Translation of "pretty cool" to Dutch language:


  Dictionary English-Dutch

Cool - translation : Pretty - translation : Pretty cool - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Pretty cool!
Best cool!
That's pretty cool.
Dat is nogal wat.
It's pretty cool.
Het is behoorlijk cool.
Pretty cool right?
Vrij geweldig, niet?
Pretty cool, huh?
Cool, niet?
That's pretty cool.
Dat is behoorlijk cool.
Pretty cool, right?
Niet gek, hè?
It was pretty cool.
Het was best cool.
Wow, that's pretty cool.
Wauw, dat is best stoer.
This is pretty cool.
Dit is cool.
That's pretty cool, Sunny.
Dat is cool, Sunny.
And that's pretty cool.
Cool is dat.
Pretty cool, isn't it?
Best wel cool, of niet?
And that's pretty cool.
Dat is nogal cool.
(J.T.) It's pretty cool.
Cool, cool.
Now, this one's pretty cool.
Deze is best cool.
So this is pretty cool!
Dit is een gesloten cyclus voor hoe u uw nieuwe brandstof te krijgen van hier naar hier.
Pretty cool, huh? We think so.
Cool, niet? Dat vinden wij.
It's pretty cool, huh? Pursuing happiness.
Nastreven van geluk .
Oh, wow, Skylight B's pretty cool.
Oh, wow, Dakraam B heeft wel wat.
Oh, come on, it's pretty cool.
Oh, komaan, het is toch cool.
So you guys did pretty good, cool.
Dat hebben jullie best goed gedaan. Cool.
I didn't know that that's pretty cool.
'Dat wist ik niet!' 'Dat is helemaal te gek!'
Mars really is a pretty 'cool' planet.
Mars is echt een redelijk 'coole' planeet.
Your dad is a pretty cool guy.
Je vader is best een coole gast.
Well.. thinking that way is pretty cool.
Nou... Om zo te denken is behoorlijk cool.
It's pretty cool, at least in theory.
Het is wel cool, in theorie dan toch.
It's a really great image. It's pretty cool.
Het is echt een geweldig beeld. Het is behoorlijk cool.
Mark Serfaas. It's pretty cool, huh? Pursuing happiness.
Mark Serfaas. Behoorlijk gaaf, hè? Nastreven van geluk .
So for me 5,000 degrees is pretty cool.
Voor mij is 5.000 graden nogal koel.
We use some pretty cool techniques to do this.
Wij gebruiken een aantal coole technieken om dit te doen.
So controlling stuff with your mind is pretty cool.
Dus het besturen van dingen met je gedachten is best wel stoer.
So you've got three layers, each of them has some pretty cool things in them.
Deze gele lijn stelt nog meer proteïnes voor.
We've invited a lot of kids into this space, and they think it's pretty cool.
We hebben heel veel kinderen uitgenodigd in deze ruimte, en ze vinden het best wel cool.
music So thank you for your attention. I hope you learned something pretty cool about cats.
Zo erg bedankt voor jullie aandacht, Ik hoop dat jullie iets leuks hebben geleerd over katten.
More recently, somebody even 3D printed Thom Yorke's head, which is a little creepy, but pretty cool.
Recenter heeft iemand zelfs Thom Yorke's hoofd in 3D geprint, wat enigszins luguber is, maar best cool.
little trick we can do once we've written down our decision tree which is a pretty cool thing.
Nu,
Well, I guess we know one other thing This is a pretty cool time to be studying physics.
We weten één ander ding dit is een fantastisch moment om fysica te studeren.
It doesn't produce more energy out than I put in, but it still does some pretty cool stuff.
Het produceert niet meer energie dan ik erin stopte, maar de effecten zijn wel redelijk cool.
No, it's cool, it's cool, it's cool, it's cool.
Het is al goed.
And who are waving their first books in the air, which, I just think that's a pretty cool picture.
Ze zwaaien met hun eerste boeken in de lucht. Ik vind dit gewoon een coole foto.
I think the end product is pretty neat and it doesn't have any uses or anything, it just looks cool.
Ik denk dat het resultaat echt netjes is. Het kan niets anders dan dit, Het ziet er gewoon cool uit.
I know, scales kinda sound like they're gonna be nasty and really boring but actually scales are pretty damn cool.
Ik weet het, toonladders klinken een beetje vervelend en heel erg saai maar eigenlijk zijn ze best wel cool.
And who are waving their first books in the air, which, I just think that's a pretty cool picture. You know?
Ze zwaaien met hun eerste boeken in de lucht. Ik vind dit gewoon een coole foto.
And it's a pretty cool exercise cause it has this little virtual protracter that we can use to actually measure angles.
Ik heb een klein stukje hier in beeld.

 

Related searches: Pretty Cool - Looks Pretty Cool - Pretty Damn Cool - It Looks Pretty Cool - That's Pretty Cool - Sounds Pretty Cool - That Pretty Cool - It Was Pretty Cool - Which Is Pretty Cool - Pretty Cool Look -