Translation of "needs" to Dutch language:


  Dictionary English-Dutch

Needs - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

It also needs it needs dignity,
Het heeft ook waardigheid nodig,
He needs flair. He needs luck.
Je moet mazzel hebben.
It needs more red, it needs more blue, it needs a different shape.
Er moet meer rood bij, of meer blauw er is een andere vorm nodig.
She needs him more than he needs her.
Ze heeft hem meer nodig dan dat hij haar nodig heeft.
Account needs to be taken of different needs.
Er moet rekening worden gehouden met verschillende behoeften.
Responding to emerging needs and unforeseen policy needs
Reactie op opkomende behoeften en onvoorziene beleidsbehoeften
Europe needs to display creativity, Europe needs to display imagination, Europe needs to display dynamism.
We hebben onze voorstellen zo veranderd dat de Raad alle noodzakelijke teksten op tafel heeft.
Needs action
Heeft actie nodig
Needs Action
Heeft actie nodig
needs attention
wil de aandacht
needs action
Vraag
Needs action
Heeft actie nodigLocation PlaceOfTheMeeting
Needs password
Wachtwoord nodigComment
Needs Update
Bijwerken noodzakelijk
Needs Patch
Patch noodzakelijk
Needs Merge
Samenvoegen noodzakelijk
Needs translation
Vertaling noodzakelijk
Needs adaptation
Aanpassing noodzakelijk
Economic needs
Economische behoefte
(a) needs
(a) behoeften
Needs work.
Blijf oefenen.
Needs photographing.
Het moet op de foto.
needs (40)
heeft (40)
Everybody needs to sleep at night, everybody needs a crutch
Iedereen heeft slaap nodig, iedereen heeft een kruk nodig
Well, Tom, when your country needs you, she needs you.
Tom, als je land je nodig heeft, is het niet anders.
What needs to be done arises spontaneously in you. The needs ...the true needs of the moment get satisfied.
De Ć©chte behoeften van het moment worden bevredigd.
He needs you more than ever. What Willie needs, Willie's got.
Hij heeft alles wat hij nodig heeft.
Catalonia needs Europe, without a doubt, but Europe also needs Catalonia.
Cataloniƫ heeft Europa beslist nodig, maar dit geldt ook zeker andersom.
I'm looking at it and making decisions It needs more red, it needs more blue, it needs a different shape.
Ik kijk ernaar en neem beslissingen. Er moet meer rood bij, of meer blauw er is een andere vorm nodig.
I call the first four needs the needs of the personality. The last two are the needs of the spirit.
Maar de laatste twee behoeften de eerste vier noem ik de behoeften van je persoonlijkheid de laatste twee zijn behoeften van de ziel.
Europe has many needs in the industrial field it needs to develop new technology, it needs to increase investment, it needs to safeguard or restructure troubled branches of industry.
De Voorzitter. (EN) Het Parlement heeft geen toestemming gegeven om vandaag te antwoorden.
Everybody needs this.
Iedereen heeft dit nodig.
Whatever she needs.
Wat ze ook nodig heeft.
needs administrative privileges.
heeft beheerdersrechten nodig.
Structure needs cleaning
Structure moet worden opgeschoond
Browser needs terminal
Browser heeft terminalvenster nodig
Calendar needs terminal
Agenda heeft terminalvenster nodig
Tasks needs terminal
Taken heeft terminalvenster nodig
Needs root privileges
Vereist toegangsrechten van root
Needs math mode
Heeft wiskundemodus nodig
Who Needs Enemies?
Wie heeft er vijanden nodig?
Server needs authentication
Server verlangt authenticatie
Needs full localization
Volledige vertaling noodzakelijk
Needs translation review
Nalezen van vertaling noodzakelijk
Needs adaptation review
Nalopen op aanpassingen noodzakelijk

 

Related searches: Needs, Needs, Needs - Needs - Business Needs - Customer Needs - Meet The Needs - Needs To Be - Special Needs - Unmet Needs - Basic Needs - Market Needs -