Lewis Romero, and goths Ian McKinley and Erin Ulmer.
De achtbaantrein vertrekt echter wel maar Ashlyn Harperin, Ashley Freund, Frankie Cheeks, Lewis Romero, Ian McKinley en zijn vriendin Erin Ulmer, Wendy's zus Julie Christensen, Perry Malinowski, Kevin Fischer en Wendy zelf stappen uit.
http www.nobelprize.org nobel_prizes medicine laureates 2003 lauterbur bio.html External links Nobel Prize 2003 Press Release University of Pittsburgh Medical School article on alumnus Lauterbur Paul C. Lauterbur Patents National Academy of Sciences Biographical Memoir
Externe links Nobel Prize 2003 Press Release University of Pittsburgh Medical School article on alumnus Lauterbur Paul C. Lauterbur Patents
In 1948 he started a band with fellow Monroe alumnus Earl Scruggs, and for the next twenty years Flatt and Scruggs and the Foggy Mountain Boys were one of the most successful bands in bluegrass.
In 1948 begon hij een band met Earl Scruggs (eveneens van Monroe afkomstig) en gedurende de volgende twintig jaar was Flatt and Scruggs and the Foggy Mountain Boys de meest succesvolle bluegrassband.
Along with fellow ECW alumnus Tommy Dreamer, Van Dam returned to WWF television on the July 9, 2001 episode of Raw in Atlanta, Georgia as a heel, and attacking WWF wrestlers Kane and Chris Jericho.
Samen met voormalige ECW'er Tommy Dreamer, Van Dam keerde terug naar de WWF televisie op 9 juli 2001, in een Raw aflevering, als een heel ( schurk ) en vielen WWF worstelaars Kane en Chris Jericho aan.
An alumnus of the Russian Academy of Theatre Arts, Starygin had more than 40 roles in films and is most known for the role of Aramis in D'Artagnan and Three Musketeers (1979) and its sequels (1992, 1993, 2007).
Hij speelde meer dan 40 rollen in films en was vooral bekend door zijn rol van Aramis in D'Artagnan en de drie musketiers (1979) en het vervolg daarop (1992, 1993, 1997).

 

Related searches: Alumnus - Alumnus From - Is Alumnus - Alumnus Of 2013 - Two Alumnus - Was An Alumnus Of - Alumnus In 2013 -