Translation of "project suspension" to Dutch language:


  Dictionary English-Dutch

Project - translation : Project suspension - translation : Suspension - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Suspension for injection Suspension for injection Suspension for injection Suspension for injection Suspension for injection Suspension for injection Suspension for injection
Suspensie voor injectie
Pharmaceutical Form Suspension for injection Suspension for injection Suspension for injection Suspension for injection Suspension for injection
Farmaceutische vorm Suspensie voor injectie
Oral suspension White suspension
Suspensie voor oraal gebruik Witte suspensie
suspension for suspension for
voor suspensie voor gebruik
oral suspension oral suspension
Suspensie voor oraal gebruik Suspensie voor oraal gebruik
Eye drops, suspension Eye drops, suspension Eye drops, suspension
Oogdruppels, suspensie
Suspension for injection Suspension for injection
Suspensie voor injectie
After re suspension, milky white suspension.
Na resuspensie moet de vloeistof er uniform melkachtig wit uitzien.
After re suspension, milky white suspension.
Na resuspensie, witte melkachtige suspensie.
After re suspension, milky white suspension.
Na resuspensie, melkachtig witte suspensie.
After re suspension, milky white suspension.
Na resuspensie moet de vloeistof er uniform melkachtig wit uitzien
Powder and suspension for suspension for injection Vial powder Pre filled syringe suspension
Poeder en suspensie voor suspensie voor injectie Injectieflacon poeder Voorgevulde spuit suspensie
Suspension and effervescent granules for oral suspension.
Suspensie en bruisgranulaat voor orale suspensie.
Suspension for injection Slightly opaque white suspension.
Suspensie voor injectie Licht troebele witte suspensie.
Powder and suspension for suspension for injection
Poeder en suspensie voor suspensie voor injectie
Powder and suspension for suspension for injection.
Poeder en suspensie voor suspensie voor injectie.
Suspension
Proces pauzering
suspension
Poeder injectieflacon (glas) Suspensie
suspension
Poeder injectieflacon (glas) ensie
suspension
Suspensie
Suspension
Suspension
Suspension
Suspensie
suspension
Noorwegen
Suspension
Suspensie
Suspension
25 (glas) doses Emulsie flacon Emulsie
suspension
Suspensie
suspension
suspensie
Suspension
Suspensie ..
Suspension
Opschorting
Suspension
Schorsing
Suspension
Dertig kalenderdagen na de datum van de mededeling houdt de overeenkomst dan op van toepassing te zijn.
Suspension
Opschorting wegens niet naleving van de in artikel 3, lid 2, van dit protocol vastgestelde voorwaarden is enkel toegestaan bij activering van de in artikel 96 van de Overeenkomst van Cotonou neergelegde overlegmechanismen in verband met een inbreuk op de essentiële en fundamentele elementen van de mensenrechten als bedoeld in artikel 9 van die overeenkomst.
Suspension
een ernstig en onopgelost geschil tussen de partijen over de interpretatie of tenuitvoerlegging van de overeenkomst en van dit protocol
Suspension
De toepassing van deze overeenkomst kan op initiatief van elk van beide partijen worden geschorst in de volgende omstandigheden
Suspension
Een dergelijke schriftelijke kennisgeving vindt pas plaats nadat de partijen gedurende een redelijke termijn overleg hebben gevoerd zonder tot een oplossing te komen en de opschorting wordt van kracht twintig dagen na de datum van ontvangst van die kennisgeving.
Suspension
Vering
Powder and suspension for suspension for injection t
Poeder en suspensie voor suspensie voor injectie.
Suspension for emulsion for injection 50 vials suspension
Suspensie voor emulsie voor injectie 50 injectieflacons suspensie
Capsule, hard Capsule, hard Capsule, hard Capsule, hard Capsule, hard Capsule, hard Powder for oral suspension Powder for oral suspension Powder for oral suspension Powder for oral suspension Powder for oral suspension Powder for oral suspension
Capsule, hard Capsule, hard Capsule, hard Capsule, hard Capsule, hard Capsule, hard Poeder voor orale suspensie Poeder voor orale suspensie Poeder voor orale suspensie Poeder voor orale suspensie Poeder voor orale suspensie Poeder voor orale suspensie
100 IU ml Suspension for injection 100 IU ml Suspension for injection 100 IU ml Suspension for injection 100 IU ml Suspension for injection 100 IU ml Suspension for injection
Suspensie voor injectie
Suspension for injection in prefilled syringe Turbid white suspension
Troebele, witte suspensie.
Suspension for injection in prefilled syringe Turbid white suspension.
Troebele, witte suspensie.
Powder and suspension for suspension for injection 1 Vial
Poeder en suspensie voor suspensie voor injectie mi
VFEND suspension contains 0.54g sucrose per ml of suspension.
VFEND suspensie bevat 0,54 g sucrose per ml suspensie.
Infanrix hexa, Powder and suspension for suspension for injection.
Infanrix hexa, poeder en suspensie voor suspensie voor injectie.

 

Related searches: Suspension Suspension - Project Suspension - Project's Suspension - Project-by-project Basis - On A Project-by-project Basis - From Project To Project - Project To Project Basis - Project Manager Of The Project - On A Project To Project Basis - Project-by-project Approach -