Translation of "twins" to Dutch language:


  Dictionary English-Dutch

Twins - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

twins
tweelingenzodiac symbol for Cancer
twins
tweelingen
They're twins.
Wij zijn een tweeling.
She had twins.
Ze had een tweeling.
Twins are clones.
Tweelingen zijn klonen.
They aren't twins.
Ze zijn geen tweeling.
The twins helped.
De tweeling hielp.
The twins sang.
De tweeling zong.
The twins smiled.
De tweeling glimlachte.
I have twins.
Ik heb een tweeling.
Sami had twins.
Sami had een tweeling.
Are you twins?
Zijn jullie tweeling?
Yes, they're twins.
Ja, ze zijn tweelingen.
Twins, speakwhen spoken to.
Esst jetzt und haltet den Mund !
Yes, ma'am. I'm twins.
Ja, mevrouw. We zijn tweelingen.
A pair of twins.
Een tweeling.
The player must work for The Crisp Twins, a parody of The Kray Twins.
Jack Parkinson Jack Parkinson is een lid van de Crisps Twins.
The twins look exactly alike.
De tweeling ziet er precies hetzelfde uit.
Jean and Kate are twins.
Jean en Kate zijn een tweeling.
She gave birth to twins.
Ze heeft een tweeling gebaard.
The twins started producing milk.
De tweeling begon melk te produceren.
Twins? Are they both mine?
Zijn ze allebei van mij?
Our twins, Stan and Ollie!
Dat zijn onze tweelingbroers, Stan en Ollie.
Cents. Two cents for twins.
Die twee staat voor tweeling.
Well, they could have twins.
Goed, ze kunnen een tweeling krijgen.
These twins must be charming.
De tweeling is vast charmant.
Jeff boy, we got twins!
Jeff, we hebben een tweeling.
Minnesota Twins (1997 2002) Ortiz made his Major League debut for the Twins on September 2, 1997.
Ortiz maakte zijn debuut in Major League Baseball op 2 september 1997.
Pharrell Dangerous Ying Yang Twins feat.
Pharrell Dangerous Ying Yang Twins feat.
The majority of these are twins.
De meeste hiervan zijn tweelingen.
The twins ought to be muzzled.
Man sollte sie knebeln.
My twins turn 7 next week.
Mijn tweeling wordt 7 volgende week.
And how are the little twins?
Hoe gaat 't met de kleine tweeling?
Last night Mrs Moskowitz had twins.
Gisteravond kreeg mevrouw Moskowitz een tweeling.
Then Mrs. Sweeney didn't have twins?
Dus Sweeney heeft geen tweeling.
More than that. We're like twins.
Of meer, eigenlijk... net een tweeling.
She thought you wanted the twins.
Ze dacht dat jij die tweeling wou.
some rocks are twins separated at birth.
tweelingen zijn, gescheiden bij de geboorte.
The majority of multiple conceptions are twins.
De meeste meerlingen zijn tweelingen.
The majority of multiple conceptions are twins.
De meerderheid van de meerlingen zijn tweelingen.
Tom couldn't tell the two twins apart.
Tom kon de tweeling niet uit elkaar houden.
They have three children two are twins.
Ze heeft drie kinderen, waaronder een tweeling.
How's Aunt Mary Lou and the twins?
Hoe is 't met tante Mary Lou?
But they wouldn't like you being twins.
Ze verwachtten niet dat we met twee├źn zijn.
Separated at birth, the Mallifert twins meet accidentally.
Van elkaar gescheiden bij hun geboorte, ontmoet de Mallifert tweeling elkaar toevallig.

 

Related searches: Twins - Fraternal Twins - Identical Twins - They Are Twins - Sets Of Twins - Monozygotic Twins - Siamese Twins - Set Of Twins - Deformation Twins - Non-identical Twins -