Translation of "de provisioning" to Dutch language:


  Dictionary English-Dutch

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Phase 1 fast provisioning
Fase 1 snelle levering
Provisioning, fuelling and watering
MT niet geconsolideerd, behalve voor de aanvaarding van deposito's, alle soorten verstrekte leningen, de verstrekking van financiële informatie en de verwerking van financiële gegevens, alsook voor advies en andere ondersteunende financiële diensten, met uitzondering van intermediairs.
(150) The rules applicable to provisioning and to the common provisioning fund should provide a solid internal control framework.
De regels die van toepassing zijn op voorzieningen en op het gemeenschappelijk voorzieningsfonds moeten een solide kader voor interne controle scheppen.
01.0405 Provisioning of the EFSI Guarantee Fund
01.0405 Voorziening van het EFSI garantiefonds
01 03 08 Provisioning of the EFSD Guarantee Fund
01 03 08 Voorziening van het EFDO Garantiefonds
for the fuelling and provisioning of drilling or production platforms
voor de bevoorrading van boor of werkeilanden
how to value material exposures and collateral and determine provisioning needs
hoe aanzienlijke blootstellingen en onderpand moeten worden gewaardeerd en hoe de noodzaak voor eventuele voorzieningen moet worden bepaald
However one problem of cloud service provisioning is that it is not instantaneous.
Telecom In de telecomwereld is provisioning het verlenen van telecomdiensten aan een klant.
Social policy, provisioning, and protection must therefore be integral to development and poverty reduction strategies.
Het sociaal beleid, de voorziening in de basisbehoeften en deze bescherming moeten daarom een integraal onderdeel vormen van de strategieën om de ontwikkeling op gang te brengen en de armoede terug te dringen.
information systems or databases for pre ordering, provisioning, ordering, maintaining and repair requests, and billing
informatiesystemen of databanken voor reservering, levering, bestelling, onderhouds en herstelverzoeken en facturering
Using SAN storage QoS is in contrast to using disk over provisioning in a SAN environment.
Dit initiatief leidde tot de ontwikkeling van het SAN en de introductie ervan in 1994.
We have noted that capital and provisioning measures have been taken since the exercise was announced.
We hebben vastgesteld dat er, sinds de exercitie werd aangekondigd, kapitaal en voorzieningenmaatregelen zijn genomen.
7. the supply of goods for the fuelling and provisioning of aircraft referred to in paragraph 6
7 . de levering van goederen , bestemd voor de bevoorrading van de in punt 6 bedoelde luchtvaartuigen
relating to economic activities carried out directly or indirectly for the purpose of provisioning a military establishment
het vrije verkeer van kapitaal inzake kredieten in verband met commerciële transacties of met het verlenen van diensten waaraan een ingezetene van een van de partijen deelneemt, en
relating to economic activities carried out directly or indirectly for the purpose of provisioning a military establishment
Een geschil wordt geacht te zijn beslecht wanneer de Samenwerkingsraad een bindend besluit heeft genomen waarbij het geschil wordt beslecht, zoals bedoeld in artikel 277, of wanneer hij heeft verklaard dat het geschil is beëindigd.
relating to economic activities carried out directly or indirectly for the purpose of provisioning a military establishment
Investeringen
Reviews of collateral, provisioning and exposures have started and will be completed by the end of the summer.
De toetsingen van onderpand, voorzieningen en blootstellingen zijn van start gegaan, en zullen tegen het eind van de zomer worden afgerond.
relating to economic activities carried out directly or indirectly for the purpose of supplying or provisioning a military establishment
verband houden met de productie van of de handel in wapens, munitie en oorlogstuig
relating to economic activities carried out directly or indirectly for the purpose of supplying or provisioning a military establishment
Belastingen
(4) the Guarantee Fund attained its target amount on 31 December 1997 and therefore the provisioning rate should be reviewed
(4) Overwegende dat het Garantiefonds zijn streefbedrag op 31 december 1997 heeft bereikt en dat het voorzieningspercentage bijgevolg opnieuw moet worden bezien
The provisioning rate shall be reviewed when the Fund reaches its target amount, and in any case no later than the end of 1999.
Het voorzieningspercentage wordt opnieuw bezien wanneer het Fonds het streefbedrag heeft bereikt, en in elk geval vóór eind 1999.
De da de de de de Hey, get out of here!
Weg jij.
Cordeiro de Barroso Anho de Barroso Cordeiro de leite de Barroso
Стралджанска Мускатова ракия Мускатова ракия от Стралджа Straldjanska Muscatova rakya Muscatova rakya from Straldja
Butelo de Vinhais Bucho de Vinhais Chouriço de Ossos de Vinhais
Сухиндолска гроздова ракия Гроздова ракия от Сухиндол Suhindolska grozdova rakya Grozdova rakya from Suhindol
Increased supply found a ready demand as investors turned to marketbased investments as a means of bolstering risk adjusted returns on savings and for provisioning for retirement .
Dit grotere aanbod vond gretig aftrek omdat beleggers meer en meer een beroep deden op investeringen tegen marktvoorwaarden als middel om de naar risico gewogen opbrengst van hun spaargelden te verhogen en pensioenvoorzieningen te financieren .
(13) The downturn is impacting on loan portfolios with a lag and the growing share of non performing loans has been raising banks' impairment and provisioning costs.
(13) De economische neergang werkt met vertraging door in de leningenportefeuilles en het stijgende aantal dubieuze leningen heeft de kosten van waardeverminderingen en voorzieningen voor de banken doen toenemen.
De gedachtenverdrijver de historie van de mondharp .
De grondtoon van de mondharp blijft steeds dezelfde.
Unión de criadores de toros de Lidia ,
de Unión de criadores de toros de Lidia ,
Mountain ranges include the Sierra de Topila, Sierra de Otontepec, Sierra de Huayacocotla, Sierra de Coxquihui, Sierra de Chiconquiaco, Sierra de Jalacingo, Sierra de Axocuapan, Sierra de Huatusco, Sierra de Zongolica and the Sierra de Los Tuxtla.
De Oostelijke Sierra Madre, de Trans Mexicaanse Vulkanengordel en de Zuidelijke Sierra Madre strekken zich uit tot Veracruz.
Van de zes bosnegervolkeren zijn de Saamaka en de Ndyuka de grootste.
Van de zes bosnegervolkeren zijn de Saamaka en de Ndyuka de grootste.
Chouriço Azedo de Vinhais Azedo de Vinhais Chouriço de Pão de Vinhais
Силистренска кайсиева ракия Кайсиева ракия от Силистра Silistrenska kaysieva rakya Kaysieva rakya from Silistra
Sel de Guérande Fleur de sel de Guérande
Presunto de Santana da Serra Paleta de Santana da Serra
Chouriça de Carne de Vinhais Linguiça de Vinhais
Ловешка сливова ракия Сливова ракия от Ловеч Loveshka slivova rakya Slivova rakya from Lovech
Sal de Tavira Flor de Sal de Tavira
Hasetaler Korn Kornbrand
Titles During the course of his career, he earned the titles Vicomte de Thouars, Prince de Talmond, Comte de Guînes et de Bénon, Baron de Sully, de Craon, de Montagu, de Mauléon et de l'Ile Bouchard, Seigneur des Iles de Ré, de Rochefort et de Marans, and Premier Chambellan du Roi.
Hij was daarnaast ook prins van Talmond, graaf van Guînes en van Bénon, baron van Sully, van Craon, van Montagu, van Mauléon en van Ile Bouchard, heer van de eilanden van Ré, van Rochefort en van Marans, en eerste chambellan van de koning.

 

Related searches: Provisioning And De-provisioning Of Users - Provisioning - Service Provisioning - User Provisioning - De-provisioning - Collective Provisioning - Risk Provisioning - Data Provisioning - Self-provisioning - Provisioning Services -