Translation of "protest a bill" to Dutch language:


  Dictionary English-Dutch

Bill - translation : Protest - translation : Protest a bill - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Subject New US bill enforcing embargo on Cuba A new bill being voted on in the USA has given rise to a storm of protest both in Cuba and in European.
Betreft Nieuw VS wetsontwerp voor een embargo tegen Cuba Niet alleen op Cuba maar ook in Europa heeft het nieuwe wetsontwerp dat thans in de VS in behandeling is voor een storm van protesten gezorgd.
Ah, Bill, Bill...
Ah, Bill, Bill...
A 100 bill!
Een honderdje.
What's a bill?
Wat is een factuur?
A written protest, of course.
Schriftelijk protest Abby, natuurlijk.
I protest, Your Excellency. I protest strongly.
Dat staat me echt niet aan.
on a draft government bill introducing a ban on monetary financing ( the Bill )
inzake een wetsontwerp van de regering tot invoering van een verbod op monetaire financiering ( het ontwerp )
He put a dollar bill in there and a 10 bill came out.
Hij deed er één dollar in en er kwam een briefje van tien uit.
Protest?
Een klacht.
Add a new bill
Nieuw record toevoegen
A 50 pesos bill!
Een briefje van 50 pesos!
Sweetman, Bill and Bill Gunston.
Sweetman, Bill and Gunston, Bill.
Pawnee Bill and Buffalo Bill.
Pawnee Bill en Buffalo Bill.
The bloggers could build a protest.
De bloggers zouden een betoging kunnen opzetten.
A protest has therefore been lodged.
Enkele miljoenen Europese werknemers en ondernemers verdienen daarmee hun dagelijks brood.
I didn't know about a protest.
Ik wist van niks.
Go protest!
Ga demonstreren!
Egyptian protest.
Egyptische demonstranten.
I protest!
Ik protesteer!
I protest!
Ik protesteer!
(a) a bill of lading or
a) een vrachtbrief
(a) Bill of materials data
a) gegevens van de materiaalstaat
a bill of lading, or
een vrachtbrief
That's a lovely blanket, Bill.
Wat een mooie deken is dat.
A friend of yours, Bill?
Was je bevriend met haar?
A protest party! Syria http fb.me PhMFRZUD
Een protestfeest! Syrië http fb.me PhMFRZUD
They held a protest march for freedom.
Ze hielden een protestmars voor de vrijheid.
They'll write a sharp note of protest.
Ze kunnen protest indienen, ja.
We've launched a protest with your publisher.
We hebben een protest gelanceerd tegen uw uitgever.
You can view this as a 1 bill place, that's the 10 bill place.
Je kunt dit zien als een plaats van 1 biljet, dat is de 10 biljet plaats.
The Aldrich Bill was quickly identified as the bankers bill a bill to benefit only what become known as the Money Trust.
De Aldrich Bill werd al snel geďdentificeerd als het bankiers wetsvoorstel een wetsvoorstel om alleen maar ten goede komen aan wat bekend geworden was als de 'Money Trust.'
A senator has a bill in mind.
Een senator denkt aan een wet.
Bill
Rekening
bill
aanplakbiljet
Bill made me a nice dress.
Bill heeft me een mooie jurk gemaakt.

 

Related searches: Protest A Bill - Protest Bill Of Exchange - Protest Bill - Protest Of Bill - Protest Of Bill Of Exchange - Protest Of A Bill - Timely Protest Of A Bill - Protest A Bill Of Exchange - Bill Protest - Bill Of Exchange Protest -