Translation of "All day" to Estonian language:


Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

all day
kogu päevTime from to
All Day
Kogu päev
Is all day
Kogu päev
All day long
Kõik pikad päevad.
All day, sometimes.
Mõnikord terve päeva.
Eat caramel all day.
Söövad karamelle.
You gamble all day.
Te mängite kogu päeva.
We've got all day.
Kiiret pole, Walsh!
Up all night and sleep all day.
Terve öö ja magada kogu päeva.
Work on cars. All day, all time.
Kogu päeva, kogu aeg.
He sleeps all day and hunts all night.
Ta magab kogu päeva ja jahib terve öö.
We work all day We work all night.
Me töötame kogu päeva Me töötame kogu öö
We will sing all night and all day
Me laulame terve öö ja terve päeva.
Gonna run all night, gonna run all day
Jookseb terve päeva, jookseb terve öö
What'd you do all day?
Mida te päev otsa tegite?
Felt it coming' all day.
Tundsin seda ette terve päeva.
I've been crying all day.
Mina olen terve päev nutnud.
Tomorrow, all day to ourselves.
Homne päev on täiesti meie päralt.
I haven't got all day.
On ta haige?
The ministers met all day.
Ministrid istusid terve päeva koos.
He plays all day long.
Teeb nii kogu aeg.
I've been running all day.
Olen terve päeva jooksnud.
I've had them all day.
Mul on see terve päeva olnud.
They've been fighting all day.
Tülitsevad.
And you're depressed all day.
Ja sul on kogu päev depressioon.
Been driving all day, honey.
Ma olen päev otsa sõitnud, kallis.
We haven't got all day!
Meil pole tervet päeva aega!
You say it all day?
Räägid nii kogu päeva?
I carried it all day.
Kandsin seda terve päeva.
We've been traveling all day.
Oleme reisinud terve päeva.
We don't have all day.
Meil pole terve päev aega.
I've been sick all day.
Kogu päeva olen haige olnud.
I didn't eat all day.
Ma pole terve päev söönud.
I slave away all day.
Ma orjan ju iga päev.
We caulked hulls all day.
Me tihendasime laevakeresid terve päeva.
We haven't got all day.
Meil pole tervet päeva.
I haven't got all day.
Mul pole päev aega.
All Saints' Day (1 November)
kõigi pühakute päev (1. november)
(d) all staff matters and matters of day to day administration.
d) kõik personaliküsimused ja igapäevased haldusküsimused.
Play in pink, all day in pink Play day in pink
Mängi roosas, kogu päev roosas, kena lõbus roosa.
4x4 will take you all day.
4x4 võtab terve päeva.
We took your shit all day.
Me oleme terve päeva su sitta kuulanud.
(i) All Saints' Day (1 November)
i) kõigi pühakute päev (1. november)
After all, tomorrow is another day!
Homme on ju uus päev.
We're all nervous the first day.
Ära muretse. Me kõik oleme esimesel päeval närvis.

 

Related searches: All Day A Day - All Day-to-day Decisions. - All Day To Day Operations - August 15 - Assumption Day, November 1 - All Saints' Day - Bridging Day After All Saints Day - Day To Day - Day By Day - Day To Day Business - Day-to-day Operations - Day-to-day Management -