Translation of "demonstration machine" to Dutch language:


  Dictionary English-Dutch

Demonstration - translation : Demonstration machine - translation : Machine - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

(Laughter) He built this machine, and we had a beautiful demonstration of how this thing really works, with these little bits.
Hij bouwde deze machine, en we hadden een mooie demonstratie van hoe dit ding echt werkt, met die kleine bits.
physics demonstration.
physics demonstration.
Fingerprint scanning demonstration
Demonstratie vingerafdrukscanning
Pidgin Demonstration Plugin
Pidgin demonstratieplug in
A demonstration profile.
Een demonstratieprofiel.Description
(b) demonstration projects
(b) demonstratieprojecten
(j) demonstration projects
demonstratieprojecten
35 for demonstration
35 voor demonstratie
A marvelous demonstration.
Een fantastische demonstratie.
This machine... this stitch machine
Deze machine... deze naaimachine.
He built this machine, and we had a beautiful demonstration of how this thing really works, with these little bits. And it's an idea that goes way back.
. Hij bouwde deze machine, en we hadden een mooie demonstratie van hoe dit ding echt werkt, met die kleine bits. En het is een idee dat ver terug gaat.
(demonstration chants in background)
(demonstratie scandeert op achtergrond)
Here's the first demonstration.
Hier is de eerste demonstratie.
Airborne Systems Operational Demonstration.
Operationele demonstratie van boordsystemen.
Don't give yourselves to these men, machine men with machine minds and machine hearts.
Geef jezelf niet aan dit soort mannen, machine mannen met machine gedachten en machine harten.
Let's pretend right here we have a machine. A big machine, a cool, TED ish machine, and it's a time machine.
Laat ons even veronderstellen dat we beschikken over een machine, een grote machine, een coole TED achtige machine en het is nog wel een tijdmachine.
Machine
Machine
Machine
Machine
Sherlock Holmes Gives a Demonstration
Sherlock Holmes maakt gevolgtrekkingen.
demonstration tool for Lissajous physiques
demonstratieprogramma voor Lissajous curves
Would a demonstration reassure you?
Zou een demonstratie je gerust stellen ?
Research, development and demonstration are
Onze fractie meent dat, gezien de economische positie van de Gemeenschap, teveel nadruk op
I've arranged for a demonstration.
Ik heb een demonstratie geregeld.
Of machine guns, sub machine guns, shotguns or rifles
Bergkastjes voor kantoorbescheiden, kaartenkasten, opberg en sorteerdozen, kopijstanders (concepthouders), pennenbakjes, stempelhouders en dergelijk kantoormaterieel, van onedel metaal, andere dan kantoormeubelen bedoeld bij post 94.03
Of machine guns, sub machine guns, shotguns or rifles
Messen (andere dan die bedoeld bij post 82.08), ook indien getand, zaksnoeimessen daaronder begrepen, alsmede lemmeten daarvan
In hardware virtualization, the host machine is the actual machine on which the virtualization takes place, and the guest machine is the virtual machine.
Het verschil met emulatie is echter dat bij native virtualisatie de na te bootsen machine of virtual machine hetzelfde soort hardware gebruikt als het onderliggende systeem.
Machine name ( )
Naam machine ( )
Restart Machine
Computer herstarten
Machine Domain
Machine domein
Virtual Machine
Virtuele machine
Machine Settings
Machine instellingen
Virtual Machine
Virtuele machineName
Virtual Machine
Virtuele Machine
Drum Machine
DrumcomputerName
Machine Code
Machinecode

 

Related searches: Demonstration Machine - Practical Demonstration Of Machine - Machine Demonstration - Demonstration Of A Machine - Machine-to-machine Communication - Machine To Machine Solution - Machine 2 Machine - Machine To Machine Connectivity - Machine To Machine Data - Machine-to-machine Connections -