Translation of "Alsatian" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Alsatian - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

If you move it, you'll find the Alsatian.
Kui teed kähku, leiad Alsatian'i.
The Alsatian regional authorities idea was that the park should allow visitors to learn while enjoying themselves.
Alsace i regionaalvõimude meelest peaks park võimaldama külastajatel aega veetes end harida.
(12) The Alsatian regional authorities idea was that the park should allow visitors to learn while enjoying themselves.
(12) Alsace i regionaalvõimude meelest peaks park võimaldama külastajatel aega veetes end harida.
The regional show held at Colmar for the honeys from Alsace attests to the vitality of Alsatian honey production.
Meetootmise populaarsust Alsace is tõestab Colmaris peetav regionaalne meekonkurss.
In the case of honey from silver fir, the perimeter is limited to the Alsatian slopes of the Vosges and Jura mountain ranges.
Kuusemee tootmisala on piiratud Vosges i ja Jura massiivide Alsace i poole jäävate nõlvadega.
Alsatian apiculture today is made up of a very large number of bee keepers (currently close to 4000) who are members of pyramid shaped and decentralised unions.
Praegu iseloomustab Alsace i mesindust väga suur mesinike hulk (ligikaudu 4000), kes on koondunud detsentraliseeritud, püramiidi mudelil töötavatesse ametiühingutesse.
the second half of the 19th century saw a new phase in the development of Alsatian apiculture by the beginning of the 20th century there were more than 50000 hives in Alsace,
XIX sajandi teisel poolel võib Alsace i mesinduses täheldada uut arenguetappi XX sajandi alguses loendati Alsace is üle 50000 taru.
The diversity of Alsatian honeys stems directly from the diversity of the prevailing ecosystems. Alsace comprises several areas an area of mountains covered with softwoods, an area made up of hills and plateaux with vines, meadows and beech and chestnut forests, and a plain consisting of cropped land and meadows.
Alsace i meeliikide rohkus on otseselt tingitud piirkonna ökosüsteemist regioon koosneb okaspuudega kaetud mägialast, viinapuuväätidega, nurmedega, seedri ja kastanimetsadega kaetud künkalisest alast ja kiltmaast ning heinamaade ja istandikega kaetud lausmaast.

 

Related searches: Alsatian - Alsatian Dog - Alsatian-style - Traditional Alsatian - Alsatian Region - German Alsatian - Alsatian Plain - Baden-alsatian - Alsatian Tarte -