Translation of "not identical with" to Dutch language:


  Dictionary English-Dutch

Identical - translation : Not identical with - translation : With - translation :
Met

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Autogroup with identical
Autogroup met identieken
By coincidence, identical with ours.
Toevallig hetzelfde als de onze.
Passwords are not identical. Try again.
Wachtwoorden zijn niet gelijk. Probeer het nogmaals.
The passphrases you entered were not identical
De ingevoerde sleutelwaarden komen niet overeen
12.2.3 Investment is not identical to trade.
12.2.3 Investeringen zijn iets anders dan handel.
is identical with V2 of Figure 8.
correspondeert met V2 in figuur 8.
is identical with R3 of Figure 8.
correspondeert met R3 in figuur 8.
This sectoral breakdown is compatible but not identical with the BPM5 where instruments have priority .
Deze uitsplitsing is verenigbaar met , maar niet gelijk aan die van het BPM5 , dat allereerst volgens instrument indeelt .
This sectoral breakdown is compatible but not identical with the BPMS where instruments have priority .
Deze uitsplitsing naar sector is verenigbaar met , maar niet geheel dezelfde als die van het BPM5 , dat allereerst volgens instrument indeelt .
This sectoral breakdown is compatible but not identical with the BPM5 where instruments have priority .
Deze uitsplitsing naar sector is verenigbaar met , maar niet geheel dezelfde als die van het BPM5 , dat allereerst volgens instrument indeelt .
Our problems are not identical with the problems of twenty or even ten years ago.
Om de redenen die wij allemaal begrijpen, was de Britse regering de regering die het meest rechtstreeks betrokken was bij de gebreken en onvolkomenheden van de communautaire begroting.
President. I do not think they are identical.
De Voorzitter. Ik geloof niet dat zij identiek zijn.
the field of security and peace are not always identical with those of the United States.
belangen op het gebied van de veiligheid en de vrede niet steeds dezelfde zijn als die van de Verenigde Staten.
Your mental states are identical with your behavior?
Zijn je mentale toestanden identiek met je gedrag?
Though similar in appearance, the two are not identical.
Als er lucht tussen de twee pleurabladen komt, bv.
Well, clearly this is not identical to this triangle.
Deze is duidelijk niet identiek aan deze driehoek.
But for items that were identical in the comparison their color also is identical even if the age is not.
Maar voor items die hetzelfde waren in de vergelijking, is ook de kleur hetzelfde, ook al zijn ze niet even oud.
The district is identical with the city of Brno.
De hoofdstad is Brno.
The Nordic States have extradition laws with identical wording.
De noordse landen hebben identiek geformuleerde uitleveringswetten vastgesteld.
With an outer shell of a single identical fabric
Tafel , bedden en huishoudlinnen
With an outer shell of a single identical fabric
staven, draad en profielen, massief platen, bladen en strippen, met een dikte van meer dan 0,15 mm (de dikte van de drager niet meegerekend)
With an outer shell of a single identical fabric
niet monetair goud
As Sir Jack himself said, the countries are not identical.
Zoals Sir Jack Stewart Clark zelf al gezegd heeft, zijn de landen niet gelijk.
But our interpretation of these values is not always identical.
Maar wij interpreteren deze waarden niet altijd eender.
Identical Files
Identieke Bestanden
Identical pieces
Gelijke delen
Only identical
Alleen identiek
the trade name is identical with the ingredient name, or
wanneer de verkoopbenaming en de naam van het ingrediënt identiek zijn, of
They are not the same and therefore should not be voted as identical amendments.
Ze zijn niet hetzelfde en er zou daarom niet gestemd moeten worden als waren het identieke amendementen.
any sign which is identical with the trade mark in relation to goods or services which are identical with those for which the trade mark is registered
wanneer dat gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is
The old word ors is identical with the English word horse .
Het oude woord ors is identiek met het oude Engelse woord Horse .
The rest of the Hardware is identical with the older one.
De Dreambox 7025 is sinds december 2005 te koop.
5.6.1 The two directives contain regulations with identical or similar content.
5.6.1 In de twee voorstellen voor een richtlijn is identieke of soortgelijke regelgeving geformuleerd.
denominations which are identical or may be confused with other designations,
de benaming is identiek aan of kan worden verward met andere aanduidingen
Identical with F cycle of ISO 8178 4 2002 (E) standard.
Identiek met cyclus F van ISO norm 8178 4 norm 2002(E).
(a) any sign which is identical with the trade mark in relation to goods or services which are identical with those for which the trade mark is registered
a) wanneer dat gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is
This last element in the procedure carried with it a risk that the tenderers would not be given identical information .
Dit laatste onderdeel van de procedure hield het risico in dat de inschrijvers niet dezelfde informatie kregen .
Men's or boys' lined tracksuits, of cotton, with an outer shell of a single identical fabric (not knitted or crocheted)
tenten van synthetische vezels (m.u.v. parasoltenten)
Women's or girls' lined tracksuits, of cotton, with an outer shell of a single identical fabric (not knitted or crocheted)
stellen of assortimenten, bestaande uit weefsel en garen, ook indien met toebehoren, voor de vervaardiging van tapijten, van tapisserieën, van geborduurde tafelkleden en servetten, of van dergelijke artikelen van textiel, opgemaakt voor de verkoop in het klein (m.u.v. van stellen of assortimenten voor de vervaardiging van kleding)
Show Identical Files
Identieke bestanden tonen
Two identical rubies.
Identieke robijnen.
Although those rules are essentially the same, the wording is not identical.
Ofschoon deze regels in wezen dezelfde zijn, is de formulering verschillend.
President. No, I do not recall having said that it was identical.
De heer C. Jackson. (EN) Mijnheer de Voorzitter, zou misschien met betrekking tot de stemming over de Siberische gasleiding duidelijk vermeld kunnen worden dat U, toen U het amendement Hänsch introduceerde, gezegd hebt dat het identiek was met de tekst van het gecombineerde amendement ?
The two questions are very closely connected, although they are not identical.
De tekst die ons vandaag wordt voorgelegd, is niet volmaakt.
What is the House to do if the votes are not identical?
Lord Cockfield. (EN) Ik geef toe dat het geachte lid eigenlijk wel gelijk heeft met zijn opmerking.

 

Related searches: Not Identical - Are Not Identical - Is Not Identical - Are Not Identical With - If Not Identical - Not Identical With - Must Not Be Identical - Persons Are Not Identical - Similar If Not Identical - May Not Be Identical To -