Translation of "Allow me to introduce" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Allow - translation : Allow me to introduce - translation : Introduce - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Allow me to introduce
Luba mul tutvustada
Allow me to introduce...
Lubage teile esitleda.
Allow me to introduce myself.
Lubage ma esitlen ennast.
Allow me to introduce myself
Lubage mul end tutvustada.
Allow me to introduce myself.
Proua, lubage end teile tutvustada. Ei!
Allow me to introduce myself.
Lubage mul end tutvustada.
Allow me to introduce myself.
Lubage esitleda.
Allow me to introduce myself.
Lubage ma tutvustan ennast.
Allow me to introduce myself.
Kas tohin ennast esitleda?
Miss, allow me to introduce General Séville.
Miss, lubage tutvustada kindral Séville.
Allow me to introduce you to the director.
Lubage, Teie Eminents, tutvustan teile rezhissööri.
Allow me to introduce Tanya, the lotus eater.
Kas tohin esitleda Tanya, Lotosinimsööja.
Allow me to introduce you to the airlock chamber.
Lubage ma tutvustan teile õhulüüsi.
I beg Your Majesty to allow me to introduce His Excellency
Ma palun teie majesteedil lubada mulle tutvustada tema ekstsellentsi,
Allow me to introduce Colonel Sharki of the Lugash Secret Police.
Ta on shahi salateenistusest.
'It's a friend of mine a Cheshire Cat,' said Alice 'allow me to introduce it.'
Need on loodud sõber Cheshire Cat, ütles Alice Lubage mul tutvustada seda.
Allow me to introduce you to one of my son's friends. What a nicelooking young man!
Kui kena noormees!
Introduce him to me.
Tutvusta teda mulle.
I will allow myself, to introduce myself to you.
Ma luban endale teile ennast tutvustada.
Want me to introduce you?
Tahad, teen teid tuttavaks?
Permit me to introduce myself.
Lubage ennast tutvustada.
Introduce me to your mother?
Tutvustad mind oma emale? Mul on nii palav.
Well, introduce me.
Niisiis, tutvusta mind.
Tell the sheriff to introduce me.
Ütle serifile, et ta tutvustaks mind.
Aren't you going to introduce me?
Kas sa ei esitleks mind?
I want you to introduce me.
Tutvusta mind temaga.
Will you introduce Emma to me?
Kas tutvustaksid mind Emmaga?
Dont you want to introduce me?
Kas te ei sooviks mind esitleda?
Musical comedy MOSFILM Allow us to introduce the main characters.
Selleks, et oleks jälgida kergem, et ei peaks aina murdma sa pead, teeme selgeks, kes filmis on kes, suurem osa me rahvast on head.
Let me introduce myself.
Lubage esitleda.
Let me introduce myself.
Esitlen end, kui tohib.
You should introduce me.
Tutvusta mind talle.
Let me introduce you.
Las ma tutvustan teid.
Let me introduce myself.
Lubage end esitleda, madam.
Let me introduce you.
Saa tuttavaks! Tere!
Let me introduce you to Mr Leboeuf.
Lubage mul tutvustada Mr Leboeufi.
Perhaps you'd like me to introduce you.
Ehk soovid temaga tuttavaks saada.
Allow me to explain.
Lubage mul seletada.
You will introduce me, please.
Sa tutvustad mind, palun.
Let me introduce my friends.
Las ma tutvustan oma sõpru.
let me introduce you to my friend, Demitry.
lubage mul tutvustada teile mu sõber, Demitry.
Introduce me to her, will you? Certainly not.
Kas sa tutvustad mind talle?
Joseph, let me introduce you to Michel Leboeuf.
Joseph, lubage enesele tutvustada, Michel Leboeuf.
When will you introduce me to your guardian?
Sa ei vastanud mulle. Millal sa mind temaga tutvustad?
We cannot allow Member States to introduce a kind of punitive tax.
Me ei saa liikmesriikidel lubada kehtestada mingit karistusmaksu.

 

Related searches: Please Allow Me To Introduce Myself - Allow Me To Introduce Myself - Please Allow Me To Introduce - Allow Me To Introduce - Allow Me To Introduce You - Please Allow Us To Introduce Ourselves - Allow Us To Introduce - Allow Us To Introduce Ourselves - I Allow Me To Introduce Myself - Allow Me To Introduce Myself.my Name Is... -