Translation of "bone fenestration" to Dutch language:


  Dictionary English-Dutch

Bone - translation :
Bot

Bone fenestration - translation : Fenestration - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Bone and bone products
Beenderen en producten op basis van beenderen
Bone and bone products
Voor kwesties inzake verblijf en visa
Bone.
Nee, Bone.
Decreases in estrogen levels after menopause or oophorectomy lead to accelerated bone loss due to increased bone turnover, where bone resorption exceeds bone formation.
9 Dalende oestrogeenspiegels na de menopauze of na oöforectomie leiden tot versneld botverlies vanwege toegenomen botomzetting, waarbij de botresorptie de botvorming overstijgt.
Reductions in PTH were associated with non significant reductions of bone metabolism markers (bone specific alkaline phosphatase, N telopeptide, bone turnover and bone fibrosis).
Verlagingen in PTH werden in verband gebracht met niet significante verlagingen van merkers van botmetabolisme (botspecifieke alkalische fosfatase, N telopeptide, bot turnover en botfibrose).
bone disease called osteonecrosis (death of bone tissue caused by loss of blood supply to the bone).
Sommige patiënten die antiretrovirale combinatietherapie krijgen, kunnen een botaandoening ontwikkelen die osteonecrose wordt genoemd (afsterven van botweefsel veroorzaakt door verminderde bloedtoevoer naar het bot).
bone disease called osteonecrosis (death of bone tissue caused by loss of blood supply to the bone).
problemen met uw botten.Sommige patiënten die antiretrovirale combinatietherapie krijgen, kunnen een botaandoening ontwikkelen die osteonecrose wordt genoemd (afsterven van botweefsel veroorzaakt door verminderde bloedtoevoer naar het bot).
bone problems.
botproblemen.
Bone pain
Botpijn
Bone pain
Botpijn
Bone problems
Botproblemen
Bone problems.
Botproblemen.
Bone problems
Botproblemen
Bone turnover
Botomzetting
Bone histomorphometry
Bothistomorfometrie
bone disorders
skeletspierpijn
Bone metabolism
Botmetabolisme
bone problems.
problemen met uw botten.
bone problems.
Bone effects
4 Effecten op het bot
Bone problems.
26 Botproblemen.
Bone effects
5 Effecten op het bot
bone marrow,
ondergaan,
Bone weight
Antwoord
Hello, Bone.
Hallo, Bone.
With bone
andere, bevroren
Bone oil
Beenderolie
Inhibition of osteoclastic bone resorption, which alters the bone marrow
Inhibitie van de osteoclastische botresorptie waardoor de micro omgeving van het
If one break a man's bone, they shall break his bone.
De overeenkomsten hadden vaak een looptijd van één jaar.
Alendronate prevents the loss of bone, and helps to rebuild bone.
Alendronaat voorkomt het verlies van bot en helpt het bot weer op te bouwen.
Bone problems Some patients taking combination antiretroviral therapy may develop a bone disease called osteonecrosis (death of bone tissue caused by loss of blood supply to the bone).
80 Sommige patiënten die antiretrovirale combinatietherapie krijgen, kunnen een botaandoening ontwikkelen die osteonecrose wordt genoemd (afsterven van botweefsel veroorzaakt door verminderde bloedtoevoer naar het bot).
Bone problems Some patients taking combination antiretroviral therapy may develop a bone disease called osteonecrosis (death of bone tissue caused by loss of blood supply to the bone).
88 Sommige patiënten die antiretrovirale combinatietherapie krijgen, kunnen een botaandoening ontwikkelen die osteonecrose wordt genoemd (afsterven van botweefsel veroorzaakt door verminderde bloedtoevoer naar het bot).
Bone problems Some patients taking combination antiretroviral therapy may develop a bone disease called osteonecrosis (death of bone tissue caused by loss of blood supply to the bone).
96 Sommige patiënten die antiretrovirale combinatietherapie krijgen, kunnen een botaandoening ontwikkelen die osteonecrose wordt genoemd (afsterven van botweefsel veroorzaakt door verminderde bloedtoevoer naar het bot).
Bone problems Some patients taking combination antiretroviral therapy may develop a bone disease called osteonecrosis (death of bone tissue caused by loss of blood supply to the bone).
Sommige patiënten die antiretrovirale combinatietherapie krijgen, kunnen een botaandoening ontwikkelen die osteonecrose wordt genoemd (afsterven van botweefsel veroorzaakt door verminderde bloedtoevoer naar het bot).
Bone problems Some patients taking combination antiretroviral therapy may develop a bone disease called osteonecrosis (death of bone tissue caused by loss of blood supply to the bone).
Botproblemen Sommige patiënten die antiretrovirale combinatietherapie krijgen, kunnen een botaandoening ontwikkelen die osteonecrose wordt genoemd (afsterven van botweefsel veroorzaakt door verminderde bloedtoevoer naar het bot).

 

Related searches: Bone Fenestration - Fenestration - Fenestration System - Fenestration Industry - Fenestration Defect - Fenestration Products - Bone To Bone Screw - Bone - Bone Marrow - Bone Graft -