Translation of "delivery address must be identical with your invoice address" to Dutch language:


  Dictionary English-Dutch

Address - translation : Delivery - translation : Identical - translation : Invoice - translation : Must - translation : With - translation :
Met

Your - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

If your computer has a permanent internet address, you must supply your IP address here.
Als uw computer een permanent internetadres heeft, dan moet u uw IP adres hier invoeren.
You must address your remarks to the
U moet uw opmerkingen tot de
If the subscription address is identical to the address you are posting from, you may omit the address in the subject line.
Als het inschrijfadres gelijk is aan het adres waarvan u post, hoeft u het adres in de onderwerpregel niet in te voeren.
You all must address your remarks to the President.
Ik heb slechts het laatste stuk van deze aanval gehoord.
MAC address must be a string.
MAC adres moet een tekenreeks zijn.
A MAC address must be entered.
Een MAC adres moet ingevuld worden.
Byte address required. must be even.
Byte adres vereist. moet even zijn.
Virtual IP address must be enabled.
Virtueel IP adres moet worden ingeschakeld!
Please replace your email address with the email address you used for the subscription.
Type alstublieft het e mailadres dat u gebruikte om in te schrijven in plaats van de uw email address woorden.
Any change in your civilian address? My civilian address.
Is je burgeradres nog hetzelfde?
Start with your full name and address.
Eerst uw naam en adres.
Your email address
Uw e mailadres
Your email address
Uw e mailadres
Your forwarding address?
Uw postadres?
source operand must be 16bit absolute address
too many operands
The network must be an IPv4 address
Het netwerk moet een IPv4 adres zijn
Address to which candidatures must be sent
Adres waar zij moeten worden ingediend.
Address to which they must be sent
Adres waaraan zij moeten worden gezonden
Address to which they must be sent.
Adres waar zij moeten worden ingediend.
address to which they must be sent
Adres waar deze moeten worden ingediend.
The official address must be fixed either
Deze zetel moet zijn gevestigd in
Alongside the issue of quality, efforts must continue to address both cost and time to delivery issues.
Naast de kwestie van kwaliteit moet ook nog steeds aandacht worden besteed aan de aspecten kosten en de verleningstermijn.
Password , your name , your address ,
Wachtwoord, uw naam, uw adres,
We must address that.
Daar moet wat aan gedaan worden.
What's your email address?
Wat is jouw e mailadres?
What's your email address?
Wat is uw e mailadres?
What's your email address?
Wat is jullie e mailadres?
What is your address?
Wat is jouw adres?
What is your address?
Wat is jullie adres?
What is your address?
Wat is uw adres?
What's your home address?
Wat is je thuisadres?
What's your home address?
Wat is uw thuisadres?
What's your home address?
Wat is jullie thuisadres?
Your address at Paris?
Wat is uw adres te _Parijs_?
Your E Mail Address
Uw e mailadres
Well, what's your address?
Wat is uw adres?
CE. Your address, sir?
'CE.' En uw adres?
Please write your real email address instead of the plain your email address words.
Type alstublieft uw echte e mailadres in plaats van de uw email address woorden.
Email address must be in a proper format.
E mailadres moet de correcte opmaak hebben.
The email must be a valid email address.
Het e mailadres moet een bestaand adres zijn.
MAC address must be of the format AA BB CC DD EE FF
MAC adres moet het formaat AA BB CC DD EE FF hebben
A legislative framework to address the dangers associated with precursors must be developed.
Een regelgevend kader om de dreiging die verbonden is aan precursoren, dient te worden uitgewerkt.
Tenders must be lodged with the Hungarian intervention agency at the following address
De biedingen moeten worden ingediend bij het onderstaande Hongaarse interventiebureau.
Tenders must be lodged with the Slovak intervention agency at the following address
De biedingen moeten worden ingediend bij het onderstaande Slowaakse interventiebureau.
Tenders must be lodged with the German intervention agency at the following address
De biedingen moeten worden ingediend bij het onderstaande Duitse interventiebureau.

 

Related searches: Delivery Address Must Be Identical With Your Invoice Address - Invoice Address Must Be - Every Delivery Must Be Accompanied By A Delivery Note - Must Be Identical - Must Not Be Identical - Must Be Totally Identical - File Must Be Identical - Passwords Must Be Identical - Selection Must Be Identical - The Address On Your Invoice -