Translation of "pretty damn cool" to Dutch language:


  Dictionary English-Dutch

Cool - translation : Damn - translation : Pretty - translation : Pretty damn cool - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

I know, scales kinda sound like they're gonna be nasty and really boring but actually scales are pretty damn cool.
Ik weet het, toonladders klinken een beetje vervelend en heel erg saai maar eigenlijk zijn ze best wel cool.
Pretty cool!
Best cool!
It can move pretty damn quick.
Het is bijzonder rap.
That's pretty cool.
Dat is nogal wat.
It's pretty cool.
Het is behoorlijk cool.
Pretty cool right?
Vrij geweldig, niet?
Pretty cool, huh?
Cool, niet?
That's pretty cool.
Dat is behoorlijk cool.
Pretty cool, right?
Niet gek, hè?
You know, I'm pretty damn smart too.
Weet je, ik ben ook behoorlijk slim hoor.
It was pretty cool.
Het was best cool.
Wow, that's pretty cool.
Wauw, dat is best stoer.
This is pretty cool.
Dit is cool.
That's pretty cool, Sunny.
Dat is cool, Sunny.
And that's pretty cool.
Cool is dat.
Pretty cool, isn't it?
Best wel cool, of niet?
And that's pretty cool.
Dat is nogal cool.
(J.T.) It's pretty cool.
Cool, cool.
Now, this one's pretty cool.
Deze is best cool.
So this is pretty cool!
Dit is een gesloten cyclus voor hoe u uw nieuwe brandstof te krijgen van hier naar hier.
Pretty cool, huh? We think so.
Cool, niet? Dat vinden wij.
It's pretty cool, huh? Pursuing happiness.
Nastreven van geluk .
Oh, wow, Skylight B's pretty cool.
Oh, wow, Dakraam B heeft wel wat.
Oh, come on, it's pretty cool.
Oh, komaan, het is toch cool.
So you guys did pretty good, cool.
Dat hebben jullie best goed gedaan. Cool.
I didn't know that that's pretty cool.
'Dat wist ik niet!' 'Dat is helemaal te gek!'
Mars really is a pretty 'cool' planet.
Mars is echt een redelijk 'coole' planeet.
Your dad is a pretty cool guy.
Je vader is best een coole gast.
Well.. thinking that way is pretty cool.
Nou... Om zo te denken is behoorlijk cool.
It's pretty cool, at least in theory.
Het is wel cool, in theorie dan toch.
It's a really great image. It's pretty cool.
Het is echt een geweldig beeld. Het is behoorlijk cool.
Mark Serfaas. It's pretty cool, huh? Pursuing happiness.
Mark Serfaas. Behoorlijk gaaf, hè? Nastreven van geluk .
So for me 5,000 degrees is pretty cool.
Voor mij is 5.000 graden nogal koel.
The difference here is that the special effects are pretty damn painful.
Het verschil hier is dat de speciale effecten verdomd pijnlijk zijn.
Damn! Damn, damn, damn...
Verdorei, verdorie, verdorie, verdorie...
We use some pretty cool techniques to do this.
Wij gebruiken een aantal coole technieken om dit te doen.
So controlling stuff with your mind is pretty cool.
Dus het besturen van dingen met je gedachten is best wel stoer.
Pretty much for the vast majority of history, no one gave a damn about 1950.
Tijdens het grootste deel van de geschiedenis, kon 1950 niemand iets schelen.
And yes, on a scale from one to over trusting, I am pretty damn naive.
En ja, op de schaal van 1 tot goedgelovig, ben ik behoorlijk naïef.
Damn you! Damn!
Verdomme !
Damn it, damn it!
Verdomme, verdomme!
Damn you... damn you!
Verdomme verdomme
God Damn! God Damn!
Godverdomme !
So you've got three layers, each of them has some pretty cool things in them.
Deze gele lijn stelt nog meer proteïnes voor.
We've invited a lot of kids into this space, and they think it's pretty cool.
We hebben heel veel kinderen uitgenodigd in deze ruimte, en ze vinden het best wel cool.

 

Related searches: Pretty Damn Cool - Pretty Damn Quick - Pretty Damn Good - Pretty Damn Sure - Looks Pretty Damn Good - Pretty Cool - Looks Pretty Cool - It Looks Pretty Cool - That's Pretty Cool - Sounds Pretty Cool -