Translation of "twin" to Dutch language:


  Dictionary English-Dutch

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Twin Falls
Twin Falls
Twin Falls
Twin FallsCity in Idaho USA
I'm a twin.
Ik ben een tweeling.
Little twin kittens.
Twee kleine kittens.
Twin Panel File Manager
Bestandsbeheerder met twee panelen
Talaris TCR Twin Safe
Talaris TCR Twin Safe
Twin Panel File Manager
Bestandsbeheerder met twee venstersGenericName
Greek'prasinos didymos' for'green twin '
Grieks 'prasinos didymos' voor 'groene tweeling'
Greek'neos didymos' for'new twin '
Grieks 'neos didymos' voor 'nieuwe tweeling'
They have twin daughters.
Ze hebben tweelingdochters.
She is a twin.
Ze is een tweeling.
Are you a twin?
Ben je een tweeling?
Are you a twin?
Zijn jullie een tweeling?
I am a twin.
Ik ben een tweeling.
I have a twin.
Ik heb een tweeling.
Tom is John's twin.
Tom is de tweelingsbroer van John.
Partial flow dilution system twin venturi or twin orifice, concentration measurement and fractional sampling
Partiƫle stroomverdunningssysteem met twee venturi's of uitstroomopeningen, meting van de concentratie en fractionele bemonstering
Twin Lakes was a census designated place (CDP) in Broward County, Florida, United States, which was divided into Twin Lakes North and Twin Lakes South.
Twin Lakes is een plaats (census designated place) in de Amerikaanse staat Florida, en valt bestuurlijk gezien onder Broward County.
Partial flow dilution system with twin venturi or twin orifice, concentration measurement and fractional sampling
Partiƫle stroomverdunningssysteem met twee venturi's of twee openingen, meting van de concentratie en deelbemonstering
I have a twin sister.
Ik heb een tweelingzus.
I have a twin brother.
Ik heb een tweelingbroer.
Mary is Tom's twin sister.
Maria is Toms tweelingzus.
Tim is Tom's twin brother.
Tim is de tweelingbroer van Tom.
Our very own twin brothers.
Ongelooflijk, nietwaar. Onze bloedeigen tweelingbroers.
Are you her twin sister?
Ben jij haar tweelingzus?
This implies two twin demands.
De twee eisen die daaruit voortvloeien zijn twee kanten zijn van dezelfde medaille.
Twin beds. Plenty of room.
Twee bedden en genoeg ruimte.
check weight twin dispensers (nozzles),
dubbele pompen met afrekening naar gewicht
Triumph Speed Twin In July 1937, Turner introduced the 500 cc Speed Twin, selling at 75.
Triumph 5T Speed Twin In Juli 1937 bracht Turner zijn 500 cc 5T Speed Twin uit.
Twin Falls is the county seat and largest city of Twin Falls County, Idaho, United States.
Twin Falls is een plaats (city) in het zuiden van de Amerikaanse staat Idaho.
It reminds me of Twin Spica.
Het doet me denken aan Twin Spica.
The twin brothers look exactly alike.
De tweelingbroers zien er precies hetzelfde uit.
Tom has an evil twin brother.
Tom heeft een kwaadaardige tweelingbroer.
Do you have a twin sister?
Heb je een tweelingzuster?
Do you have a twin sister?
Heb je een tweelingzus?
Do you have a twin brother?
Heb je een tweelingbroer?
She has a twin brother, Christopher.
Ze heeft een tweelingbroer genaamd Chris.
And look, it has a twin!
En kijk, hij heeft een tweelingbroer.
Twin beds. You little rascal, you.
Twee bedden?
The twin champions of lost causes.
Verdedigers der kanslozen.
Approach Sudro's Wells from Twin Forks.
We gaan naar Sudro's Wells via Twin Forks.
Additional provisions for twin tube tunnels
Aanvullende bepalingen voor tunnels met twee buizen
...so if you want twin beds
Nee, dank u.
The main tourist resorts were Ari Beach, Halaveli, Maayyafushi, Twin Islands Resort, Dhoni Mighilli and Twin Island Resort.
De belangrijkste toeristische bestemmingen zijn onder andere Ari Beach, Halaveli, Maayyafushi, Twin Islands Resort, Dhoni Mighilli en Twin Island Resort.
It is conjectured that there are infinitely many twin primes, pairs of primes with difference 2 (twin prime conjecture).
Men vermoedt dat er oneindig veel priemtweelingen, paren van priemgetallen met verschil 2, (priemtweelingvermoeden) bestaan.

 

Related searches: Twin - Twin Bed - Twin Room - Double Twin Room - Twin Bedroom - Twin Engine - Twin Towers - Twin Screw - Twin Pack - Twin Stroller -