Translation of "amphibious" to Dutch language:


  Dictionary English-Dutch

Amphibious - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

amphibious craft
amfibische vaartuigen
No, it's turned amphibious.
Hij is een amfibievoertuig geworden.
Amphibious and deep water fording vehicles
amfibievoertuigen en voertuigen voor het doorwaden van diep water
Island to island amphibious drive to whip Japan.
Eiland per eiland amfibische tocht is zweepslag voor Japan.
I thought the Marines were the amphibious experts.
Ik dacht dat de mariniers de amfibie experten waren.
Then we're going to practice up on amphibious tactics.
Dan gaan we amfibie tactieken oefenen.
The Norinco Type 63 () is a Chinese amphibious light tank.
De Type 63 is een lichte amfibische tank van Chinese makelij.
The question was where this amphibious landing could best take place.
De vraag was waar zo'n amfibische landing het best kon plaatsvinden.
The was a Japanese amphibious landing craft of World War II.
) is een Japanse amfibische tank gebruikt tijdens de Tweede Wereldoorlog.
This led to the misunderstanding that they really had an amphibious lifestyle.
Dit leidde tot het misverstand dat ze werkelijk een amfibische levenswijze hadden.
Birds, feline and amphibious figures are the animals that are associated with men.
Vogels, katachtige en amfibische figuren zijn dieren die geassocieerd worden met de mens.
Then the most intricate of all military operations an amphibious invasion, was begun.
De gecompliceerde amfibische operatie kwam op gang.
Later, the convoy was attacked by torpedo carrying Consolidated PBY Catalina amphibious patrol planes.
Later werd het konvooi nog eens aangevallen door Consolidated PBY Catalina torpedoboot watervliegtuigen.
It can turn dinosaurs into birds, apes into humans and amphibious mammals into whales.
Het kan dinosauriërs veranderen in vogels, apen in mensen en amfibieën in walvissen.
Does the major mean he approves of using dishwashing machines with amphibious assault groups?
De majoor keurt dus het gebruik van afwasmachines goed door offensieve amfibietroepen?
An amphibious flanking movement to Eltham's Landing was ineffective in cutting off the Confederate retreat.
McClellan probeerde via een amfibische flankeerbeweging in Eltham's Landing de vijandelijke terugtocht af te snijden.
Overview Reconnaissance conducted by ground forces includes special reconnaissance, armored reconnaissance, amphibious reconnaissance and civil reconnaissance.
Force oriented reconnaissance is het verzamelen van informatie over specifieke vijandelijke eenheden of doelen.
The total strength of the amphibious force was 15,000 men, including an armada of 90 ships.
De totale sterkte van de amfibische macht was 15.000 man, inclusief een vloot van 90 schepen en een landingsmacht van 11.000 man.
Forrestal participated in numerous exercises during this deployment including Harmonie Sud, Tunisian Amphibious and National Week.
Forrestal nam deel aan verscheidene oefeningen tijdens de missie, oa Harmonie Sud, Tunisian Amphibious en National Week.
He is an amphibious humanoid who was left to die because of ancient Atlantean superstition and prophecy.
Hij is een amfibische humanoïde die vanwege de Atlanteaanse voorspellingen en bijgelovigheid werd achtergelaten om te sterven.
The first usage of the LVT in combat was during the amphibious assault on Tarawa in late 1943.
In 1943 begon men te werken aan een verbeterde versie, de LVT 2.
During the American Civil War, the United States made several amphibious assaults all along the Confederate states coastline.
De Verenigde Staten hebben verscheidene amfibische aanvallen uitgevoerd langs de kustlijn van de Geconfedereerde Staten van Amerika.
The Landing Craft, Tank (or Tank Landing Craft) was an amphibious assault ship for landing tanks on beachheads.
De LCT (Landing Craft Tanks) is een typeaanduiding voor een landingsvaartuig dat onder andere tijdens de Tweede Wereldoorlog werd ingezet.
The British used his island to launch amphibious attacks on Manhattan, and Montresor's house there was burned in 1777.
De Britten gebruikten het eiland om via het water aanvallen uit te voeren, waarbij het huis van Montresor platbrandde in 1777.
Amphibian Airplanes of Canada (AAC) is a developer and marketer of light amphibious aircraft based in Squamish, British Columbia.
Amphibian Airplanes of Canada (AAC) ontwikkelt en verkoopt lichte amfibische vliegtuigen voor de zelfbouw en is gevestigd in Squamish.
I've got it from a better source, we're on orders to move to the coast tomorrow for amphibious training.
Ik heb het van een betere bron, we hebben bevel om morgen naar de kust te gaan voor amfibie training.
He reasoned that such men were already familiar with ships, and therefore would be easy to train for amphibious operations.
Hij redeneerde dat deze mannen reeds bekend waren met schepen zodat de opleiding voor amfibische operaties zeer gemakkelijk zou verlopen.
In some countries we already have Eurofor, Euromarfor and certain other forms of cooperation under way in the amphibious field.
In een aantal landen is reeds een begin gemaakt met Eurofor, Euromarfor en andere samenwerkingsverbanden van amfibische aard.
The United States, they have an amphibious landing, so they send troops from all of these places. They have an amphibious landing at Incheon which is near Seoul. So, they land right over... they land at Incheon, which is roughly over there (I'm not super accurate here).
Dus nu spoelen we door naar 25 juni 1950, en in het noorden heb je een grote
She made two amphibious landings on the coast of South Vietnam during November and December as part of operation Dagger Thrust.
Ze maakte twee amfibische landingen op de kust van Zuid Vietnam, gedurende november en december, als deelname aan Operatie Dagger Thrust .
The amphibious murines of New Guinea (Rodentia, Muridae) the generic status of Baiyankamys and description of a new species of Hydromys .
The amphibious murines of New Guinea (Rodentia, Muridae) the generic status of Baiyankamys and description of a new species of Hydromys .
Since the 20th century an amphibious landing of troops on a beachhead is acknowledged as the most complex of all military manoeuvres.
In moderne oorlogvoering is de amfibische landing van strijdkrachten de meest complexe van alle militaire manoeuvres.
He oversaw the naval forces used in the joint Anglo American amphibious invasions of Sicily, during Operation Husky, Operation Baytown and Operation Avalanche.
Hij overzag de zeestrijdkrachten die gebruikt werden bij de Brits Amerikaanse amfibische invasies op Sicilië (Operatie Husky, Operatie Baytown en Operatie Avalanche).
Two Confederate forts on the North Carolina Outer Banks were subjected to an amphibious assault by Union forces that began on 28 August 1861.
Twee forten, in Zuidelijke handen, aan de kust van North Carolina werden ingenomen na een amfibische aanval van Noordelijke troepen op 28 augustus en 29 augustus 1861.
Arthur W. Radford tested the Advanced Enclosed Mast Sensor system which helped in the mast design of San Antonio class amphibious transport dock ships.
De Arthur W. Radford testte het Advanced Enclosed Mast Sensor systeem wat hielp bij het mastontwerp van de San Antonioklasse amfibischetransportschepen.
The Canadair CL 215 (Scooper) was the first model in a series of firefighting flying boat amphibious aircraft built by Canadair and later Bombardier.
De Canadair CL 215 was het eerste model van een serie in Canada gebouwde brandbestrijdingsvliegtuigen.
An amphibious vehicle (or simply amphibian), is a vehicle that is a means of transport, viable on land as well as on (or under) water.
Een amfibievoertuig is een vervoermiddel of voertuig dat zich zowel over land als over water kan voortbewegen, zoals een amfibie.
An early form of amphibious warfare was employed during the War of the Pacific in 1879, and saw coordination of army, navy and specialized units.
Tijdens de Oorlog in de Pacific in 1879 zag men een coördinatie tussen land , zee en gespecialiseerde eenheden.
Bolstered by additional men and equipment, the U.S. military is able to launch an amphibious assault on Soviet occupied Washington, D.C. and recapture the city.
Met de extra mankracht van de Europese landen start het Amerikaanse leger een amfibische aanval om Washington D.C. opnieuw in handen te krijgen.
It also creates this incredibly interesting, I think, new amphibious public space, where you can imagine working, you can imagine recreating in a new way.
Het creëert ook deze ongelofelijk interessante nieuwe amfibische openbare ruimte, waarin je je werken kunt voorstellen, en ook recreëren op een nieuwe manier.
Through the year end he fought a successful campaign which led to the capture of Rangoon by an amphibious landing (Operation Dracula) in early May 1945.
Dit leidde tot slot begin mei 1945 tot de verovering van Rangoon via amfibische landingen (Operatie Dracula).
As regards the list of excluded products, it is necessary to add amphibious craft to the list to exclude it from the requirements of this Directive.
De lijst van uitgesloten producten moet worden uitgebreid met amfibische vaartuigen, om duidelijk te maken dat de richtlijn daarop niet van toepassing is.
In the end, what we realized we were making was a new blue green watery park for the next watery century an amphibious park, if you will.
Uiteindelijk zijn we uitgekomen op een nieuw blauw groen waterig park voor de volgende waterige eeuw een amfibisch park, als je wilt.
T 41 and T 37 Even before the construction of the T 33, it was decided to increase the scale of work dedicated to creating an amphibious tank.
De T 37 lichte amfibische tank was een amfibisch patrouillevoertuig van de Sovjet Unie in de jaren 30, gebaseerd op de Franse AMR 33 lichte tank.
The North Luzon Force , activated 3 December 1941 under Maj. Gen. Jonathan M. Wainwright, defended the most likely sites for amphibious attacks and the central plains of Luzon.
De North Luzon Force , onder bevel van Majoor generaal Jonathan M. Wainwright, verdedigde de meest logische aanvalsplaatsen voor amfibische aanvallen en de centrale vlakten.

 

Related searches: Amphibious - Amphibious Aircraft - Amphibious Vehicle - Amphibious Assault - Amphibious Ships - Amphibious Landing - Amphibious Car - Amphibious Operation - Amphibious Forces - Amphibious Craft -