Translation of "that" to Dutch language:


  Dictionary English-Dutch

That - translation :
Dat

Keywords : Zeggen Weten Alles

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

So if you want to know that, that, that, plus that, that, that, plus that, that, and that.
En dan deze hoek en deze hoek.
I'll take that, and that, and that and that, and that.
Ik neem dat, dat, dat en dat.
And that, and that, and that and that.
En dat, dat, dat en dat.
That... that...
Dat...Dat...
That, that...
Dat, dat...
The reason that that happened is that
De reden dat dat gebeurde is dat
That that means?
Wat betekent dat?
That that is?
Wat is dat?
That means that...
Jammer, nu vluchten ze.
That settles that.
Dat is dan geregeld.
That thing, that thing... that thing that makes me a star, Sharon.
Dat ding waardoor ik 'n ster ben.
Think of that guy, that ba that guy.
Denk aan die kerel, die kloo kerel.
That fresh, we are that fresh, that freshness.
Zo vers. We zijn zo vers, die versheid.
That it's just That.
Het is gewoon zo.
So that is that.
Dus dit is gelijk aan dat.
Let's say that that
Laten we zeggen dat
That is like that.
Ik vind dat ik het best goed gedaan heb.
That's that times that.
Dat is dat keer dat.
That... that...just wait!
Dat...Dat, wacht even!
Who's that? Who's that?
Wie is daar?
And that, is that.
En dat...was het!
That crackpot, that longhead!
Dat stuk langharig tuig?
That ends that crisis.
Mooi.
What's that? What's that?
Wat zeg je ?
Well, that was that.
Nou, zo was het.
That sheen, that brilliance.
Die glans, die schittering.
Take that and that!
Daar, daar en daar.
Well, that settles that.
Dan is dat ook weer geregeld.
That means that you...
Dat betekent dat je...
That name. That name.
Die naam weer.
And that... and that.
Ha!
That blip, that information, shot into you before that.
Die flits, die informatie, schoot daarvóór al in jou,
So that times that is equal to that 0.
Dus dat maal dat is gelijk aan 0.
So you could image, that might be that one, that one and that one.
Je zou je kunnen voorstellen dat dat dit oog, dit oog, en dit oog zouden kunnen zijn.
That I wasn't alone, that I had friends... that I wasn't afraid... that I wasn't dead, that I was alive.
Dat ik niet alleen was, dat ik vrienden had. Dat ik niet bang was. Dat ik niet dood was, maar leefde.
And here's the resulting data that comes from that, the model that comes from that.
Hier de daaruit resulterende data. Het model zeg maar.
I replied that that was possible but that I hoped that it would not happen.
Ik heb geantwoord dat dit mogelijk is maar ik hoop dat men dat niet doet.
Things like that that are more of that positive benefit.
Dat soort dingen brengt meer positief voordeel.
Not that it had... Was that that day it rained?
Was het die dag dat het regende?
Who art thou that that
Wie zijt gij, dat ...?
Grab that back. Grab that.
Hou dat weer in vast.
Grab that back. Grab that.
Neem dat vast.
That choreography nyanyanya like that.
Wat je daar danst, die njanjanjajna.
They know that that happens.
Zoals ik al zei, 19 miljoen is wat ze schatten.
Find THAT and BE THAT.
Vind dat. En wees dat.