Translation of "pin you down" to Dutch language:


  Dictionary English-Dutch

Down - translation : Pin you down - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

I never tried to pin you down, did I?
Ik heb je nooit tot iets verplicht.
Down to the last cotter pin.
Maar dan ook helemaal.
Now you want to run out on these people to pin down an obituary?
Nu wil je deze mensen verlaten om een overlijdens bericht op te hangen?
The PIN you entered is invalid.
De PINcode die u invulde is ongeldig.
I'll shove this grenade down your throat and pull the pin.
Dan prop ik deze granaat in je strot en trek de pin eruit.
You can't pin that shooting on me.
Je kan mij niet de schuld geven.
You can't pin this mistake on me.
Jullie kunnen mij niet de schuld geven.
A pin I boowed fom you aunts.
De broche die ik van je tante leende.
You couldn't even hear a pin drop.
Je hoort geen speld vallen.
You pin the Eels murder on Joe.
Van jou krijgt Joe de schuld van de moord op Eels.
You coulïve knocked me over with a pin.
Ik viel bijna flauw.
You can't pin crimes on people just because...
Je kunt iemand niet de schuld geven omdat...
You ain't trying to pin it on me?
Je probeert me toch niet de schuld te geven?
No, you don't pin that on me, Kleber.
Nee, dat ga je me niet aandoen, Kleber.
You can pin one on my sleeve, Baby.
Je kunt er een op mijn mouw spelden Baby.
pin
vastzetten
Pin
Pin
PIN
PIN
PIN
PIN
PIN
PIN
You always tie my hair and pin it too.
Jij zet altijd mijn haar vast en ook met klipjes.
Yeah, I coulïve knocked you over with a pin.
Ja, je viel bijna flauw.
You are fixing to get your ears pin back?
Moet ik je de oren wassen?
I could pin it on you from any angle.
Ik kon het opspelden op je vanuit elke hoek.
PIN Code
PIN code
Package pin
Pakketpin
PIN Options
PIN opties
Fixed PIN
Voorgeconfigureerde PIN
Custom PIN
Aangepaste pincode
Bad PIN
Onjuiste PIN
Admin PIN
Beheerders PIN
Enter PIN
Geef PIN
Bad PIN
Verkeerde PIN
PIN blocked
PIN geblokkeerd
PIN code
PIN code
Change PIN
PIN veranderen
Change PIN...
PIN veranderen...
Pin Toolbar
Werkbalk vastzetten
PIN Code
PIN Code
Push Pin
PunaiseSymbol for file attachment annotations
Pin Wheel
Windmolen
eToken pin
eToken PIN
Pull pin!
Pen eruit.
And if you make all 12 steps, you care about the pin.
Als je alle 12 stappen doet, ben je begaan met de naald.
And if you do all 12 steps, you care about the pin.
Als je alle 12 stappen doet, ben je begaan met de naald.

 

Related searches: Pin To Pin - Pin-to-pin Compatibility - From Pin To Pin - Pin To Pin Compatible - 25-pin Or 36-pin Connection - 5-pin To 11-pin Adapter - Pin To Pin Test - Pin To Pin Connector - 4 Pin To 4 Pin - 3-pin To 3-pin -