Translation of "queen post" to Dutch language:


  Dictionary English-Dutch

Post - translation : Queen - translation : Queen post - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Queen of? Queen of hearts.
Hartendame.
And queen! Queen, with misdirection. Misdirection.
En dame!
Hail the queen. Hail the queen.
Leve de koningin.
Like a queen, Ma. Like a queen.
Hij zal je koninklijk staan.
Queen!
O, mevrouw!
queen
vrouw
Queen
Instellingen Kaartrug selecteren
Queen
Als u met een ander spel in een externe sessie verbonden bent kunt u met deze optie een bericht naar de externe speler sturen.
Queen
Damecard name
Queen.
Dame.
Is Madge the queen? Is she the queen?
Het is Madge, wedden?
Villains Queen Maeve Maeve is the queen of Temra.
Vijanden Queen Maeve de koningin van Termra.
Queen Charlotte
Queen Charlotte
De Queen
De Queen
Oliver Queen).
Oliver Queen).
Queen said '
Koningin zei '
The queen.
De dame.
Queen, yes.
Dame, ok amp eacute .
Our Queen.
Onze koningin.
The Queen.
De koningin.
Mr. Queen.
Wright.
Mr. Queen.
Gaat het?
The Queen!
De koningin?
The Queen!
Vaarwel, Apollodorus.
Congo Queen?
Congo Queen?
Queen wins.
Queen wint.
Queen Victoria.
Koningin Victoria.
I am a Queen at last... a real, real Queen!
Ik ben toch koningin, een echte koningin.
Killer Queen is a song by the British rock band Queen.
Killer Queen is een nummer van de Britse rockband Queen.
Maritimequest HMS Queen Elizabeth Photo Gallery HMS Queen Elizabeth at navalhistories
Maritimequest HMS Queen Elizabeth Photo Gallery HMS Queen Elizabeth at navalhistories
The regency expired in 1209, when Maria was seventeen, so the government believed it best for Maria to marry so she could secure her post as queen.
Het regentschap verliep in 1209 toen Maria zeventien jaar was, zodat het hof bestuur het beste vond dat Maria ging trouwen om haar post als Koningin zeker te stellen.
Formally it was dedicated to Queen Wilhelmina's mother Queen Emma the Queen Regent and her late husband King William III.
Tegelijkertijd was het een eerbetoon aan de ouders van koningin Wilhelmina koning Willem III en koningin regentes Emma.
queen of clubs
klaver vrouw
queen of diamonds
ruiten vrouw
queen of hearts
harten vrouw
queen of spades
schoppen vrouw
Base Card Queen
Basiskaart Vrouw
It's the queen.
Het is de koningin.
Kiss the queen!
Kus de koningin!
Queen Latifah rapper.
Queen Latifah rap artieste.
Queen of hearts.)
Hartendame).
Queen or five?
Dame of vijf?
THE FAERlE QUEEN.
De Faerie koningin.
To beauty's queen!
Op de koningin van de schoonheid!
Oh, the Queen!
O, de koningin!

 

Related searches: Killer Queen Queen - Queen Queen - Queen Post - Queen - Drag Queen - Queen Size Bed - Queen Bed - Drama Queen - Queen Of Spades - Homecoming Queen -